Тернопільська міська рада інформує

 • Video
  Звіт міського голови Тернополя Сергія Надала за 2021 рік

Інформація про КП «Туристично – інформаційний центр міста Тернополя»

Офіційна назва комунального підприємства

Комунальне підприємство «Туристично – інформаційний центр міста Тернополя»

Прізвище, ім’я, по-батькові та посаду керівника комунального підприємства

в.о. директора Потішна Ірина Ігорівна

Юридичну та фактичну адресу комунального підприємства

юридична - м. Тернопіль, вул. Листопадова, 5

фактична – м. Тернопіль, вул. Михайла Грушевського, 2

Графік роботи (включаючи перерву тощо)

09.00-20.00

Контактний номер телефону

(0352) 52-07-20

Електронну пошту комунального підприємства

tic.ternopil@gmail.com

Лінк (посилання) на сайт комунального підприємства;

www.vse.te.ua

Лінк (посилання) на кабінет комунального підприємства порталу Є-data

https://spending.gov.ua/group/guest/nr#/docs/contracts   

Лінк (посилання) на оголошення про закупівлі товарів, робіт і послуг за кошти кредитів, позик і грантів

https://gov.e-tender.ua/MyPlans

Лінк (посилання) на результати/звіти закупівель  товарів, робіт і послуг за кошти кредитів, позик і грантів

https://gov.e-tender.ua/MyTenders

Перелік послуг

Інформування туристів щодо історико-культурного потенціалу м.Тернополя, оргнаізація екскурсій, фестивалів, ярмарок, реалізація сувенірної продукції, надання в оренду майна.

Інформацію про тарифи та порядок їх формування на послуги, які надаються підприємствами, товарами, які продаються та роботи, які виконуються

Вартість послуг, що надає  КП «Туристично-інформаційний центр міста Тернополя»

Екскурсії:

 • по місту Тернопіль – 2 години – 500-600 грн., в залежності від кількості осіб;
 • Підземелля – 1 година – 300-400 грн., в залежності від кількості осіб;
 • Квест – 1-3 години – 80-150 грн/ос., в залежності від формату та кількості осіб.

Здача в оренду  наметів формується на основі договірних цін, відносно ринкової вартості ідентичних послуг.

цілі діяльності комунального підприємства

Основними цілями діяльності КП «Туристично – інформаційний центр міста Тернополя» є :

 • Інформування туристів щодо історико – культурного потенціалу м. Тернополя;
 • Надання інформації щодо рекреаційної інфраструктури міста;
 • Надання інформації щодо закладів культури – музеїв, галерей, кінотеатрів, театрів, тощо;
 • Надання інформації щодо спортивних,  культурних подій, ярмарок, виставок, фестивалів тощо;
 • Інформування туристів щодо транспортної системи міста;
 • Розробка, виготовлення та поширення інформаційної та поліграфічної продукції і видань з метою реклами та просування туристичної діяльності м. Тернополя.
 • Формування та просування комплексних туристичних продуктів , включаючи екскурсійні, готельні, рекреаційні, транспортні та інші послуги;
 • Надання інших послуг, пов»язаних з запитами туристів.

квартальна, річна фінансова звітність комунального унітарного підприємства за останні три роки, включаючи (за наявності) видатки на виконання некомерційних цілей державної політики та джерела їх фінансування

Фінансовий звіт

За 2020 рік

За 9 місяців 2020 року

Звіт про фінансовий стан

2016 2017 

за 2019 рік

Звіт про сукупний дохід

2016 2017 

2019 рік

Звіт про власний капітал

2016 2017 

2019 рік

 

Звіт про рух грошових коштів

2016 2017 

2019 рік

Видатків на виконання некомерційних цілей державної політики підприємство в зазначений період не отримувало

аудиторські висновки щодо річної фінансової звітності комунального унітарного підприємства за останні три роки, якщо аудит проводився відповідно до вимоги закону або за рішенням наглядової ради комунального унітарного підприємства (у разі її утворення) або суб’єкта управління об’єктами комунальної власності, що здійснює функції з управління підприємством

Підприємство не відноситься до великих, середніх підприємств та не несе суспільного інтересу

Аудит проводився відділом внутрішнього контролю Тернопільської міської ради 20.06.2017 року за період з 01.02.2016р. по 30.04.2017р.

 

статут комунального підприємства у чинній редакції, а також у редакціях, що діяли раніше

Доступно для завантаження

біографічні довідки (включаючи професійні характеристики) членів наглядової ради (у разі її утворення) комунального унітарного підприємства (з урахуванням вимог законодавства про захист персональних даних), принципи їх добору, їхнє членство у наглядових радах інших суб’єктів господарювання, а також зазначається, хто із членів наглядової ради комунального унітарного підприємства є незалежним

Наглядової ради комунальне підприємство не має. Координацію діяльності КП «Туристично – інформаційний центр міста Тернополя» здійснює виконавчий комітет Тернопільської міської ради(уповноважений орган)

річні звіти керівника та наглядової ради (у разі її утворення) комунального унітарного підприємства

Звіт за 2019 рік

Звіт за 2020 рік

структура, принципи формування і розмір винагороди керівника та членів наглядової ради комунального унітарного підприємства, включаючи компенсаційні пакети і додаткові блага, які вони отримують (або на отримання яких мають право) під час виконання посадових обов’язків, а також у зв’язку із звільненням

Доступно для завантаження

рішення суб’єкта управління об’єктами комунальної власності щодо комунального унітарного підприємства

Рішення Виконавчого комітету щодо підприємства, оприлюднені на сайті міської ради

опис істотних передбачуваних факторів ризику, що можуть вплинути на операції та результати діяльності комунального унітарного підприємства, та заходи щодо управління такими ризиками;

Істотними передбачуваними факторами ризику на   КП «Туристично – інформаційний центр міста Тернополя»  є велика конкуренція на ринку надавачів ідентичних послуг.

відомості про договори, учасником яких є комунальне підприємство, інформація про які підлягає оприлюдненню відповідно до Закону України "Про відкритість використання публічних коштів"

КП «Туристично – інформаційний центр міста Тернополя» немає державних коштів. Що стосується договорів на суму більше 50 тис. грн., то підприємство здійснює процедуру допорогової закупівлі

інформацію про операції та зобов’язання комунального унітарного підприємства з державним та/або місцевим бюджетом, державними та/або місцевими установами, підприємствами та організаціями, включаючи договірні зобов’язання комунального унітарного підприємства (фінансові та нефінансові), що виникають у результаті державно-приватного партнерства

Комунальне підприємство щорічно, вчасно та в повному обсязі виконує зобов’язання по сплаті місцевому бюджету частини чистого прибутку у відповідності до результатів роботи. Також, у відповідності до результатів, підприємство сплачує податки по зарплаті, податок на прибуток. Протермінованих заборгованостей підприємство немає

Реєстр боргових зобов'язань

2019 рiк 

І кв 2020 року

ІІ кв 2020 року

ІІІ кв 2020 року

Кодекс етики працівників

Доступно для завантаження