Тернопільська міська рада інформує

  • Video
    Звіт міського голови Тернополя Сергія Надала за 2021 рік

Інформація про КНП «Тернопільська міська комунальна лікарня швидкої допомоги»

 

Офіційна назва комунального підприємства

Комунальне некомерційне підприємство «Тернопільська міська комунальна лікарня швидкої допомоги»

Прізвище, ім’я, по-батькові та посаду керівника комунального підприємства

Чайківський Ярослав Федорович, директор

Юридичну та фактичну адресу комунального підприємства

46008, м. Тернопіль, вул. Шпитальна, 2

Графік роботи (включаючи перерву тощо)

з 8.00 до 17.15, обід з 13.00 до 14.00

Контактний номер телефону

(0352) 52-14-08-приймальне відділення

25-46-87-бухгалтерія

52-55-31-головний бухгалтер

Електронну пошту комунального підприємства

tmkl@ukr.net

galinarobak@ukr.net

Структура підприємства

Доступна для завантаження

Лінк (посилання) на сайт комунального підприємства;

www.tlsmd.te.ua

Лінк (посилання) на кабінет комунального підприємства порталу Є-data

http://surl.li/gedg

Річний план закупівель

На 2020 рік (доступний для завантаження)

Перелік послуг, які надає підприємство

Провадження господарської діяльності з медичної практики за спеціальністю організація та управління охороною здоров’я, хірургія, ендоскопія, анестезіологія, інфекційні хвороби,ортопедія і травматологія, торакальна хірургія, нейрохірургія, клінічна лабораторна діагностика, клінічна біохімія, бактеріологія, рентгенологія, стоматологія, акушерство та гінекологія, урологія, отоларингологія, офтальмологія, кардіологія, неврологія, терапія, функціональна діагностика, ультразвукова діагностика, ендокринологія, комбустіологія, за спеціальністю молодших спеціалістів з медичною освітою, сестринська справа, (операційна), медична статистика, рентгенологія, лабораторна справа (клініка) за місцем провадження діяльності.

Фінансовий план підприємства

На 2019 рік  (пояснення

На 2020 рік  (пояснення

Інформацію про тарифи та порядок їх формування на послуги, які надаються підприємствами, товарами, які продаються та роботи, які виконуються

Доступні для завантаження

квартальна, річна фінансова звітність комунального унітарного підприємства за останні три роки, включаючи (за наявності) видатки на виконання некомерційних цілей державної політики та джерела їх фінансування

 

 

 

 

Звіт про фінансовий стан

I кв. 2018 р.

Звіт про сукупний дохід

I кв. 2018 р.

Звіт про використання доходів (прибутків)

2019

Фінансова звітність малого підприємства

за 2019 рік 

за 2020 рік

Звіт про надходження (використання) коштів загального фонду

за 2019 рік

Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (форма N 4-3м)

 

за 2019 рік

аудиторські висновки щодо річної фінансової звітності комунального унітарного підприємства за останні три роки, якщо аудит проводився відповідно до вимоги закону або за рішенням наглядової ради комунального унітарного підприємства (у разі її утворення) або суб’єкта управління об’єктами комунальної власності, що здійснює функції з управління підприємством

Підприємство не відноситься до великих, середніх підприємств та не несе суспільного інтересу

статут комунального підприємства у чинній редакції, а також у редакціях, що діяли раніше, у т.ч. цілі діяльності

Доступний для завантаження

біографічна довідка (включаючи професійну характеристику) керівника комунального унітарного підприємства (з урахуванням вимог законодавства про захист персональних даних)

Доступна для завантаження

біографічні довідки (включаючи професійні характеристики) членів наглядової ради (у разі її утворення) комунального унітарного підприємства (з урахуванням вимог законодавства про захист персональних даних), принципи їх добору, їхнє членство у наглядових радах інших суб’єктів господарювання, а також зазначається, хто із членів наглядової ради комунального унітарного підприємства є незалежним

Наглядова рада не створена, оскільки підприємство не відноситься до великих, середніх підприємств 

 

річні звіти керівника та наглядової ради (у разі її утворення) комунального унітарного підприємства

завантажити

щодо надання платних послуг (доступно для завантаження)

структура, принципи формування і розмір винагороди керівника та членів наглядової ради комунального унітарного підприємства, включаючи компенсаційні пакети і додаткові блага, які вони отримують (або на отримання яких мають право) під час виконання посадових обов’язків, а також у зв’язку із звільненням

Доступно для завантаження

відомості про договори, учасником яких є комунальне підприємство, інформація про які підлягає оприлюдненню відповідно до Закону України "Про відкритість використання публічних коштів"

Договори опубліковані на сайті Prozorro