Тернопільська міська рада інформує

  • Video
    Звіт міського голови Тернополя Сергія Надала за 2021 рік

Інформація про Тернопільське міське шляхове ремонтно-будівельне підприємство «Міськшляхрембуд»

 

Офіційна назва комунального підприємства

Тернопільське міське шляхове ремонтно-будівельне підприємство «Міськшляхрембуд»

Прізвище, ім’я, по-батькові та посаду керівника комунального підприємства

Малко Володимир Андрійович, начальник

Юридичну та фактичну адресу комунального підприємства

46011, м. Тернопіль, вул. Антіна Манастирського, 8

Графік роботи (включаючи перерву тощо)

робочий час

з 8.00 до 17.00

обідня перерва

12.00-13.00

субота, неділя

вихідні дні

Контактний номер телефону

начальник

(0352) 24-25-74

бухгалтерія

24-11-34

головний економіст

24-36-49

виробничо технічний відділ

24-36-49

факс

(0352) 24-25-74

Електронну пошту комунального підприємства

mshrbp@ukr.net

Лінк (посилання) на сайт комунального підприємства;

-

Лінк (посилання) на кабінет комунального підприємства порталу Є-data

https://spending.gov.ua/group/guest/cabine

Перелік послуг, які надає підприємство, та/або роботи, які здійснює

– будівництво доріг і автострад;

- капітальний ремонт доріг, прибудинкових територій;

- поточний ремонт доріг, прибудинкових територій;

- утримання вулично-дорожньої мережі (зимовий та літній період);

- послуги вантажним автомобільним транспортом;

- послуги  спеціалізованими будівельними механізмами та обладнанням;

- виготовлення та продаж асфальтобетонної продукції (гарячий асфальтобетон різних типів)

Інформацію про тарифи та порядок їх формування на послуги, які надаються підприємствами, товарами, які продаються та роботи, які виконуються

Вартість тарифів (цін) на товари, роботи, послуги, які надаються підприємством, розраховується відповідно до державних будівельних норм.

цілі діяльності комунального підприємства

Підприємство створене з метою здійснення комерційної діяльності та отриманням прибутку, пов’язаної з будівництвом, реконструкцією, ремонтом, експлуатацією та утриманням шляхово-мостового господарства і об’єктів зовнішнього благоустрою.

Основні види діяльності підприємства за КВЕД:

42.11 – будівництво доріг і автострад;

49.41 – вантажний автомобільний транспорт;

71.12 – діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезіїї, надання послуг технічного консультування в цих сферах.

Виконує роботи/надає послуги:

- будівництво доріг і автострад;

- капітальний ремонт доріг, прибудинкових територій;

- поточний ремонт доріг, прибудинкових територій;

- утримання вулично-дорожньої мережі (зимовий та літній період);

- послуги вантажним автомобільним транспортом;

- послуги  спеціалізованими будівельними механізмами та обладнанням;

- виготовлення та продаж асфальтобетонної продукції (гарячий асфальтобетон різних типів)

квартальна, річна фінансова звітність комунального унітарного підприємства за останні три роки, включаючи (за наявності) видатки на виконання некомерційних цілей державної політики та джерела їх фінансування

Звіт про фінансовий стан та сукупний дохід

2015 2016 2017 Ікв. 2018 рр.

 

Баланс

2020 рік

 

Звіт про рух грошових коштів

2020 рік

 

Фінансові результати

2020 рік

аудиторські висновки щодо річної фінансової звітності комунального унітарного підприємства за останні три роки, якщо аудит проводився відповідно до вимоги закону або за рішенням наглядової ради комунального унітарного підприємства (у разі її утворення) або суб’єкта управління об’єктами комунальної власності, що здійснює функції з управління підприємством

Аудиторська перевірка відділу внутрішнього контролю та аудиту Тернопільської міської ради з 26.05.2016 року по 24.06.2016 року (згідно розпорядження міського голови № 1162 від 25.02.2016 року)

Підприємство не відноситься до великих, середніх підприємств та не несе суспільного інтересу

 

статут комунального підприємства у чинній редакції, а також у редакціях, що діяли раніше

Cтатут 2020 року

завантажити

Статут 2018 року

завантажити

Статут 2015 року

завантажити

Статут до 2014 року

завантажити

біографічна довідка (включаючи професійну характеристику) керівника комунального унітарного підприємства (з урахуванням вимог законодавства про захист персональних даних)

Доступно для завантаження

біографічні довідки (включаючи професійні характеристики) членів наглядової ради (у разі її утворення) комунального унітарного підприємства (з урахуванням вимог законодавства про захист персональних даних), принципи їх добору, їхнє членство у наглядових радах інших суб’єктів господарювання, а також зазначається, хто із членів наглядової ради комунального унітарного підприємства є незалежним

Відсутні (засновник не створював наглядову раду). Уповноваженою особою згідно Статуту виступає Управління житлово комунального господарства Тернопільської міської ради

річні звіти керівника та наглядової ради (у разі її утворення) комунального унітарного підприємства

Виконання фінансового плану

2015 2016 2017 Ікв. 2018 

2019, І півріччя 2020

Звіт про роботу

2019 рік

за І півріччя 2020 року

Річні звіти членів наглядової ради не подаються у зв'язку з її відсутністю

структура, принципи формування і розмір винагороди керівника та членів наглядової ради комунального унітарного підприємства, включаючи компенсаційні пакети і додаткові блага, які вони отримують (або на отримання яких мають право) під час виконання посадових обов’язків, а також у зв’язку із звільненням

Структура, принципи формування і розмір винагороди керівника підприємства здійснюється керуючись розпорядженням міського голови від 16.09.2016 року № 319к «Про оплату праці керівників комунальних підприємств» та на підставі укладеного контракту між Тернопільською міською радою та керівником ТМШРБП Міськшляхрембуд" (копія контракту додається)

Структура, принципи формування і розмір винагороди членів наглядової ради не має у зв’язку з відсутністю наглядової ради

рішення суб’єкта управління об’єктами комунальної власності щодо комунального унітарного підприємства

Рішення Виконавчого комітету щодо підприємства, оприлюднені на сайті міської ради

опис істотних передбачуваних факторів ризику, що можуть вплинути на операції та результати діяльності комунального унітарного підприємства, та заходи щодо управління такими ризиками;

Основними передбачуваними факторами ризику що можуть вплинути на результати діяльності комунального підприємства є сезонний характер роботи підприємства, залежність від тендерних процедур та нестабільність цін на матеріали та енергоносії

відомості про договори, учасником яких є комунальне підприємство, інформація про які підлягає оприлюдненню відповідно до Закону України "Про відкритість використання публічних коштів"

Підприємство працює в умовах госпрозрахунку і не отримує бюджетних коштів або бюджетного фінансування на свою діяльність і не виступає розпорядником бюджетних коштів. Інформація про укладені договори учасником яких є комунальне підприємство, оприлюднюється на сайтах: https://bid.e-tender.biz/ та https://prozorro.gov.ua/

інформацію про операції та зобов’язання комунального унітарного підприємства з державним та/або місцевим бюджетом, державними та/або місцевими установами, підприємствами та організаціями, включаючи договірні зобов’язання комунального унітарного підприємства (фінансові та нефінансові), що виникають у результаті державно-приватного партнерства

ТМШРБП «Міськшляхрембуд» щорічно, вчасно та в повному обсязі виконує зобов’язання по сплаті місцевому бюджету частини чистого прибутку у відповідності до результатів роботи підприємства. Перед державним бюджетом вчасно та в повному обсязі виконує зобов’язання по сплаті ПДВ. Також підприємство сплачує податки з заробітної плати (єдиний соціальний внесок, прибутковий податок та військовий збір), податок на прибуток, плату за землю. Протермінованих заборгованостей підприємство немає. Підприємство працює в умовах госпрозрахунку і не отримує бюджетних коштів або бюджетного фінансування на свою діяльність

Реєстр боргових зобов'язань

Доступно для завантаження