Тернопільська міська рада інформує

  • Video
    Тернопільська міська рада інформує

Контактні дані

 

Офіційна назва комунального підприємства

Комунальне підприємство «Тернопільводоканал»

Прізвище, ім’я, по-батькові та посаду керівника комунального підприємства

Кузьма Володимир Антонович, директор

Юридичну та фактичну адресу комунального підприємства

46008, м. Тернопіль, вул. Танцорова, 7

Графік роботи (включаючи перерву тощо)

пн-пт - 08.00-17.15 год.

сб, нд - вихідні

перерва - 13.00-14.00 год.

Контактний номер телефону

(0352) 525220, 252610, 525112

Електронну пошту комунального підприємства

info@vodokanal.te.ua

Лінк (посилання) на сайт комунального підприємства;

http://www.vodokanal.te.ua/

Лінк (посилання) на кабінет комунального підприємства порталу Є-data

https://spending.gov.ua/

group/guest/novini

Інформацію про тарифи та порядок їх формування на послуги, які надаються підприємствами, товарами, які продаються та роботи, які виконуються

Інформація про порядок формування тарифів

Діючі тарифи у 2018 році

цілі діяльності комунального підприємства

завантажити

квартальна, річна фінансова звітність комунального унітарного підприємства за останні три роки, включаючи (за наявності) видатки на виконання некомерційних цілей державної політики та джерела їх фінансування

Фінансова звітність

2015 2016 2017 Ікв. 2018 рр.

Звіт про виконання фінансового плану

Ікв. 2018 рр.

аудиторські висновки щодо річної фінансової звітності комунального унітарного підприємства за останні три роки, якщо аудит проводився відповідно до вимоги закону або за рішенням наглядової ради комунального унітарного підприємства (у разі її утворення) або суб’єкта управління об’єктами комунальної власності, що здійснює функції з управління підприємством

Аудиторський висновок фінансової діяльності КП «Тернопільводоканал» за 2016 рік

Аудиторський висновок КП «Тернопільводоканал»

Аудиторський висновок КП «Тернопільводоканал» за 2018рік

 

статут комунального підприємства у чинній редакції, а також у редакціях, що діяли раніше

Статут (чинний)

Статут

біографічна довідка (включаючи професійну характеристику) керівника комунального унітарного підприємства (з урахуванням вимог законодавства про захист персональних даних)

завантажити

біографічні довідки (включаючи професійні характеристики) членів наглядової ради (у разі її утворення) комунального унітарного підприємства (з урахуванням вимог законодавства про захист персональних даних), принципи їх добору, їхнє членство у наглядових радах інших суб’єктів господарювання, а також зазначається, хто із членів наглядової ради комунального унітарного підприємства є незалежним

Наказ Про утворення наглядової ради

річні звіти керівника та наглядової ради (у разі її утворення) комунального унітарного підприємства

звіт

2017 р.

структура, принципи формування і розмір винагороди керівника та членів наглядової ради комунального унітарного підприємства, включаючи компенсаційні пакети і додаткові блага, які вони отримують (або на отримання яких мають право) під час виконання посадових обов’язків, а також у зв’язку із звільненням

-

рішення суб’єкта управління об’єктами комунальної власності щодо комунального унітарного підприємства

завантажити

опис істотних передбачуваних факторів ризику, що можуть вплинути на операції та результати діяльності комунального унітарного підприємства, та заходи щодо управління такими ризиками;

завантажити

відомості про договори, учасником яких є комунальне підприємство, інформація про які підлягає оприлюдненню відповідно до Закону України "Про відкритість використання публічних коштів"

завантажити

інформацію про операції та зобов’язання комунального унітарного підприємства з державним та/або місцевим бюджетом, державними та/або місцевими установами, підприємствами та організаціями, включаючи договірні зобов’язання комунального унітарного підприємства (фінансові та нефінансові), що виникають у результаті державно-приватного партнерства

-