Тернопільська міська рада інформує

 • Video
  Звіт міського голови Тернополя Сергія Надала за 2021 рік

Інформація про КП «Об’єднання парків культури і відпочинку міста Тернополя»

Офіційна назва комунального підприємства

Комунальне підприємство «Об’єднання парків культури і відпочинку міста Тернополя»

Прізвище, ім’я, по-батькові та посаду керівника комунального підприємства

ТКАЧ МИКОЛА ЄВГЕНОВИЧ, директор

Юридичну та фактичну адресу комунального підприємства

м. Тернопіль, вул. Білецька, 11

Графік роботи (включаючи перерву тощо)

Пн.-чт. з 08:00 до 17:15 год.

Пт. з 08:00 до 16:00 год.

Обідня перерва: з 13:00 до 14:00 год.

Контактний номер телефону

Приймальня: 52-72-14

Бухгалтерія: 52-58-25

Електронну пошту комунального підприємства

Park072007@ukr.net

Лінк (посилання) на сайт комунального підприємства

http://parki.ternopil.ua/

Лінк (посилання) на кабінет комунального підприємства порталу Є-data

https://spending.gov.ua/group/guest/cabinet

Лінк (посилання) на оголошення про закупівлі/результати (звіти) закупівель товарів, робіт і послуг за кошти кредитів, позик і грантів

https://gov.e-tender.ua/MyTenders

Перелік послуг, які надає КП

 • Надання послуг з користування атракціонами, водними велосипедами
 • Надання в оренду приміщень, малих архітектурнних форм;
 • Надання місць для стоянки автомобілів та інших транспортних засобів;
 • Надання послуг з оренди транспортних засобів, обладнання майна, інструментів;
 • Надання послуг з прибирання навколо літніх майданчиків, під час проведення фестивалів

цілі діяльності комунального підприємства

Організація відпочинку та розваг на території парків м.Тернополя

Інформацію про тарифи та порядок їх формування на послуги, які надаються підприємствами, товарами, які продаються та роботи, які виконуються

Тарифи на послуги (2022 рік) (доступно для перегляду)

Тарифи на послуги (2023 рік) (доступно для перегляду)

квартальна, річна фінансова звітність комунального унітарного підприємства за останні три роки, включаючи (за наявності) видатки на виконання некомерційних цілей державної політики та джерела їх фінансування

Баланс за 2019 рік, за 6 міс.2020 року

Звіт про виконання фінансового плану за 2019, за 6 міс.2020 року

Звіт про фінансовий стан (баланс) за 2020 рік 

Звіт про фінансові результати за 2020 рік 

Звіт про рух грошових коштів за 2020 рік 

Звіт про використання коштів внесених до статутних капіталів підприємств за 2020 рік 

аудиторські висновки щодо річної фінансової звітності комунального унітарного підприємства за останні три роки, якщо аудит проводився відповідно до вимоги закону або за рішенням наглядової ради комунального унітарного підприємства (у разі її утворення) або суб’єкта управління об’єктами комунальної власності, що здійснює функції з управління підприємством

Доступно для завантаження

Аудиторський звіт за 2019 рік

Підприємство не належить до великих, середніх підприємств та не несе суспільного інтересу 

статут комунального підприємства у чинній редакції, а також у редакціях, що діяли раніше

Доступно для завантаження

біографічна довідка (включаючи професійну характеристику) керівника комунального унітарного підприємства (з урахуванням вимог законодавства про захист персональних даних)

Доступно для завантаження

біографічні довідки (включаючи професійні характеристики) членів наглядової ради (у разі її утворення) комунального унітарного підприємства (з урахуванням вимог законодавства про захист персональних даних), принципи їх добору, їхнє членство у наглядових радах інших суб’єктів господарювання, а також зазначається, хто із членів наглядової ради комунального унітарного підприємства є незалежним

Наглядова рада створена не була

річні звіти керівника та наглядової ради (у разі її утворення) комунального унітарного підприємства

завантажити

структура, принципи формування і розмір винагороди керівника та членів наглядової ради комунального унітарного підприємства, включаючи компенсаційні пакети і додаткові блага, які вони отримують (або на отримання яких мають право) під час виконання посадових обов’язків, а також у зв’язку із звільненням

Винагорода керівника  формується  відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 19.05.1999р. № 859«Про умови і розміри оплати праці керівників підприємств, заснованих на державній, комунальній власності, та об’єднань державних підприємств», розпорядження міського голови від 12.08.2016р. № 234 «Щодо оплати праці керівників комунальних підприємств Тернопільської міської ради» (премійовано керівника згідно розпорядження міського голови № 320-К від 19.08.2021р)

Доступно для перегляду

опис істотних передбачуваних факторів ризику, що можуть вплинути на операції та результати діяльності комунального унітарного підприємства, та заходи щодо управління такими ризиками;

Істотними передбачуваними факторами ризику, що можуть вплинути на  результати діяльності комунального підприємства «Об’єднання парків культури і відпочинку м.Тернополя» є :

 • несприятливі погодні умови;
 • обмеження через карантинні заходи;
 • ризик неотримання оплати за фактично надані послуги комунального підприємства;
 • ризик відсутності кадрів на основні виробничих вакансій;
 • велика конкуренція через ідентичні послуги , які надаються приватними структурами.

відомості про договори, учасником яких є комунальне підприємство, інформація про які підлягає оприлюдненню відповідно до Закону України "Про відкритість використання публічних коштів"

Використання публічних коштів https://spending.gov.ua/group/guest/nr#/docs/contracts