Тернопільська міська рада інформує

  • Video
    Тернопільська міська рада інформує

Інформація про КП «Об’єднання парків культури і відпочинку міста Тернополя»

 

Офіційна назва комунального підприємства

Комунальне підприємство «Об’єднання парків культури і відпочинку міста Тернополя»

Прізвище, ім’я, по-батькові та посаду керівника комунального підприємства

Лесів Микола Федорович, директор

Юридичну та фактичну адресу комунального підприємства

м. Тернопіль, вул. Білецька, 11

Графік роботи (включаючи перерву тощо)

Пн.-чт.

з 08:00 до 17:15 год.

Пт.

з 08:00 до 16:00 год.

Обідня перерва:

з 13:00 до 14:00 год.

Контактний номер телефону

Приймальня:

52-72-14

бухгалтерія:

52-58-25

Електронну пошту комунального підприємства

Park072007@ukr.net

Лінк (посилання) на сайт комунального підприємства;

http://parki.ternopil.ua/

Лінк (посилання) на кабінет комунального підприємства порталу Є-data

https://spending.gov.ua/group/guest/cabinet

Інформацію про тарифи та порядок їх формування на послуги, які надаються підприємствами, товарами, які продаються та роботи, які виконуються

 

 

цілі діяльності комунального підприємства

Організація відпочинку та розваг на території парків м.Тернополя

квартальна, річна фінансова звітність комунального унітарного підприємства за останні три роки, включаючи (за наявності) видатки на виконання некомерційних цілей державної політики та джерела їх фінансування

завантажити

аудиторські висновки щодо річної фінансової звітності комунального унітарного підприємства за останні три роки, якщо аудит проводився відповідно до вимоги закону або за рішенням наглядової ради комунального унітарного підприємства (у разі її утворення) або суб’єкта управління об’єктами комунальної власності, що здійснює функції з управління підприємством

Підприємство не відноситься до великих, середніх підприємств та не несе суспільного інтересу

статут комунального підприємства у чинній редакції, а також у редакціях, що діяли раніше

завантажити

біографічна довідка (включаючи професійну характеристику) керівника комунального унітарного підприємства (з урахуванням вимог законодавства про захист персональних даних)

завантажити

біографічні довідки (включаючи професійні характеристики) членів наглядової ради (у разі її утворення) комунального унітарного підприємства (з урахуванням вимог законодавства про захист персональних даних), принципи їх добору, їхнє членство у наглядових радах інших суб’єктів господарювання, а також зазначається, хто із членів наглядової ради комунального унітарного підприємства є незалежним

Наглядова рада створена не була

річні звіти керівника та наглядової ради (у разі її утворення) комунального унітарного підприємства

завантажити

структура, принципи формування і розмір винагороди керівника та членів наглядової ради комунального унітарного підприємства, включаючи компенсаційні пакети і додаткові блага, які вони отримують (або на отримання яких мають право) під час виконання посадових обов’язків, а також у зв’язку із звільненням

Принцип формування і розмір винагороди – оклад

рішення суб’єкта управління об’єктами комунальної власності щодо комунального унітарного підприємства

завантажити

опис істотних передбачуваних факторів ризику, що можуть вплинути на операції та результати діяльності комунального унітарного підприємства, та заходи щодо управління такими ризиками;

Немає

відомості про договори, учасником яких є комунальне підприємство, інформація про які підлягає оприлюдненню відповідно до Закону України "Про відкритість використання публічних коштів"

Інформація по договорах: https://bid.e-tender.biz/#/MyTenders

інформацію про операції та зобов’язання комунального унітарного підприємства з державним та/або місцевим бюджетом, державними та/або місцевими установами, підприємствами та організаціями, включаючи договірні зобов’язання комунального унітарного підприємства (фінансові та нефінансові), що виникають у результаті державно-приватного партнерства

Фінансових зобов’язань немає