Тернопільська міська рада інформує

  • Video
    Тернопільська міська рада інформує

Інформація про КП «Тернопільський центр дозвілля та молодіжних ініціатив ім. Довженка»

 

Офіційна назва комунального підприємства

Комунальне підприємство Тернопільської міської ради «Тернопільський центр дозвілля та молодіжних ініціатив ім. Довженка»

Прізвище, ім’я, по-батькові та посаду керівника комунального підприємства

Заверуха Володимир Володимирович, директор

Юридичну та фактичну адресу комунального підприємства

46024, м. Тернопіль, проспект Злуки, 45

Графік роботи (включаючи перерву тощо)

з 9.00. год. до 18.00 год.

обідня перерва з 13.00.год. до 14.00. год.

Контактний номер телефону

(0352) 26-30-88

Електронну пошту комунального підприємства

14037490@ukr.net

Лінк (посилання) на сайт комунального підприємства;

http://www.tcdmi.org.ua/

Лінк (посилання) на кабінет комунального підприємства порталу Є-data

https://spending.gov.ua/login?p_p_id=loginpor

tlet_WAR_EdataPortletportlet&p_p_lifecycle=

0&_loginportlet_WAR_EdataPortletportlet_

redirect=%2Fgroup%2Fguest%2Fcontracts

Інформацію про тарифи та порядок їх формування на послуги, які надаються підприємствами, товарами, які продаються та роботи, які виконуються

завантажити

цілі діяльності комунального підприємства

завантажити

квартальна, річна фінансова звітність комунального унітарного підприємства за останні три роки, включаючи (за наявності) видатки на виконання некомерційних цілей державної політики та джерела їх фінансування

Фінансова звітність

2015р. 2016р. 2017р.
Ікв. 2018рр.
2018р.
Ікв. 2019р.
І півріччя 2019р.
9-ть місяців 2019р
2019р. (додаток)
І-ий кв.2020р

2019р. (додаток)

аудиторські висновки щодо річної фінансової звітності комунального унітарного підприємства за останні три роки, якщо аудит проводився відповідно до вимоги закону або за рішенням наглядової ради комунального унітарного підприємства (у разі її утворення) або суб’єкта управління об’єктами комунальної власності, що здійснює функції з управління підприємством

Підприємство не відноситься до великих, середніх підприємств та не несе суспільного інтересу

завантажити

статут комунального підприємства у чинній редакції, а також у редакціях, що діяли раніше

завантажити

біографічна довідка (включаючи професійну характеристику) керівника комунального унітарного підприємства (з урахуванням вимог законодавства про захист персональних даних)

завантажити

біографічні довідки (включаючи професійні характеристики) членів наглядової ради (у разі її утворення) комунального унітарного підприємства (з урахуванням вимог законодавства про захист персональних даних), принципи їх добору, їхнє членство у наглядових радах інших суб’єктів господарювання, а також зазначається, хто із членів наглядової ради комунального унітарного підприємства є незалежним

-

річні звіти керівника та наглядової ради (у разі її утворення) комунального унітарного підприємства

Річний звіт керівника

2017 р.

структура, принципи формування і розмір винагороди керівника та членів наглядової ради комунального унітарного підприємства, включаючи компенсаційні пакети і додаткові блага, які вони отримують (або на отримання яких мають право) під час виконання посадових обов’язків, а також у зв’язку із звільненням

завантажити

рішення суб’єкта управління об’єктами комунальної власності щодо комунального унітарного підприємства

завантажити

опис істотних передбачуваних факторів ризику, що можуть вплинути на операції та результати діяльності комунального унітарного підприємства, та заходи щодо управління такими ризиками;

-

відомості про договори, учасником яких є комунальне підприємство, інформація про які підлягає оприлюдненню відповідно до Закону України "Про відкритість використання публічних коштів"

-

інформацію про операції та зобов’язання комунального унітарного підприємства з державним та/або місцевим бюджетом, державними та/або місцевими установами, підприємствами та організаціями, включаючи договірні зобов’язання комунального унітарного підприємства (фінансові та нефінансові), що виникають у результаті державно-приватного партнерства

-