Тернопільська міська рада інформує

  • Video
    Тернопільська міська рада інформує

Інформація про КП «Автошкола «Міськаватотранс»

 

Офіційна назва комунального підприємства

Комунальне підприємство «Автошкола «Міськаватотранс» Тернопільської міської ради

Прізвище, ім’я, по-батькові та посаду керівника комунального підприємства

Сновида Мирослав Теодозійович, директор

Юридичну та фактичну адресу комунального підприємства

46027, м. Тернопіль, вул. Тролейбусна 9

Графік роботи (включаючи перерву тощо)

пн-пт - з 09:00 до 18:00

обідня перерва - з 13:00 до 14:00

Контактний номер телефону

(0352) 43-19-30

Електронну пошту комунального підприємства

schmiskavtotrans@gmail.com

Лінк (посилання) на сайт комунального підприємства;

http://miskavtotrans.at.ua/

Лінк (посилання) на кабінет комунального підприємства порталу Є-data

https://spending.gov.ua/disposers?p_p_id=search

distribportlet_WAR_EdataPortletportlet&p_p_

lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view

&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1#

Інформацію про тарифи та порядок їх формування на послуги, які надаються підприємствами, товарами, які продаються та роботи, які виконуються

 

цілі діяльності комунального підприємства

Для здійснення підприємницької діяльності з метою надання послуг та одержання прибутку

квартальна, річна фінансова звітність комунального унітарного підприємства за останні три роки, включаючи (за наявності) видатки на виконання некомерційних цілей державної політики та джерела їх фінансування

Фінансовий звіт та звіт про фінансові результати

2017 р.

Фінансовий план

2018 р.

Аналіз виконання фінансового плану

Iкв. 2018 р.

аудиторські висновки щодо річної фінансової звітності комунального унітарного підприємства за останні три роки, якщо аудит проводився відповідно до вимоги закону або за рішенням наглядової ради комунального унітарного підприємства (у разі її утворення) або суб’єкта управління об’єктами комунальної власності, що здійснює функції з управління підприємством

Підприємство не відноситься до великих, середніх підприємств та не несе суспільного інтересу

статут комунального підприємства у чинній редакції, а також у редакціях, що діяли раніше

Статут 2018 р.

завантажити

Статут 2017 р.

завантажити

біографічна довідка (включаючи професійну характеристику) керівника комунального унітарного підприємства (з урахуванням вимог законодавства про захист персональних даних)

завантажити

біографічні довідки (включаючи професійні характеристики) членів наглядової ради (у разі її утворення) комунального унітарного підприємства (з урахуванням вимог законодавства про захист персональних даних), принципи їх добору, їхнє членство у наглядових радах інших суб’єктів господарювання, а також зазначається, хто із членів наглядової ради комунального унітарного підприємства є незалежним

-

річні звіти керівника та наглядової ради (у разі її утворення) комунального унітарного підприємства

-

структура, принципи формування і розмір винагороди керівника та членів наглядової ради комунального унітарного підприємства, включаючи компенсаційні пакети і додаткові блага, які вони отримують (або на отримання яких мають право) під час виконання посадових обов’язків, а також у зв’язку із звільненням

Заробітна плата керівника визначається штатним розписом по підприємству згідно із заключним з міською радою контрактом

рішення суб’єкта управління об’єктами комунальної власності щодо комунального унітарного підприємства

-

опис істотних передбачуваних факторів ризику, що можуть вплинути на операції та результати діяльності комунального унітарного підприємства, та заходи щодо управління такими ризиками;

-

відомості про договори, учасником яких є комунальне підприємство, інформація про які підлягає оприлюдненню відповідно до Закону України "Про відкритість використання публічних коштів"

-

інформацію про операції та зобов’язання комунального унітарного підприємства з державним та/або місцевим бюджетом, державними та/або місцевими установами, підприємствами та організаціями, включаючи договірні зобов’язання комунального унітарного підприємства (фінансові та нефінансові), що виникають у результаті державно-приватного партнерства

-