Тернопільська міська рада інформує

  • Video
    Звіт міського голови Тернополя Сергія Надала за 2021 рік

Інформація про КП «Земельно-кадастрове бюро»

 

Офіційна назва комунального підприємства

Комунальне підприємство «Земельно-кадастрове бюро»

Прізвище, ім’я, по-батькові та посаду керівника комунального підприємства

Грицай Ігор Михайлович, директор

Юридичну та фактичну адресу комунального підприємства

46001, м. Тернопіль вул. Миколи Коперника,1

Графік роботи (включаючи перерву тощо)

Пн.-Чр. – 9.00-18.15

Пт. – 9.00-17.15

Сб., Нд. – вихідні

Контактний номер телефону

т/факс 0(352)52-13-67

Електронну пошту комунального підприємства

kpzkb2@ukr.net

Лінк (посилання) на сайт комунального підприємства;

-

Лінк (посилання) на кабінет комунального підприємства порталу Є-data

https://spending.gov.ua/new/disposers/31914512/agreements

Перелік послуг, які надає КП

проведення робіт щодо землеустрою у тому числі:

-виконання топографо-геодезичних,картографічних та інших геодезичних робіт;

-складання проектів відведення земельних ділянок у власність або користування ;

-розробка технічних документацій щодо складання державних актів на право власності на землю,право постійного користування землею,договорів на право

тимчасового користування землею та підготовка документів ,що повідчують вказані права;

-поновлення та складання планово-картографічних матеріалів ,зйомок землекористувань та землеволодінь;

-проведення експертної грошової оцінки земель.

Інформацію про тарифи та порядок їх формування на послуги, які надаються підприємствами, товарами, які продаються та роботи, які виконуються

Вартість послуг визначається на підставі діючих тарифів та згідно проведених розрахунків(кошторисів). При формуванні ціни на топографо-геодезичні та картографічні,землевпорядні роботи встановлюються з врахуванням діючих ринкових цін на дані види робіт у м. Тернополі,виходячи з фактичних витрат на виконання робіт по кожному об’єкту

цілі діяльності комунального підприємства

Метою діяльності підприємства є забезпечення виконання робіт, пов’язаних із регулюванням земельних відносин та раціональної організації території в межах адміністративно-територіальних утворень, реалізація політики держави та органів місцевого самоврядування в сфері землеустрою, інформацій забезпечення правового, економічного, екологічного і містобудівного механізму регулювання земельних відносин на регіональному та господарському рівнях шляхом розробки пропозицій по встановленню умов використання земель.

Річні плани закупівель

2019

2020

квартальна, річна фінансова звітність комунального унітарного підприємства за останні три роки, включаючи (за наявності) видатки на виконання некомерційних цілей державної політики та джерела їх фінансування

Фінансовий план

2016 2017 2018 

Фінансова звітність за 2020 рік

Аналіз виконання фінансового плану

2016 2017 2018 

2019, 3 кв.2020

2020 рік

за 1 квартал 2021 року

за 2 квартал 2021 року

за 3 квартал 2021 року

аудиторські висновки щодо річної фінансової звітності комунального унітарного підприємства за останні три роки, якщо аудит проводився відповідно до вимоги закону або за рішенням наглядової ради комунального унітарного підприємства (у разі її утворення) або суб’єкта управління об’єктами комунальної власності, що здійснює функції з управління підприємством

Підприємство не відноситься до великих, середніх підприємств та не несе суспільного інтересу

статут комунального підприємства у чинній редакції, а також у редакціях, що діяли раніше

Доступно для завантаження

біографічна довідка (включаючи професійну характеристику) керівника комунального унітарного підприємства (з урахуванням вимог законодавства про захист персональних даних)

Доступно для завантаження

біографічні довідки (включаючи професійні характеристики) членів наглядової ради (у разі її утворення) комунального унітарного підприємства (з урахуванням вимог законодавства про захист персональних даних), принципи їх добору, їхнє членство у наглядових радах інших суб’єктів господарювання, а також зазначається, хто із членів наглядової ради комунального унітарного підприємства є незалежним

Наглядова рада не створена

річні звіти керівника та наглядової ради (у разі її утворення) комунального унітарного підприємства

Фінансовий звіт

2016 2017 2018 

2019 

2020

структура, принципи формування і розмір винагороди керівника та членів наглядової ради комунального унітарного підприємства, включаючи компенсаційні пакети і додаткові блага, які вони отримують (або на отримання яких мають право) під час виконання посадових обов’язків, а також у зв’язку із звільненням

Винагорода керівника встановлюється контрактом між Тернопільською міською радою та керівником і нараховується у вигляді посадового окладу за фактично відпрацьований час. На даний час винагорода становить 9500.00 грн.

опис істотних передбачуваних факторів ризику, що можуть вплинути на операції та результати діяльності комунального унітарного підприємства, та заходи щодо управління такими ризиками;

Кон’юктура ринку виконаних робіт та послуг підприємства.