Тернопільська міська рада інформує

  • Video
    Тернопільська міська рада інформує

Інформація про КП «Еней»

 

Офіційна назва комунального підприємства

Комунальне підприємство «Еней» Тернопільської міської ради

Прізвище, ім’я, по-батькові та посаду керівника комунального підприємства

Зінь Іван Федорович, директор

Юридичну та фактичну адресу комунального підприємства

46011, м. Тернопіль, вул. Глибока, 18

Графік роботи (включаючи перерву тощо)

четвер

– 16.00 год. - 21.00 год.

п’ятниця

– 16.00 год. - 21.00 год.

субота

– 14.00 год. - 22.00 год.

неділя

– 08.00 год. - 16.00 год.

Контактний номер телефону

(0352) 24 44 91

(0352) 24 43 95

Електронну пошту комунального підприємства

lotoira15@gmail.com;

Лінк (посилання) на сайт комунального підприємства;

-

Лінк (посилання) на кабінет комунального підприємства порталу Є-data

-

Інформацію про тарифи та порядок їх формування на послуги, які надаються підприємствами, товарами, які продаються та роботи, які виконуються

 

цілі діяльності комунального підприємства

завантажити

квартальна, річна фінансова звітність комунального унітарного підприємства за останні три роки, включаючи (за наявності) видатки на виконання некомерційних цілей державної політики та джерела їх фінансування

Звіт про сукупний дохід

Ікв. 2015 ІІкв. 2015 ІІІкв. 2015 2015 Ікв. 2016 ІІкв. 2016 ІІІкв. 2016 2016 Ікв. 2017 ІІкв. 2017 ІІІкв. 2017 2017 Ікв. 2018 рр.

Звіт про фінансовий стан

Ікв. 2015 ІІкв. 2015 ІІІкв. 2015 2015 Ікв. 2016 ІІкв. 2016 ІІІкв. 2016 2016 Ікв. 2017 ІІкв. 2017 ІІІкв. 2017 2017 Ікв. 2018 рр.

аудиторські висновки щодо річної фінансової звітності комунального унітарного підприємства за останні три роки, якщо аудит проводився відповідно до вимоги закону або за рішенням наглядової ради комунального унітарного підприємства (у разі її утворення) або суб’єкта управління об’єктами комунальної власності, що здійснює функції з управління підприємством

Підприємство не відноситься до великих, середніх підприємств та не несе суспільного інтересу

статут комунального підприємства у чинній редакції, а також у редакціях, що діяли раніше

завантажити

біографічна довідка (включаючи професійну характеристику) керівника комунального унітарного підприємства (з урахуванням вимог законодавства про захист персональних даних)

завантажити

біографічні довідки (включаючи професійні характеристики) членів наглядової ради (у разі її утворення) комунального унітарного підприємства (з урахуванням вимог законодавства про захист персональних даних), принципи їх добору, їхнє членство у наглядових радах інших суб’єктів господарювання, а також зазначається, хто із членів наглядової ради комунального унітарного підприємства є незалежним

Наглядова рада на підприємстві нестворена

річні звіти керівника та наглядової ради (у разі її утворення) комунального унітарного підприємства

Річні звіти керівника та наглядової ради відсутні

структура, принципи формування і розмір винагороди керівника та членів наглядової ради комунального унітарного підприємства, включаючи компенсаційні пакети і додаткові блага, які вони отримують (або на отримання яких мають право) під час виконання посадових обов’язків, а також у зв’язку із звільненням

-

рішення суб’єкта управління об’єктами комунальної власності щодо комунального унітарного підприємства

-

опис істотних передбачуваних факторів ризику, що можуть вплинути на операції та результати діяльності комунального унітарного підприємства, та заходи щодо управління такими ризиками;

Фактори ризику, що впливають на результати діяльності підприємства – підняття тарифів на енергоносії, зокрема енергію, газ та воду

відомості про договори, учасником яких є комунальне підприємство, інформація про які підлягає оприлюдненню відповідно до Закону України "Про відкритість використання публічних коштів"

Діяльність підприємства здійснюється відповідно до укладених договорів із постачальниками товарів, робіт та послуг

інформацію про операції та зобов’язання комунального унітарного підприємства з державним та/або місцевим бюджетом, державними та/або місцевими установами, підприємствами та організаціями, включаючи договірні зобов’язання комунального унітарного підприємства (фінансові та нефінансові), що виникають у результаті державно-приватного партнерства

-