Тернопільська міська рада інформує

  • Video
    Тернопільська міська рада інформує

Інформація про КП «Земельно-кадастрове бюро»

 

Офіційна назва комунального підприємства

Комунальне підприємство «Земельно-кадастрове бюро»

Прізвище, ім’я, по-батькові та посаду керівника комунального підприємства

Грицай Ігор Михайлович, директор

Юридичну та фактичну адресу комунального підприємства

46001, м. Тернопіль вул. Коперника,1

Графік роботи (включаючи перерву тощо)

Пн.-Чр. – 9.00-18.15

Пт. – 9.00-17.15

Сб., Нд. – вихідні

Контактний номер телефону

т/факс 0(352)52-13-67

Електронну пошту комунального підприємства

kpzkb2@ukr.net

Лінк (посилання) на сайт комунального підприємства;

-

Лінк (посилання) на кабінет комунального підприємства порталу Є-data

-

Інформацію про тарифи та порядок їх формування на послуги, які надаються підприємствами, товарами, які продаються та роботи, які виконуються

Вартість послуг визначається на підставі діючих тарифів та згідно проведених розрахунків(кошторисів). При формуванні ціни на топографо-геодезичні та картографічні,землевпорядні роботи встановлюються з врахуванням діючих ринкових цін на дані види робіт у м. Тернополі,виходячи з фактичних витрат на виконання робіт по кожному об’єкту

цілі діяльності комунального підприємства

Метою діяльності комунального підприємства «Земельно-кадастрове бюро» є забезпечення виконання робіт у сфері інжинірингу,геології та геодезії,надання послуг консультування в цих сферах

квартальна, річна фінансова звітність комунального унітарного підприємства за останні три роки, включаючи (за наявності) видатки на виконання некомерційних цілей державної політики та джерела їх фінансування

Фінансовий план

2016 2017 2018 рр.

Аналіз виконання фінансового плану

2016 2017 2018 рр.

аудиторські висновки щодо річної фінансової звітності комунального унітарного підприємства за останні три роки, якщо аудит проводився відповідно до вимоги закону або за рішенням наглядової ради комунального унітарного підприємства (у разі її утворення) або суб’єкта управління об’єктами комунальної власності, що здійснює функції з управління підприємством

Підприємство не відноситься до великих, середніх підприємств та не несе суспільного інтересу

статут комунального підприємства у чинній редакції, а також у редакціях, що діяли раніше

завантажити

біографічна довідка (включаючи професійну характеристику) керівника комунального унітарного підприємства (з урахуванням вимог законодавства про захист персональних даних)

завантажити

біографічні довідки (включаючи професійні характеристики) членів наглядової ради (у разі її утворення) комунального унітарного підприємства (з урахуванням вимог законодавства про захист персональних даних), принципи їх добору, їхнє членство у наглядових радах інших суб’єктів господарювання, а також зазначається, хто із членів наглядової ради комунального унітарного підприємства є незалежним

-

річні звіти керівника та наглядової ради (у разі її утворення) комунального унітарного підприємства

Фінансовий звіт

2016 2017 2018 рр.

структура, принципи формування і розмір винагороди керівника та членів наглядової ради комунального унітарного підприємства, включаючи компенсаційні пакети і додаткові блага, які вони отримують (або на отримання яких мають право) під час виконання посадових обов’язків, а також у зв’язку із звільненням

Заробітна плата керівника нараховується за рахунок частки доходу,одержаного підприємством внаслідок його господарської діяльності,виходячи з встановленого йому посадового окладу (контракт з міською радою) і фактично відпрацьованого часу

рішення суб’єкта управління об’єктами комунальної власності щодо комунального унітарного підприємства

-

опис істотних передбачуваних факторів ризику, що можуть вплинути на операції та результати діяльності комунального унітарного підприємства, та заходи щодо управління такими ризиками;

-

відомості про договори, учасником яких є комунальне підприємство, інформація про які підлягає оприлюдненню відповідно до Закону України "Про відкритість використання публічних коштів"

-

інформацію про операції та зобов’язання комунального унітарного підприємства з державним та/або місцевим бюджетом, державними та/або місцевими установами, підприємствами та організаціями, включаючи договірні зобов’язання комунального унітарного підприємства (фінансові та нефінансові), що виникають у результаті державно-приватного партнерства

-