Тернопільська міська рада інформує

  • Video
    Тернопільська міська рада інформує

Про виконання бюджету міста Тернополя (громади) за 9 місяців 2019 року

Розглянувши підсумки виконання бюджету міста (громади) за 9 місяців 2019 року, виконавчий комітет міської ради відзначає.
За звітний період із запланованих 1 910 974,6 тис.грн надходжень до бюджету міста (громади) надійшло 1 968 863,8 тис.грн доходів, з яких до загального фонду – 1 862 123,1 тис.грн. та до спеціального фонду – 106 740,7 тис.грн, виконання річного плану склало 76,3 відсотки, а плану 9-ти місяців – 103,0 відсотки (додаток 1).
По власних доходах (без врахування міжбюджетних трансфертів) виконання плану становить 107,6 відсотків: із запланованих 1 109 101,6 тис.грн мобілізовано 1 193 537,1 тис.грн, що перевищує показник дев’яти місяців минулого року на 227 821,0 тис.грн або на 23,6 відсотків.
В структурі дохідної частини переважали податкові надходження – 1 051 037,3 тис.грн або 53,4 відсотків та міжбюджетні трансферти (субвенції та дотації з державного та місцевих бюджетів) - 775 326,6 тис.грн або 39,4 відсотків.
Загальний фонд склав 94,6 відсотків в дохідній частині бюджету міської громади, його доходи виконані на 101,9 відсотків. Власні надходження загального фонду, заплановані в сумі 1 025 268,5 тис.грн, надійшли в сумі 1 086 861,2 тис.грн або 106,0 відсотків, що перевищує відповідний показник минулого року на 178878,9 тис.грн або на 19,7 відсотки.
Найбільшу питому вагу у власних доходах бюджету в цілому та його загального фонду зокрема ( 56,2 та 61,7 відсотків відповідно ), займає податок на доходи фізичних осіб (ПДФО), надходження якого склали 671 525,6 тис. грн., а планове завдання забезпечено на 107,6 відсотків, внаслідок чого додатково мобілізовано 47 450,2 тис. грн. В порівнянні з січнем – вереснем 2018р. досягнуто приріст поступлень ПДФО на суму 135 046,9 тис. грн. або на 25,2 відсотки.
Вагомими дохідними джерелами загального фонду бюджету залишаються: податок на майно (плата за землю, транспортний податок та податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки), поступлення якого склали 112 163,4 тис. грн. або 10,3 відсотків у його власних надходженнях, акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів – 46 136,1 тис. грн. або 4,2 відсотки, відрахування акцизного податку з виробленого в Україні та ввезеного в Україну палива – 43 819,3 тис. грн. або 4,0 відсотки, єдиний податок 174 664,5 тис.грн. або 16,0 відсотки, плата за надання інших адміністративних послуг – 15 726,4 тис. грн. або 1,4 відсотки , тощо.
По основних джерелах загального фонду планові завдання забезпечено.
Так, крім ПДФО, перевиконано план по податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на 10 137,6 тис.грн або на 31,0 відсоток, платі за землю - на 3 937,3 тис.грн. або на 6,1 відсотки, податку на прибуток комунальних підприємств - на 148,9 тис.грн. або на 49,6 відсотки, збору за місця для паркування транспортних засобів – 408,6 тис.грн. або на 30,2 відсотків, туристичному збору – на 144,3 тис. грн. або на 102,3 відсотки, частині чистого прибутку комунальних унітарних підприємств - на 289,2 тис.грн. або на 100,1 відсотка. Додатково до плану залучено плати за встановлення земельного сервітуту в сумі 1 140,3 тис. грн., плати за розміщення тимчасово вільних коштів – 4 801,9 тис.грн. та надходжень від орендної плати за користування комунальним майном на 1 111,1 тис.грн., адмінштрафів та інших санкцій в сумі 619,9 тис.грн. тощо.
Недовиконання запланованих показників має місце по акцизному податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів – на 7564,7 тис. грн, по відрахуваннях з державного бюджету частки акцизного податку з виробленого в Україні пального – на 1 767,4 тис.грн та ввезеного в Україну пального – на 2 213,3 тис.грн, по транспортному податку – на 202,1 тис.грн, а також по деяких неподаткових надходженнях, поступлення яких напряму залежить від кількості одержувачів адміністративних послуг та накладених адміністративних санкцій: по платі за надання інших адмінпослуг – на 2 973,6 тис.грн та інших на суму 856,4 тис.грн (адміністративний збір за держреєстрацію речових прав на нерухоме майно, державне мито, адмінштрафи за порушення законодавства у сфері обігу алкоголю та тютюну),
Вагомою складовою загального фонду є міжбюджетні трансферти з державного та з місцевих бюджетів, які при плані 801 808,2 тис.грн. склали 775 261,9 тис.грн або 96,7 відсотків. Порівняно з відповідним періодом минулого року обсяг трансфертів зменшився на 117 366,8 тис.грн або на 15,1 відсоток.

Спеціальний фонд в дохідній частині бюджету громади склав 5,4 відсотки або 106740,7 тис.грн, що на 27,2 відсотки перевищило планове завдання та дало можливість додатково залучити 22 842,8 тис.грн коштів цільового призначення. По переважній більшості складових спеціального фонду планові завдання забезпечені.
Зокрема, перевиконано план по власних надходженнях бюджетних установ на 8,2 відсотки або на 2 996,6 тис.грн., коштах пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту – на 42,3 відсотків або на 4 057,4 тис.грн., цільовому фонду соціально-економічного розвитку громади - на 21,6 відсотків або на 1 235,5 тис.грн., коштах від відчуження майна, що знаходиться у комунальній власності – на 33,1 відсотки або 9268,9 тис.грн., надходженнях від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення на 130,9 відсотків або на 5 234,4 тис.грн. та ін.
Доходи бюджету розвитку міста – інвестиційної складової спеціального фонду, при плані 41 664,7 тис.грн мобілізовано в сумі 60 225,4 тис.грн або 144,5 відсотки, основним джерелом якого стали кошти від приватизації комунального майна.
Кошти, які надійшли до бюджету міста (громади) за 9-ть місяців 2019 року, дали можливість в цілому забезпечити виконання видаткової частини бюджету до річного плану на 59,9 відсотків та спрямувати на фінансування галузей – 1 818 551,3 тис.грн, в тому числі по загальному фонду – 1 519 327,6 тис. грн і по спеціальному – 299 223,7 тис. грн.
За рахунок отриманих коштів профінансовано заклади освіти на 690 186,0тис.грн, охорони здоров’я – на 186 243,3 тис.грн, культури - на 37 205,7 тис.грн, соціального захисту – на 407 422,8 тис.грн, на утримання житлово-комунального господарства - на 210 809,3 тис.грн., фізичну культуру і спорт - на 35 587,1 тис.грн. Проведено виплату заробітної плати з нарахуваннями працівникам бюджетних установ та здійснено оплату комунальних послуг та спожитих у звітному періоді енергоносіїв, на що направлено відповідно 647 349,9тис.грн та 51 096,4 тис.грн, або 35,6 та 2,8 відсотків всіх видатків бюджету.
Протягом 9-ти місяців 2019 року п»ять раз проводилися зміни до бюджету міста (громади). В результаті чого на утримання галузей громади було направлено за рахунок вільних залишків бюджетних коштів загального та спеціального фондів та за рахунок збільшення доходів загального фонду міського бюджету в тому числі і за рахунок субвенцій - 150 324,3 тис.грн. з них на :
- заробітну плату з нарахуваннями – 15 704,3 тис.грн.;
- медикаменти – 3 123,0 тис.грн.;
- оплату енергоносіїв - 707,9 тис.грн.;
- капітальні видатки - 74 105,9 тис.грн.;
- інші видатки - 56 683,2тис.грн.

Кредиторська заборгованість станом на 01.10.2019р. по субвенції з державного бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг становить 1040,1 тис.грн.

Виходячи з вищенаведеного та керуючись ст. 28 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні ”, виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:

1. Звіт про виконання бюджету міста (громади) за 9 місяців 2019 року згідно з пояснювальною запискою та додатками 1-13 взяти до відома (додаються).
2. Фінансовому управлінню підготувати звіт про виконання бюджету міста Тернополя (громади) за 9 місяців 2019 року на затвердження міською радою.