Тернопільська міська рада інформує

  • Video
    Звіт міського голови Тернополя Сергія Надала за 2021 рік

Відомості про порядок та механізм витрачання виділених бюджетних коштів Тернопільською міською радою

 

№ п/п

Назва нормативно-правового акту

Номер та дата нормативно-правового акту

Активний лінк на оприлюднений нормативно-правовий акт на офіційному ресурсі

1

Бюджетний кодекс України

№ 2456-17 від 08.07.2010

https://zakon.rada.gov.ua

2

Податковий кодексУкраїни

№ 2755-VI від 02.12.2010 р. 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2755-17

3

Закон України «Про місцеве самовряду-вання в Україні»

№ 280/97-ВР від 21.05.1997

https://zakon.rada.gov.ua

4

Закон України «Про Державний бюджет України на 2018 рік»

№ 2246-VIII від 07.12.2017

https://zakon.rada.gov.ua

5

Рішення міської ради«Про бюджет м.Тернополя на 2018 рік» ( зі змінами)

№7/21/42 від 15.12.17р.

http://rada.te.ua

6

Рішення сесії "Про внесення змін і допов-нень до рішення місь-кої ради від 07.06.2007 року №5/10/5 «Про цільовий фонд соціально-економічного розвитку міста»

7/9/7 16.06.2016

http://rada.te.ua/sesiya/rishennya-sesii-arhiv/4587.html

7

Рішення міської ради»Про внесення змін та доповнень до рішення Тернопільської міської ради від 30.06.2015р. № 6/60/27 «Про місцеві податки і збори»

26.06.2017 № 7/15/26

http://rada.te.ua/sesiya/rishennya-sesii-arhiv/4581.html

8

Рішення міської ради «Про бюджетний регламент Тернопільської міської ради»

16.06.2016 № 7/9/23

http://rada.te.ua/sesiya/rishennya-sesii-arhiv/4587.html

9

ЗУ «Про закупівлі»

25.12.2015 № 922- VIII

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/922-19

10

Закон України «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію,та особам з інвалідністю»

№ 1727-IV від 18.05.2004 (зі змінами)

https://zakon.rada.gov.ua

11

Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»

№ 3551-XII від 22.10.1993 (зі змінами)

https://zakon.rada.gov.ua

12

Закон України «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні»

№ 3721-XII від 16.12.1993 (зі змінами) 

https://zakon.rada.gov.ua

13

Закон України "Про соціальний захист дітей війни"

№ 2195-IV від 18.11.2004 (зі змінами)

https://zakon.rada.gov.ua

14

Закон України "Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні"

вiд 17.04.1991 року (зі змінами)

https://zakon.rada.gov.ua

15

Закон України "Про жертви нацистських переслідувань"

№ 1584-IIIвід 23.03.2000(зі змінами)

https://zakon.rada.gov.ua

16

Закон України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи"

№ 796-XII вiд 28.02.1991 (зі змінами)

https://zakon.rada.gov.ua

17

Закон України"Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції і деяких інших осіб та їх соціальний захист"

№ 203/98-ВР від 24.03.1998 (зі змінами)

https://zakon.rada.gov.ua

18

Закон України"Про Державну службу спеціального зв'язку та захисту інформації в Україні"

№ 3475-ІV від 23.02.2006 (зі змінами)

https://zakon.rada.gov.ua

19

Закон України"Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні"

№ 875-XII від 21.03.1991 (зі змінами)

https://zakon.rada.gov.ua

20

Закон України"Про міліцію"

№ 580-VIII від 02.07.2015 (зі змінами)

https://zakon.rada.gov.ua

21

Закон України"Про Службу безпеки України"

№ 2229-XII від 25.03.1992 (зі змінами)

https://zakon.rada.gov.ua

22

Закон України "Про соціальний і правовий захист військово-службовців та членів їх сімей"

№ 2011-XII від 20.12.1991 (зі змінами)

https://zakon.rada.gov.ua

23

Закон України "Про державну допомогу сім'ям з дітьми"

N2811-XII від 21.11.1992р.

https://zakon.rada.gov.ua

24

Закон України«Про охорону дитинства»

№2402-III від 26.04.2001 р.(зі змінами)

https://zakon.rada.gov.ua

25

Постанова КМУ«Про затвердження Порядку фінансування видатків місцевих бюджетів на здійснення заходів з використання державних програм соціального захисту населення за рахунок субвенцій з державного бюджету »

№256 від 04.03.2002 р.

https://zakon.rada.gov.ua

26

Постанова КМУ «Про затвердження Порядку призначення і виплати державної допомоги сім'ям з дітьми»

№1751 від 27.12.2001 р.

https://zakon.rada.gov.ua

27

Постанова КМУ «Про підвищення розмірів державної допомоги окремим категоріям громадян»

N 832 від 26 липня 1996 р. (зі змінами)

https://zakon.rada.gov.ua

28

Постанова КМУ«Про затвердження Порядку призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги»

N 558 від 29 квітня 2004 р (із змінами)

https://zakon.rada.gov.ua

29

Постанова КМУ «Про надання щомісячної грошової допомоги особі, яка проживає разом з інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу, який за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, на догляд за ним»

№1192 від 02.08.2000 р.

https://zakon.rada.gov.ua

30

Постанова КМУ«Про затвердження Порядку призначення тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату»

№1098 від 27.12.2017 р.

https://zakon.rada.gov.ua

31

Постанова КМУ «Порядок призначення і виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям»

№250 від 24.02.2003р.

https://zakon.rada.gov.ua

32

Постанова КМУ «Про затвердження Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям"

№189 від 22.02.2006р

https://zakon.rada.gov.ua

33

Постанова КМУ «Про затвердження Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною"»

№81 від 31.01.2007р.

https://zakon.rada.gov.ua

34

Постанова КМУ«Про затведження порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги особам,які не мають права на пенсію та особам з інвалідністю і державні допомоги на догляд»

№261 від 02.04.2005 р.(із змінами)

https://zakon.rada.gov.ua

35

Постанова КМУ«Про спрощення порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого побутового палива…»

№ 848 від 21.10.1995 р. (зі змінами)

https://zakon.rada.gov.ua

36

Постанова КМУ «Про встановлення державних соціальних стандартів у сфері житлово-комунального обслуговування»

№409 від 06.08.2014 р. (зі змінами)

https://zakon.rada.gov.ua

37

Постанова КМУ «Питання забезпечення житлом деяких категорій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, а також членів їх сімей»

№719від 19.10.2016 р

https://zakon.rada.gov.ua

38

Постанова КМУ «Питання забезпечення житлом деяких категорій осіб, які брали участь у бойових діях на території інших держав, а також членів їх сімей»

№214від 28.03.2018 р

https://zakon.rada.gov.ua

39

Наказ Міністерства праці та соціальної політики України,Міністерства фінансів України, Міністерства охорони здоров’я України«Про затвердження Порядку надання державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам»

№226/293/169 від 30.04.2002

https://zakon.rada.gov.ua

40

Рішення міської ради «Про Програму економічного та соці-ального розвит-ку міста Тернополя на 2018 рік»

№7/21/41 від 15.12.17 р.

http://rada.te.ua

41

Закон України "Про автомобільний транспорт"

2344-III 05.04.2001

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2344-14

42

Закон України " Про міський електричний транспорт"

1914-IV 29.06.2004

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1914-15

43

Постанова КМУ "Про Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги"

117 29.01.2003

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/117-2003-%D0%BF

44

Закон України "Про внесення змін до дея-ких законодавчих актів України щодо впро-вадження автомати-зованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті"

1812-VIII 17.01.2017

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1812-19

45

Наказ МФУ "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів"

687 06.06.2012

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1057-12

46

Постанова КМ України «Про упорядкування структури та умов оплати праці праців-ників апарату органів виконавчої влади, орга-нів прокуратури, судів та інших органів»

268 від 09.03.2006

https://zakon.rada.gov.ua

47

Постанова КМ України «Про затвердження Порядку надання допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевияв-лення померлого або особі, яка зобов’язалась поховати померлого»

від 31.01.2007 №99

https://zakon.rada.gov.ua

48

Конституція України

Від 28.06.1996 № 254к/96-ВР

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80

49

Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров'я»

Від 19.11.1992 № 2801-XII

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2801-12

50

Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення»

Від 19.10.2017 № 2168-VIII

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2168-19

51

Закон України «Про культуру»

від 14.12.2010 №2778-VI

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2778-17

52

Закон України «Про бібліотеки і бібліотечну справу»

від 27.01.1995 №32/95-ВР

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/32/95-%D0%B2%D1%80

53

Закон України «Про позашкільну освіту»

від 22.06.2000 №1841-ІІІ

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1841-14

54

Закон України «Про кінематографію»

від 13.01.1998 №9/98-ВР

 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1841-14

55

Закон України «Про охорону культурної спадщини»

від 08.06.2000 №1805-ІІІ

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1805-14

56

Закон України «Про соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю»

від 21.06.2001 №2558-ІІІ

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2558-14

57

Закон України «Про соціальні послуги»

від 19.06.2003 №966-IV

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/966-15

58

Постанова КМУ «Про затвердження Порядку та умов надання у 2018 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа»

від 15.11.2017 №877

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/877-2017-%D0%BF

59

Закон України «Про приватизацію державного і комунального майна»

№2269-VIIIвід 18.01.2018р.

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2269-19

60

Закон України «Про оренду державного та комунального майна»

№2269-XII від 10.04.1992 року

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2269-12

61

 «Про затвердження положення про порядок списання основних засобів, що є комунальною власністю міста Тернополя»

розпорядження міського голови від 17.06.2011 р.. № 303

http://rada.te.ua/app/webroot/files/Rozporiadjennia_MG/17.06.11_%E2%84%96303.doc

62

«Про затвердження положення про порядок відчуження основних засобів, що є комунальною власністю міста Тернополя»

рішення сесії від 30.09.2011 р. № 6/14/16

http://rada.te.ua/app/webroot/files/Rozporiadjennia_MG/6_14_16%2030.09.11.doc

63

Кодекс законів про працю України

№ 322-VIII 10.12.1971

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/322-08

64

Закон України "Про освіту"

№ 2145-VIII 05.09.2017

http://zakon.rada.gov.ua/go/2145-19

65

Закон України "Про загальну середню освіту"

№ 651-ХІV 13.05.1999

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/651-14

66

Закон України «Про дошкільну освіту»

№ 2628 – ІІІ від 11.07.2001

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2628-14

67

Закон України «Про позашкільну освіту»

№ 1841 – ІІІ від 22.06.2000

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1841-14

68

Закон України «Про професійно-технічну освіту»

№ 103/98 – ВР від 10.02.1998

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/103/98-%D0%B2%D1%80

69

Закон України "Про охорону дитинства"

№ 2402-ІІІ від 26.04.2001

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2402-14

70

Закон України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування»

№ 2342-ІV від 13.01.2005

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2342-15

71

Закон України "Про оплату праці"

№ 108/95 – ВР від 24.03.1995

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/108/95-%D0%B2%D1%80

72

Закон України "Про відпустки"

№ 504/96 – ВР від 15.11.1996

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/504/96-%D0%B2%D1%80

73

Закон України «Про запобігання корупції»

№ 2136 – 19 від 03.08.2017

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1700-18

74

Постанова Кабінету Міністрів України «Деякі питання надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам»

№ 6 від 14.01.2015

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/6-2015-%D0%BF

75

Постанова Кабінету Міністрів України «Деякі питання використання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами у 2018 році»

№ 88 від 21.02.2018

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/88-2018-%D0%BF

76

Постанова Кабінету Міністрів України «Деякі питання надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти “Нова українська школа”

№ 237 від 04.04.2018

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/237-2018-%D0%BF

77

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах"

№ 1591 від 22.11.2004

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1591-2004-%D0%BF/ed20120202

78

Постанова Кабінету Міністрів України «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та
матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених
батьківського піклування»

№ 226 від 05.04.1994

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/226-94-%D0%BF

79

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку посад педагогічних та науково-педагогічних працівників»

№ 963 від 14.06.2000

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/963-2000-%D0%BF

80

Постанова Кабінету Міністрів України «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери»

№ 1298 від 30.08.2002

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1298-2002-%D0%BF/ed20120405

81

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження розмірів підвищення посадових окладів (ставок заробітної плати) та додаткової оплати за окремі види педагогічної діяльності у співвідношенні до тарифної ставки»

№ 643 від 20.04.2007

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/643-2007-%D0%BF

82

Постанова Кабінету Міністрів України «Про гарантії і компенсації для працівників, які направляються для підвищення кваліфікації, підготовки, перепідготовки, навчання інших професій з відривом від виробництва»

№ 695 Від 28.06.1997

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/695-97-%D0%BF

83

Постанова Кабінету Міністрів України «Про реалізацію окремих положень частини першої статті 57 Закону України "Про освіту", частини першої статті 25 Закону України "Про загальну середню освіту", частини другої статті 18 і частини першої статті 22 Закону України "Про позашкільну освіту"

№ 78 від 31.01.2001

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/78-2001-%D0%BF

84

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах»

№ 872 від 15.08.2011

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/872-2011-%D0%BF/paran8#n8

85

Постанова Кабінету Міністрів України «Питання стипендіального забезпечення»

№ 882 від 12.07.2004

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/882-2004-%D0%BF

86

Постанова Кабінету Міністрів України «Про розміри стипендій у державних та комунальних навчальних закладах, наукових установах»

№ 1047 від 28.12.2016

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1047-2016-%D0%BF

87

Постанова Кабінету Міністрів України «Деякі питання стипендіального забезпечення»

№ 1050 від 28.12.2016

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1050-2016-%D0%BF

88

Постанова Кабінету Міністрів України «Про надання державної цільової підтримки деяким категоріям громадян для здобуття професійно-технічної та вищої освіти»

№ 975 від 23.11.2016

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/975-2016-%D0%BF

89

Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"

№ 836 від 26.08.2014

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z1103-14

90

Наказ Міністерства освіти і науки України «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ»

№ 557 від 26.09.2005

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1130-05

91

Наказ Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти»

№ 102 від 15.04.1993

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0056-93

92

Наказ Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Типових штатних нормативів дошкільних навчальних закладів»

№ 1055 від 04.11.2010

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z1157-10

93

Наказ Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Типових штатних нормативів закладів загальної середньої освіти»

№ 1205 від 06.12.2010

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z1308-10

94

Наказ Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Типових штатних нормативів професійно-технічних навчальних закладів»

№ 1204 від 06.12.2010

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0114-11

95

Наказ Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Типових штатних нормативів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів) для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку»

№ 1105 від 05.12.2008

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z1250-08

96

Наказ Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Типових штатних нормативів позашкільних навчальних закладів»

№ 1230 від 31.10.2012

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1935-12

97

Наказ Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Положення про районний (міський) методичний кабінет (центр)»

№ 1119 від 08.12.2008

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z1239-08

98

Наказ Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Типового положення про атестацію педагогічних працівників»

№ 930 від 06.10.2010

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1255-10

99

Наказ Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних»

№ 128 від 20.02.2002

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0229-02

100

Закон України «Про житлово-комунальні послуги»

№ 1875-IV від 4.06. 2004 р.

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1875-15

101

Наказ Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства «Про затвердження Порядку проведення ремонту та утримання об'єктів благоустрою населених пунктів»

№ 154 від 23.09.2003 р.

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0189-04

102

Наказ Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства «Про затвердження Примірного переліку послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій та послуг з ремонту приміщень, будинків, споруд»

№ 150 від 10.08.2004 р.

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1046-04

103

Закон України «Про оздоровлення та відпочинок дітей»

від 04.09.2008 №375-VI

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/966-15

104

Закон України «Про позашкільну освіту»

від 22.06.2000 №1841-ІІІ

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1841-14

105

Закон України «Про фізичну культуру і спорт»

від 24.12.1993 №3808-ХІІ

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/3808-12

106

Закон України «Про сприянню соціальному становленню та розвитку молоді в Україні»

від 05.02.1993 №2998-ХІІ

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2998-12

107

Закон України «Про рекламу»

від 03.07.1996р. № 270/96-ВР

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/270/96-%D0%B2%D1%80