Тернопільська міська рада інформує

  • Video
    Звіт міського голови Тернополя Сергія Надала за 2021 рік

Про виконання бюджету Тернопільської міської територіальної громади за 2022 рік

Розглянувши підсумки виконання бюджету міської громади за 2022 рік, виконавчий комітет міської ради відзначає.

Незважаючи на пов»язані з воєнним станом зміни в економіці громади та бюджетному і податковому  законодавстві,  за 12-ть місяців  2022 року в цілому досягнуто перевиконання запланованих показників доходів бюджету.

Так, при плані 3 049 346,0 тис.грн  до бюджету громади надійшло 3 141 873,6 тис.грн доходів, з яких до загального фонду –  3 040 448,1 тис.грн та до спеціального фонду –  101 425,5  тис.грн, виконання  забезпечено на  103,0  відсотків (додаток 1).

По власних доходах (без врахування міжбюджетних трансфертів) план виконаний на   103,8 відсотки: із запланованих 2 501 031,1 тис.грн  надійшло 2 595 688,6 тис.грн, що  перевищило показник минулого року на 413 706,6 тис.грн або на 19,0 відсотків.

Переважну частку в доходах бюджету (96,8 відсоток) склав загальний фонд, надходження якого за звітний період забезпечено на 102,8 відсотки. В  його структурі домінували власні доходи – 82,0 відсотків (2 494 263,1тис.грн), тоді як частка міжбюджетних  трансфертів  ( 546 185,0 тис.грн) становила  18,0 відсотки.

Власні доходи загального фонду виконано на 103,5 відсотки, внаслідок чого додатково надійшло 83 886,8 тис.грн податків, зборів та інших надходжень, а їх приріст  порівняно з минулим роком  досягнуто в сумі 461 550, 4 тис. грн або 22,7  відсотків.

Основну питому вагу у  власних надходженнях загального фонду становили податки і збори, зокрема,  69,4 відсотків   - податок на доходи фізичних осіб.

Загальний фонд також сформували: податок на майно (плата за землю, транспортний податок та податок на нерухомість) –   166 403,2 тис.грн або 6,7 відсотки у його власних надходженнях, єдиний податок –  368 925,2 тис.грн або 14,8 відсотків, акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів (включаючи акцизний податок з реалізації тютюнових виробів, сплачений виробниками та імпортерами)  –  133 879,1  тис.грн або 5,4  відсотків,  відрахування з державного бюджету  акцизного податку з виробленого та ввезеного пального –  29 400,9 тис.грн або 1,2 відсотків, плата за надання інших адміністративних послуг  – 22 411,9 тис.грн або  0,9 відсоток, тощо.

По багатьох дохідних джерелах загального фонду забезпечено виконання запланованих показників.

Перш за все, це стосується одного з найбільших  податків -  ПДФО,  який при плані  1 612 389,0 тис.грн  надійшов в сумі 1 730 236,5  тис.грн або 107,3 відсотки. Порівняно з    2022р. його приріст склав  421 362,8 тис.грн або 32,2 відсотки, що, насамперед, пов»язано із об»єктивним зростанням ПДФО з грошового забезпечення, грошових винагород, одержаних військовослужбовцями та ін. (порівняно з аналогічним періодом минулого року  - у 6,2 рази),  із збільшенням мінімальної зарплати з 6000,00 грн до 6500,00 грн або на 8,3 відсотки та частки його зарахування з 60-ти до 64-х відсотків або у 1,07 рази.

Додатково до плану надійшло також збору за місця для паркування транспортних засобів – 903,4 тис.грн, адміністративних штрафів та інших санкцій – 2 283,2 тис.грн,  плати за надання інших адміністративних послуг – 7 411,9 тис.грн та ін.

В той же час недоодержано:  податку на нерухомість – 7 725,0 тис.грн  (виконання – 90,9 відсотків), плати за землю – 3 131,9 тис.грн (96,6 відсотків),  транспортного податку -  246,0 тис.грн  (76,2 відсотків), податку на прибуток комунальних підприємств – 14 277,5 тис.грн ( 4,8 відсотків), тощо.

В основному, це пояснюється спадом надходжень цих доходів порівняно з  минулим роком, спричиненим змінами в законодавстві, у тому числі,  можливістю у певний період не сплачувати податкові зобов»язання, погіршенням фінансового стану платників,  тощо.

Трансферти з державного та з місцевих бюджетів при плані 548 314,9 тис.грн надійшли до загального фонду в сумі 546 185,0 тис.грн або 99,6 відсотків. З них, переважну більшість ( 95,3 відсотки) склала освітня субвенція з державного бюджету – 513 078,9 тис.грн, яка надійшла відповідно до плану.

Спеціальний   фонд  у  доходах  бюджету  громади  становив   3,2 відсотки  і надійшов у сумі 101 425,5тис.грн або 111,9 відсотків від планового завдання.

По деяких дохідних джерелах не забезпечено виконання планових завдань, а саме, по надходженнях від відчуження майна, що знаходиться у комунальній власності - 1148,7 тис.грн або 61,7 відсоток, надходженнях від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення – 2319,5 тис.грн або 69,1 відсоток, що пояснюється  не проведенням аукціонів згідно чинного законодавства в період воєнного стану в країні.

Що стосується цільового фонду соціально-економічного розвитку громади, то бюджет недоотримав 1900,5 тис.грн  ( план – 7516,0 тис.грн, фактично надійшло 5615,5 тис.грн або 74,7 відсотків, з яких фактичне використання -  4061,8 тис.грн),  внаслідок наданого звільнення від плати за розміщення рекламних засобів згідно із рішенням виконавчого комітету від 17.03.22р. № 265 «Про підтримку суб»єктів господарювання у сфері зовнішньої реклами», який є найбільшою складовою цього фонду ( додатки 1,14).

Власні надходження бюджетних установ при плані 61 698, 7 тис.грн склали 77 354,1 тис.грн або 125,4 відсотки.

Кошти, які надійшли до бюджету  громади за   2022 рік,  дали можливість в цілому забезпечити виконання видаткової частини бюджету до річного плану на 84,7 відсотків та спрямувати на фінансування галузей  – 3 067 467,3 тис.грн, в тому числі по загальному фонду – 2 675 080,2 тис. грн і по спеціальному – 392 387,1 тис. грн (додаток 2).

За рахунок отриманих коштів профінансовано заклади освіти на 1 481 875,5 тис.грн, охорони здоров’я – на 124 764,5 тис.грн, культури - на 38 350,2 тис.грн, соціального захисту – на 177 045,9 тис.грн, на утримання житлово-комунального господарства - на  467 256,1 тис.грн,  фізичну  культуру  і  спорт  - на 72 521,1 тис.грн.   Проведено виплату заробітної плати з нарахуваннями працівникам бюджетних установ та здійснено оплату комунальних послуг та спожитих у звітному періоді  енергоносіїв, на що направлено відповідно 1 398 307,2 тис.грн та  146 915,6 тис.грн, або 45,6 та 4,8 відсотків всіх видатків бюджету ( додатки 3-12).   

Протягом  2022 року дев»ятнадцять  раз проводилися зміни до бюджету міської територіальної громади. В результаті чого на утримання галузей громади було направлено    411780,93977 тис.грн.,  з них на :

- заробітну плату з нарахуваннями     -      5 598,2 тис.грн.;

- комунальні видатки   -      5 252,86877 тис.грн.

- капітальні  видатки     -     181 937,201 тис.грн.; 

- інші  видатки  -   218 992,67 тис.грн.

Проте, відповідно до постанови КМУ  від 01.04.2022 року № 401 «Про спрямування  коштів  до резервного фонду державного бюджету»,  зменшено дохідну та видаткову частину бюджету по освітній субвенції з державного бюджету  місцевим бюджетам  в сумі 57 008,8 тис.грн. на оплату праці  педагогічним працівникам.

Відповідно до розпорядження  Тернопільської  обласної  військової  адміністрації  від  16.04.2022 року №212 «Про затвердження   змін  до  обласного  бюджету   на  2022 рік»,  зменшено дохідну та видаткову  частину  бюджету   по субвенції  з  місцевого  бюджету   на  здійснення переданих  видатків у сфері освіти   за рахунок освітньої  субвенції   в сумі  586,380 тис.грн. та по  субвенції з місцевого бюджету  на надання  державної  підтримки   особам  з  особливими потребами   - 330,72 тис.грн.

   Протягом  2022 року   виділялись   кошти   з  резервного  фонду  бюджету  громади  в  сумі  40 838,435 тис.грн (додаток 13).Фактичне  використання  склало  -  31 717,559 тис.грн., в тому  числі:    

-Тернопільській міській  раді – 21 356,6 тис.грн., фактично  використано  -  15 021,94 тис.грн. (придбання систем оповіщення, придбання паливно – мастильних  матеріалів  по заходах з надзвичайних  ситуацій, будівництво та  підведення  мереж  до індустріального  парку, надання  послуг  з  безоплатного  миття прання, сушіння  одягу тимчасово переміщеним особам, придбання  техніки для посилення  обороноздатності  військових формувань, пиведення  у  відповідність  захисних споруд (укриттів), тощо.);     

 -відділу охорони  здоров»я та  медичного  забезпечення  - 9 862,5 тис.грн., фактично  використано – 9 742,48 тис.грн. (для придбання  лікарських  засобів і  виробів  медичного  забезпечення,  медикаментів,  медичного  обладнання,   капітальний  ремонт    приміщення  під  встановлення   рентгенівської  системи  для  надання медичної  допомоги пораненим військовим, переселенцям, жителям  Тернопільської  громади,   придбання  стоматологічного  обладнання для  роботи  по  монтажу  обладнання пересувного стоматологічного  автомобіля для  надання   медичної  стоматологічної    допомоги  військовим , які  беруть  безпосередньо  участь у  заходах необхідних  для  забезпечення  оборони  України, захисту  безпеки населення  та інтересів  держави у  зв»язку  з  військовою  агресією Російської Федерації   проти України,  закупівля  пасажирського  ліфта для  обслуговування  поранених  військових, осіб  з інвалідністю, переселенців  та  інших   маломобільних  груп    населення    Тернопільської  громади, тощо);

-управлінню освіти і  науки   -  2 281,590 тис.грн., фактично  використано - 31,59 тис.грн. (придбання   паливно – мастильних  матеріалів  для  обслуговування  внутрішньо переміщених осіб); 

-управлінню  соціальної політики  -  3 834,6 тис.грн., фактично  використано  -  3 505,0 тис.грн.  (на проведення  транспортних послуг доставки  гуманітарної допомоги,  придбання  продуктів харчування, предметів гігієни внутрішньо переміщеним особам, для закупівлі  принтерів  для  роботи  управління  по обслуговуванню  та  наданню  підтримки внутрішньо переміщеним  особам,  на  фінансову підтримку  Тернопільському  благодійному  фонду  «Карітас»);

 - управлінню  культури і  мистецтв  -  150,0 тис.грн., фактично  використано  -  150,0 тис.грн.  (на проживання  митців) ;

   - управлінню  транспортних  мереж та зв»язку -  3184,45 тис.грн.,  фактично  використано  -  3 157,55 тис.грн. (на придбання  дизпалива для перевезення  пасажирів,  1 для  пошиття  комплектів польових  костюмів, на придбання  та  встановлення  камер відеоспостереження,  для  забезпечення  безпеки  мешканців  громади,  для  придбання  паливно – мастильних матеріалів  для  заправки  транспортних  засобів, якими забезпечуватимуться  перевезення з питань   тероборони, ЗСУ та  гуманітарних  вантажів,  для   придбання   матеріалів і запасних  частин для  ремонту   захисної  споруди (сховища),  тощо);

   - управлінню сім»ї, молодіжної політики та захисту дітей  - 169,0 тис.грн., фактично використано  -  109,0 тис.грн. (на забезпечення   роботи   пункту  незламності та  надання  послуг  Тернопільському центру дозвілля та молодіжних ініціатив ім. Довженка).

  Виходячи з вищенаведеного та керуючись ст. 28 Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні»,  виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:

1.Звіт про виконання бюджету Тернопільської міської територіальної громади за 2022 рік згідно з пояснювальною  запискою та додатками 1-14  взяти до відома (додаються).

2.Фінансовому управлінню підготувати звіт про виконання бюджету Тернопільської міської територіальної громади за 2022 рік  на затвердження міською радою.