Тернопільська міська рада інформує

  • Video
    Звіт міського голови Тернополя Сергія Надала за 2021 рік

Комунальне підприємство "Тернопільська кінокомісія"

 

Офіційна назва комунального підприємства

Комунальне підприємство «Тернопільська кінокомісія»

   

Прізвище, ім’я, по-батькові та посаду керівника комунального підприємства

Виговська Олеся Іванівна, директор

   

Юридичну та фактичну адресу комунального підприємства

м. Тернопіль, вул. Івана Франка, 8

   

Графік роботи (включаючи перерву тощо)

Пн.-чт.

з 08:00 до 17:15 год.

   

Пт.

з 08:00 до 16:00 год.

   

Обідня перерва:

з 13:00 до 14:00 год.

   

Електронна пошта комунального підприємства

 

terkinokomisiia@gmail.com

 

 

   

Контактний номер телефону

+38 (0352) 25 44 43

   
 

Лінк (посилання) на сайт комунального підприємства;

Група у Facebook

 

Лінк (посилання) на кабінет комунального підприємства порталу Є-data

https://spending.gov.ua/group/guest/report#/reports

 

Лінк (посилання) на інформацію про договори  та проплати на Єдиному вебпорталі використання публічних коштів (spending.gov.ua)

Інформація оприлюднюється щоквартально

https://spending.gov.ua/group/guest/nr#/docs/contracts

 

Лінк (посилання) на оголошення про закупівлі товарів, робіт і послуг за кошти кредитів, позик і грантів

https://gov.e-tender.ua/MyPlans

 

Лінк (посилання) на результати/звіти закупівель  товарів, робіт і послуг за кошти кредитів, позик і грантів

https://gov.e-tender.ua/MyTenders

 

Перелік послуг

Виробництво кіно- та відеофільмів, телевізійних програм; Діяльність із підтримання театральних та концертних залів; Демонстрація кінофільмів; Надання в оренду інших машин, устатковання та товарів н.в. і у. Освіта у сфері культури; Функціювання театральних та концертних залів.

 

Інформацію про тарифи та порядок їх формування на послуги, які надаються підприємствами, товарами, які продаються та роботи, які виконуються

 

Вартість послуг, що надає  КП «Тернопільська кінокомісія» формується на основі експертних звітів та договірних цін, відносно ринкової вартості ідентичних послуг

 
 

цілі діяльності комунального підприємства

1.     Досягнення економічних і соціальних результатів з метою одержання прибутку, участь у реалізації соціально-економічної політики міста, популяризація Тернопільського регіону як привабливих локацій для кінозйомок, а також ефективне використання потенціалу місцевої сервісної індустрії в галузі кінематографії, а також:

2. Організація змістовного дозвілля й відпочинку для дітей та дорослих, задоволення культурних запитів різних груп населення, показ творів національного кіномистецтва і кіноспадщини, поширення кінотрадицій та здобутків кіноіндустрії;

3.  Сприяння відродженню національної кінематографії, пропагування кращих творів вітчизняного та світового кіно.

 4. Організація роботи із використанням кіно та відеофільмів, удосконалення форм кінообслуговування дітей та дорослих;

 5. Участь і створення умов для виробництва усіх видів (документального, ігрового, анімаційного, наукового та іншого) та жанрів українського кіно, мультиплікації, кліпів, відеороликів, промороликів;

 6. Участь у програмах розвитку української кіноіндустрії, кінематографії, розповсюдження національних фільмів, співпраця з іноземними кіновиробниками;

 7. Розвиток кінопрокату і кінофікації у місті;

 8.  Розвиток нових платформ доставки аудіовізуального контенту;

 9. Участь у формуванні науково-дослідних програм у сфері українського кіно та аудіовізуальної індустрії;

10.   Участь і реалізація програм розвитку медіаюрисприденції;

 11.   Сприяння цифровізації кінотеатрів;

 12.   Міжнародний маркетинг українського кіно та кіноіндустрії;

 13. Налагодження зв’язків між кіновиробниками та місцевими фахівцями.

 

квартальна, річна фінансова звітність комунального унітарного підприємства за останні три роки, включаючи (за наявності) видатки на виконання некомерційних цілей державної політики та джерела їх фінансування

Баланс за 2019 рік

Звіт про власний капітал за 2019 рік

Звіт про рух грошових коштів за 2019 рік

Звіт про фінансові результати за 2019 рік

Фінансова звітність мікропідприємства за 2020 рік

 

План закупівель

На 2019 рік

На 2020 рік

 

аудиторські висновки щодо річної фінансової звітності комунального унітарного підприємства за останні три роки, якщо аудит проводився відповідно до вимоги закону або за рішенням наглядової ради комунального унітарного підприємства (у разі її утворення) або суб’єкта управління об’єктами комунальної власності, що здійснює функції з управління підприємством

Підприємство не відноситься до великих, середніх підприємств та не несе суспільного інтересу

 

статут комунального підприємства у чинній редакції, а також у редакціях, що діяли раніше

Доступно для завантаження  

біографічна довідка (включаючи професійну характеристику) керівника комунального унітарного підприємства (з урахуванням вимог законодавства про захист персональних даних)

Доступна для завантаження

 

біографічні довідки (включаючи професійні характеристики) членів наглядової ради (у разі її утворення) комунального унітарного підприємства (з урахуванням вимог законодавства про захист персональних даних), принципи їх добору, їхнє членство у наглядових радах інших суб’єктів господарювання, а також зазначається, хто із членів наглядової ради комунального унітарного підприємства є незалежним

Наглядова рада не створена, оскільки підприємство не відноситься до великих, середніх підприємств та не несе суспільного інтересу

 

 

річні звіти керівника та наглядової ради (у разі її утворення) комунального унітарного підприємства

 

Звіт в.о. директора КП «Тернопільська кінокомісія» за 2018-2020 рр. (доступно для завантаження)

Звіт в.о. директора КП «Тернопільська кінокомісія» за 2020 р. (доступно для завантаження)

 

структура, принципи формування і розмір винагороди керівника та членів наглядової ради комунального унітарного підприємства, включаючи компенсаційні пакети і додаткові блага, які вони отримують (або на отримання яких мають право) під час виконання посадових обов’язків, а також у зв’язку із звільненням

Доступна для завантаження  

інформація про операції та зобов’язання комунального унітарного підприємства з державним та/або місцевим бюджетом, державними та/або місцевими установами, підприємствами та організаціями, включаючи договірні зобов’язання комунального унітарного підприємства (фінансові та нефінансові), що виникають у результаті державно-приватного партнерства

Реєстр боргових за IV квартал 2019

Реєстр боргових за І квартал 2020

Реєстр боргових за ІІ квартал 2020

Реєстр боргових за ІІІ квартал 2020 

 

Кодекс етики працівників

Доступно для завантаження