Тернопільська міська рада інформує

  • Video
    Звіт міського голови Тернополя Сергія Надала за 2021 рік

Інформація про КП «Тернопіль Інтеравіа»

 

Офіційна назва комунального підприємства

Комунальне підприємство Тернопільської міської ради «Тернопіль Інтеравіа»

Прізвище, ім’я, по-батькові та посаду керівника комунального підприємства

Журовський Святослав Ігорович, директор

Юридичну та фактичну адресу комунального підприємства

46001, м. Тернопіль, вул. Миколи Коперника, 1 (4 – й поверх)

Графік роботи (включаючи перерву тощо)

Пн. – чт. з 8.00 до 17.15 год.

Пт. – з 8.00 до 16.00 год.

Обідня перерва з 13.00 до 14.00 год.

Субота , неділя - вихідні

Контактний номер телефону

Головного бухгалтера Гураль О.Г.

0 (67) 975 33 51

Електронну пошту комунального підприємства

interavia.ternopil@gmail.com

Лінк (посилання) на сайт комунального підприємства;

http://ternopil.webcam/

Лінк (посилання) на кабінет комунального підприємства порталу Є-data

https://spending.gov.ua/group/guest/report#/reports

Лінк (посилання) на оголошення про закупівлі товарів, робіт і послуг за кошти кредитів, позик і грантів

https://prozorro.gov.ua/search/tender?text=37519757

Лінк (посилання) на результати/звіти закупівель  товарів, робіт і послуг за кошти кредитів, позик і грантів

https://prozorro.gov.ua/search/tender?text=37519757

Перелік послуг, які надає КП

Підприємство створюється для здійснення господарської діяльності з метою надання послуг, ведення виробничої та іншої діяльності й одержання прибутку.

Предметом діяльності підприємства є:

Діяльність у сфері електрозв’язку (надання доступу до мережі Інтернет через мережі, встановлені між клієнтами та Інтернет-провайдерами, що не належать або контролюють ISP, таких як комутований доступ до мережі Інтернет тощо; надання телекомунікаційних послуг за допомогою існуючих телекомунікаційних з'єднань: передавання голосу в реальному часі через Інтернет-протокол (VOIP); перепродаж телекомунікаційних послуг (наприклад, купівля та перепродаж ємності мережі без надання додаткових послуг);

Веб-портали (діяльність із надання інфраструктури для розміщення (хостингу), оброблення даних і пов'язану із цим діяльність, а також надання засобів для пошуку та інших порталів в мережі Інтернет);

Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність;

Діяльність у сфері безпроводового електрозв'язку (експлуатація, технічне обслуговування пристроїв, що передають голосові, текстові, звукові або відеодані з використанням інфраструктури безпроводового електрозв'язку).

Оптова торгівля електронним і телекомунікаційним устаткованням, деталями до нього.

Роздрібна торгівля комп'ютерами, периферійним устаткованням і програмним забезпеченням у спеціалізованих магазинах

інформація про тарифи та порядок їх формування на послуги, які надаються підприємствами, товарами, які продаються та роботи, які виконуються

Доступно для завантаження

цілі діяльності комунального підприємства

Доступно для завантаження

Річний план закупівель

на 2020 рік

квартальна, річна фінансова звітність комунального унітарного підприємства за останні три роки, включаючи (за наявності) видатки на виконання некомерційних цілей державної політики та джерела їх фінансування

 Звіт про використання коштів, внесених до статутних капіталів

Звіт про використання коштів, внесених до статутних капіталів у 2020 р.

Звіт про рух грошових коштів за 2019 рік

Звіт про сукупний дохід за 2019 рік, І півріччя 2020

Звіт про фінансовий стан за 2019 рік, І півріччя 2020

Фінансова звітність за 2020 рік

аудиторські висновки щодо річної фінансової звітності комунального унітарного підприємства за останні три роки, якщо аудит проводився відповідно до вимоги закону або за рішенням наглядової ради комунального унітарного підприємства (у разі її утворення) або суб’єкта управління об’єктами комунальної власності, що здійснює функції з управління підприємством

Підприємство не відноситься до великих, середніх підприємств та не несе суспільного інтересу.

статут комунального підприємства у чинній редакції, а також у редакціях, що діяли раніше

Статут (чинний)

завантажити

Статут (2011 р.)

завантажити

біографічна довідка (включаючи професійну характеристику) керівника комунального унітарного підприємства (з урахуванням вимог законодавства про захист персональних даних)

Доступно для завантаження

біографічні довідки (включаючи професійні характеристики) членів наглядової ради (у разі її утворення) комунального унітарного підприємства (з урахуванням вимог законодавства про захист персональних даних), принципи їх добору, їхнє членство у наглядових радах інших суб’єктів господарювання, а також зазначається, хто із членів наглядової ради комунального унітарного підприємства є незалежним

Наглядова рада на КП ТМР «Тернопіль Інтеравіа» не створена.

річні звіти керівника та наглядової ради (у разі її утворення) комунального унітарного підприємства

Доступно для завантаження

Звіт керівника за 9 місяців 2021 року (доступно для завантаження)

структура, принципи формування і розмір винагороди керівника та членів наглядової ради комунального унітарного підприємства, включаючи компенсаційні пакети і додаткові блага, які вони отримують (або на отримання яких мають право) під час виконання посадових обов’язків, а також у зв’язку із звільненням

Доступно для завантаження

опис істотних передбачуваних факторів ризику, що можуть вплинути на операції та результати діяльності комунального унітарного підприємства, та заходи щодо управління такими ризиками;

Основним фактором ризику, що може вплинути на роботу підприємства, є можливі зміни в законодавстві щодо функціонування комунальних підприємств.​

Також, істотними передбачуваними факторами ризику, що можуть вплинути на операції та результати діяльності комунального підприємства, є :

- ризик неотримання оплати за фактично надані послуги комунального підприємства;

- ризик ураження комп'ютерної техніки шляхом умисного розповсюдження вірусних програм.

відомості про договори, учасником яких є комунальне підприємство, інформація про які підлягає оприлюдненню відповідно до Закону України "Про відкритість використання публічних коштів"

https://prozorro.gov.ua/tender/

UA-2018-05-31-000434-a

Структура підприємства

Доступно для завантаження