Тернопільська міська рада інформує

  • Video
    Звіт міського голови Тернополя Сергія Надала за 2021 рік

Інформація про КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги»

 

Офіційна назва комунального підприємства

Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги»

Прізвище, ім’я, по-батькові та посаду керівника комунального підприємства

Медвідь Микола Миколайович, директор

Юридичну та фактичну адресу комунального підприємства

46006, м. Тернопіль, вул. Шпитальна, 4

Графік роботи (включаючи перерву тощо)

з 8,00 до 16,30

обід з 12,00 до 12,15

Контактний номер телефону

(0352) 52-46-50 - приймальне відділення

(0352) 23-53-17 - бухгалтерія

Електронну пошту комунального підприємства

tcpmsd@ukr.net

tcpmsd.buh@ukr.net

Лінк (посилання) на сайт комунального підприємства;

http://www.medical.te.ua

Лінк (посилання) на кабінет комунального підприємства порталу Є-data

https://spending.gov.ua/new/disposers/38645610/profile

Перелік послуг, які надає КП

Загальна медична практика

Інформацію про тарифи та порядок їх формування на послуги, які надаються підприємствами, товарами, які продаються та роботи, які виконуються

Доступно для завантаження

цілі діяльності комунального підприємства

Достуно для завантаження

квартальна, річна фінансова звітність комунального унітарного підприємства за останні три роки, включаючи (за наявності) видатки на виконання некомерційних цілей державної політики та джерела їх фінансування

Фінансовий звіт

за IV кв.2019

ІІІ кв. 2020

за 2020 рік

Річний план закупівель

за 2020 рік

аудиторські висновки щодо річної фінансової звітності комунального унітарного підприємства за останні три роки, якщо аудит проводився відповідно до вимоги закону або за рішенням наглядової ради комунального унітарного підприємства (у разі її утворення) або суб’єкта управління об’єктами комунальної власності, що здійснює функції з управління підприємством

Підприємство не відноситься до великих, середніх підприємств та не несе суспільного інтересу

статут комунального підприємства у чинній редакції, а також у редакціях, що діяли раніше

Доступно для завантаження

біографічна довідка (включаючи професійну характеристику) керівника комунального унітарного підприємства (з урахуванням вимог законодавства про захист персональних даних)

Доступно для завантаження

біографічні довідки (включаючи професійні характеристики) членів наглядової ради (у разі її утворення) комунального унітарного підприємства (з урахуванням вимог законодавства про захист персональних даних), принципи їх добору, їхнє членство у наглядових радах інших суб’єктів господарювання, а також зазначається, хто із членів наглядової ради комунального унітарного підприємства є незалежним

Наглядова рада не створена 

річні звіти керівника та наглядової ради (у разі її утворення) комунального унітарного підприємства

 за 2019 рік

за 2020 рік

структура, принципи формування і розмір винагороди керівника та членів наглядової ради комунального унітарного підприємства, включаючи компенсаційні пакети і додаткові блага, які вони отримують (або на отримання яких мають право) під час виконання посадових обов’язків, а також у зв’язку із звільненням

Доступно для завантаження

опис істотних передбачуваних факторів ризику, що можуть вплинути на операції та результати діяльності комунального унітарного підприємства, та заходи щодо управління такими ризиками;

Доступно для завантаження

Структура КП

Доступно для завантаження