Тернопільська міська рада інформує

  • Video
    Тернопільська міська рада інформує

Інформація про КП «Туристично – інформаційний центр міста Тернополя»

 

Офіційна назва комунального підприємства

Комунальне підприємство «Туристично – інформаційний центр міста Тернополя»

Прізвище, ім’я, по-батькові та посаду керівника комунального підприємства

Ковальчук Тарас Станіславович, директор

Юридичну та фактичну адресу комунального підприємства

юридична - м. Тернопіль, вул. Листопадова, 5

фактична – м. Тернопіль, вул. Грушевського, 2

Графік роботи (включаючи перерву тощо)

цілодобово

Контактний номер телефону

(0352) 52-07-20

Електронну пошту комунального підприємства

tic.ternopil@gmail.com

Лінк (посилання) на сайт комунального підприємства;

www.vse.te.ua

Лінк (посилання) на кабінет комунального підприємства порталу Є-data

-

Інформацію про тарифи та порядок їх формування на послуги, які надаються підприємствами, товарами, які продаються та роботи, які виконуються

Комунальне підприємство надає послуги у сфері туризму

Формування тарифів відбувається на основі договірних цін

цілі діяльності комунального підприємства

-

квартальна, річна фінансова звітність комунального унітарного підприємства за останні три роки, включаючи (за наявності) видатки на виконання некомерційних цілей державної політики та джерела їх фінансування

Фінансовий план

2015 2016 2017 рр.

Фінансовий звіт

III 2015 рр.

Звіт про фінансовий стан

2016 2017 рр.

Звіт про сукупний дохід

2016 2017 рр.

Звіт про власний капітал

2016 2017 рр.

Звіт про рух грошових коштів

2016 2017 рр.

Примітки до річної фінансової звітності

2016 2017 рр.

Видатків на виконання некомерційних цілей державної політики підприємство в зазначений період не отримувало

аудиторські висновки щодо річної фінансової звітності комунального унітарного підприємства за останні три роки, якщо аудит проводився відповідно до вимоги закону або за рішенням наглядової ради комунального унітарного підприємства (у разі її утворення) або суб’єкта управління об’єктами комунальної власності, що здійснює функції з управління підприємством

Підприємство не відноситься до великих, середніх підприємств та не несе суспільного інтересу

Аудит проводився відділом внутрішнього контролю Тернопільської міської ради 20.06.2017 року за період з 01.02.2016р. по 30.04.2017р.

статут комунального підприємства у чинній редакції, а також у редакціях, що діяли раніше

завантажити

біографічна довідка (включаючи професійну характеристику) керівника комунального унітарного підприємства (з урахуванням вимог законодавства про захист персональних даних)

завантажити

біографічні довідки (включаючи професійні характеристики) членів наглядової ради (у разі її утворення) комунального унітарного підприємства (з урахуванням вимог законодавства про захист персональних даних), принципи їх добору, їхнє членство у наглядових радах інших суб’єктів господарювання, а також зазначається, хто із членів наглядової ради комунального унітарного підприємства є незалежним

Наглядової ради комунальне підприємство не має. Координацію діяльності КП «Туристично – інформаційний центр міста Тернополя» здійснює виконавчий комітет Тернопільської міської ради(уповноважений орган)

річні звіти керівника та наглядової ради (у разі її утворення) комунального унітарного підприємства

Наглядова рада відсутня

структура, принципи формування і розмір винагороди керівника та членів наглядової ради комунального унітарного підприємства, включаючи компенсаційні пакети і додаткові блага, які вони отримують (або на отримання яких мають право) під час виконання посадових обов’язків, а також у зв’язку із звільненням

завантажити

рішення суб’єкта управління об’єктами комунальної власності щодо комунального унітарного підприємства

Рішення Виконавчого комітету щодо підприємства, оприлюднені на сайті міської ради

опис істотних передбачуваних факторів ризику, що можуть вплинути на операції та результати діяльності комунального унітарного підприємства, та заходи щодо управління такими ризиками;

-

відомості про договори, учасником яких є комунальне підприємство, інформація про які підлягає оприлюдненню відповідно до Закону України "Про відкритість використання публічних коштів"

КП «Туристично – інформаційний центр міста Тернополя» немає державних коштів, тому на E-DATA зобов’язане публікувати договори більше 1,5млн. гривень, таких договорів немає на підприємстві. Що стосується договорів на суму більше 50 тис. грн., то підприємство здійснює процедуру допорогової закупівлі

інформацію про операції та зобов’язання комунального унітарного підприємства з державним та/або місцевим бюджетом, державними та/або місцевими установами, підприємствами та організаціями, включаючи договірні зобов’язання комунального унітарного підприємства (фінансові та нефінансові), що виникають у результаті державно-приватного партнерства

Комунальне підприємство щорічно, вчасно та в повному обсязі виконує зобов’язання по сплаті місцевому бюджету частини чистого прибутку у відповідності до результатів роботи. Також, у відповідності до результатів, підприємство сплачує податки по зарплаті, податок на прибуток. Протермінованих заборгованостей підприємство немає