Тернопільська міська рада інформує

  • Video
    Звіт міського голови Тернополя Сергія Надала за 2021 рік

Про виконання бюджету Тернопільської міської територіальної громади за перше півріччя 2022 року

Розглянувши підсумки виконання бюджету міської територіальної громади за перше півріччя 2022 року, виконавчий комітет міської ради відзначає. Незважаючи на те, що цьогорічне виконання бюджету відбувається в умовах запровадженого державою воєнного стану та прийнятих у зв»язку з ним особливостей функціонування економіки та податкового і бюджетного законодавства, за підсумками першого півріччя вдалось забезпечити виконання запланованих показників.

Так, за звітний період із запланованих 1 423 306,5 тис.грн до бюджету громади надійшло 1 477 115,8 тис.грн доходів, з яких до загального фонду – 1 434 637,7 тис.грн та до спеціального фонду – 42 478,1 тис.грн, виконання річного плану склало 50,6 відсотків, плану першого півріччя - 103,8 відсотків (додаток 1).

По власних доходах (без врахування міжбюджетних трансфертів) план забезпечено на 105,1 відсотки: із запланованих 1 089 948,7 тис.грн надійшло 1 145 931,1 тис.грн, що перевищило відповідний показник минулого року на 144 908,9 тис.грн або на 14,4 відсотків.

Переважну частку в доходах бюджету (97,1 відсоток) склав загальний фонд, надходження якого забезпечено на 104,3 відсотки від плану першого півріччя. В його структурі домінували власні доходи - 77,0 відсотків ( 1 103 453,0 тис.грн), тоді як частка міжбюджетних трансфертів ( 331 184,7 тис.грн) становила 23,0 відсотки.

Власні доходи загального фонду виконано на 105,9 відсотків, за рахунок чого до бюджету громади додатково надійшло 61 104,0 тис.грн податків, зборів та інших надходжень, а їх приріст порівняно з першим півріччям минулого року склав 175 221,0 тис. грн або 18,8 відсотків.

Основну питому вагу у власних надходженнях загального фонду становили податки і збори, зокрема, 69,0 відсотків - податок на доходи фізичних осіб (ПДФО). Загальний фонд також сформували : податок на майно (плата за землю, транспортний податок та податок на нерухомість) – 69 528,3 тис.грн або 6,3 відсотки у його власних надходженнях, єдиний податок – 192 266,4 тис.грн або 17,4 відсотків, акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів (включаючи акцизний податок з реалізації тютюнових виробів, сплачений виробниками та імпортерами) – 38 365,3 тис.грн або 3,5 відсотки, відрахування з державного бюджету акцизного податку з виробленого та ввезеного пального – 12 311,8 тис.грн або 1,1 відсотків, плата за надання інших адміністративних послуг – 11 193,5 тис.грн або 1,0 відсоток, тощо.

Незважаючи на несприятливі для наповненя бюджету фактори, пов»язані із воєнним станом, по багатьох доходах загального фонду забезпечено виконання запланованих показників.

Перш за все, це стосується ПДФО, який при плані 675 379,1 тис.грн надійшов в сумі 761 006,1 тис.грн або 112,7 відсотки. Порівняно з першим півріччям 2021р. приріст ПДФО досягнуто в сумі 156 091,9 тис.грн або 25,8 відсотків, що пов»язано із збільшенням мінімальної зарплати з 6000 до 6500 грн або на 8,3 відсотки, частки зарахування ПДФО з 60-ти до 64-х відсотків або у 1,07 рази, а також об»єктивного зростання ПДФО з грошового забезпечення військовослужбовців (порівняно з першим півріччям минулого року - у 4,6 рази).

Додатково до плану надійшло також єдиного податку в сумі 6 700,2 тис.грн , адміністративних штрафів та інших санкцій – 1072,7 тис.грн, плати за надання інших адміністративних послуг – 4 248,5 тис.грн та ін.

Загальна сума акцизного податку з реалізації суб»єктами господарювання роздрібного продажу підакцизних товарів із врахуванням сплачених 4 498,9 тис.грн виробниками та імпортерами тютюнових виробів, склала 38 365,3 тис.грн при плані 37 959,0 тис.грн (виконання – 101,2 відсотків).

В той же час недоодержано : відрахувань з державного бюджету акцизного податку з виробленого та ввезеного пального – 27 518,2 тис.грн (30,9 відсотків), податку на нерухомість – 4237,0 тис.грн (86,7 відсотків), плати за землю – 801,9 тис.грн (98,1 відсотків), транспортного податку - 292,4 тис.грн (49,7 відсотків), податку на прибуток комунальних підприємств – 5857,8 тис.грн (9,8 відсотків), тощо.

В основному, це пояснюється спадом надходжень порівняно із минулим роком, спричиненим змінами в законодавстві, зокрема, можливістю на початку воєнного стану для всіх платників певний період не сплачувати податкові зобов»язання, відміною акцизу на пальне, забороною у певний період продажу алкогольних виробів, тощо. По податку на прибуток комунальних підприємств спад спричинено відсутністю податкового зобов»язання КП «Тернопільводоканал», як найбільшого платника, тоді як в першому півріччі 2021р. ним було сплачено 5911,2 тис.грн податку.

Трансферти з державного та з місцевих бюджетів надійшли до загального фонду в сумі 331 184,7 тис.грн при запланованих 333 357,7 тис.грн або 99,3 відсотків. Порівняно з відповідним періодом 2021-го року їх обсяг зменшився на 85 089,7 тис.грн або на 20,4 відсотки, передусім, за рахунок скорочення кількості ( 8-ми до 4-х).

Спеціальний фонд у доходах бюджету громади становив 2,9 відсоток і надійшов у сумі 42 478,1 тис.грн або 89,2 відсотків від плану, що менше на 5121,6 тис.грн. Передусім, це пояснюється недоотриманням власних надходжень бюджетних установ ( при плані 36 653,4 тис.грн становили 25 557,4 тис.грн або 69,7 відсотки) у зв»язку із зменшенням обсягу платних послуг.

По переважній більшості інших доходів спеціального фонду планові показники перевиконано, насамперед, це стосується доходів від операцій з капіталом. Так, від відчуження комунального майна при плані 1 000,0 тис.грн надійшло 1 547,4 тис.грн або 154,7 відсотків. Надходження від продажу земельних ділянок за звітний період при плані 1000,0 тис.грн склали 5180,5 тис.грн, що у 5,2 рази більше. Крім того, внаслідок погашення заборгованості платників пайової участі у розвитку населеного пункту, при плані 4800,0 тис.грн сплачено 6 779,3 тис.грн або 141,2 відсотки.

Це дозволило збільшити дохідну частину бюджету розвитку, який за результатами першого півріччя 2022р. при плані 6 800,0 тис.грн склав 13 507,2 тис.грн.

Кошти, які надійшли до бюджету громади за І-ше півріччя 2022 року, дали можливість в цілому забезпечити виконання видаткової частини бюджету до річного плану на 37,0 відсотків та спрямувати на фінансування галузей – 1 243 999,8 тис.грн, в тому числі по загальному фонду – 1 129 070,9 тис. грн і по спеціальному – 114 928,9 тис. грн.

За рахунок отриманих коштів профінансовано заклади освіти на 691 765,0 тис.грн, охорони здоров’я – на 52 757,1 тис.грн, культури - на 15 744,3 тис.грн, соціального захисту – на 68 067,4 тис.грн, на утримання житлово-комунального господарства - на 139789,1 тис.грн., фізичну культуру і спорт - на 29 049,1 тис.грн. Проведено виплату заробітної плати з нарахуваннями працівникам бюджетних установ та здійснено оплату комунальних послуг та спожитих у звітному періоді енергоносіїв, на що направлено відповідно 684 572,5тис.грн та 81 459,5 тис.грн, або 55,0 та 11,9 відсотків всіх видатків бюджету.

Протягом І-го півріччя 2022 року сім раз проводилися зміни до бюджету міської територіальної громади. В результаті чого на утримання галузей громади було направлено 208 688,3 тис.грн., з них на:
- заробітну плату з нарахуваннями – 3 098,2 тис.грн.;
- капітальні видатки - 129 062,3 тис.грн.;
- інші видатки - 76 527,8 тис.грн.
Проте, відповідно до постанови КМУ від 01.04.2022 року № 401 «Про спрямування коштів до резервного фонду державного бюджету» зменшено дохідну та видаткову частину бюджету по освітній субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам в сумі 57 008,8 тис.грн. на оплату праці педагогічним працівникам.

Відповідно до розпорядження Тернопільської обласної військової адміністрації від 16.04.2022 року №212 «Про затвердження змін до обласного бюджету на 2022 рік» зменшено дохідну та видаткову частину бюджету по субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок освітньої субвенції в сумі 586,380 тис.грн. та по субвенції з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими потребами - 330,72 тис.грн.

В І-му півріччі 2022 року виділялись кошти з резервного фонду бюджету громади в сумі 17 197,735 тис.грн., а саме:
-Тернопільській міській раді (заходи запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха) - закупівля паливно – мастильних матеріалів для проведення невідкладних відновлювальних робіт і заходів та забезпечення цілодобового патрулювання громади виділена сума коштів 800,0 тис.грн., фактично використано - 799,980 тис.грн.;
-Тернопільській міській раді (заходи запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха) - придбання додаткових систем сповіщення населення громади виділена сума коштів 339,6 тис.грн., фактично використано - 339,6 тис.грн.;
-Тернопільській міській раді (заходи запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха) - придбання комплектів системи інформування населення виділена сума коштів 680,0 тис.грн., фактично використано - 680,0 тис.грн.;
-Тернопільській міській раді (внески до статутного капіталу суб»єктів господарювання) виділена сума коштів 200,0тис.грн.-КП» Масив» на забезпечення статутної діяльності в обмін на корпоративні права ; 400,0тис.грн. – КП «Еней» на забезпечення статутної діяльності в обмін на корпоративні права ; 1444,8тис.грн-КП «Матеріально –технічного забезпечення ТМР»на забезпечення статутної діяльності в обмін на корпоративні права; 2500,0тис.грн. – КП «Матеріально –технічного забезпечення ТМР» на будівництво та підведення мереж до індустріального парку Тернопіль, фактично використано - 4 544,8 тис.грн. ;
-Тернопільській міській раді (інші заходи пов»язані з економічною діяльністю) придбання компюторної техніки виділена сума коштів 127,0 тис.грн., фактично використано - 39,2 тис.грн.;
-Тернопільській міській раді (інші заходи пов»язані з економічною діяльністю) придбання комп’ютерної техніки -планшетів 12шт. та ноутбук -1шт. для посилення обороноздатності військових формувань виділена сума коштів 160,5 тис.грн., фактично використано - 19,5 тис.грн.;
-відділу охорони здоров»я та медичного забезпечення - придбання лікарських засобів і виробів медичного забезпечення виділена сума коштів 1234,5 тис.грн., фактично використано - 1234,5тис.грн.;
-відділу охорони здоров»я та медичного забезпечення - придбання медикаментів та виробів медичного призначення для невідкладної медичної допомоги виділена сума коштів 1650,0 тис.грн., фактично використано - 1650,0тис.грн.;
-відділу охорони здоров»я та медичного забезпечення виділена сума коштів 800,0тис.грн.- комунальна лікарня швидкої допомоги на придбання обладнання; 1280,0тис.грн. – міська комунальна лікарня №2 на придбання обладнання, фактично використано – 2077,22 тис.грн.
-відділу охорони здоров»я та медичного забезпечення на придбання трьох WiFi та двох телевізорів комунальному некомерційному підприємстві «Міська комунальна лікарня №3»для забезпечення надання медичної допомоги та проведення повноцінної реабілітації пораненим воїнам ЗСУ виділено суму коштів 41,1 тис.грн. фактично використано - 41,1 тис.грн.
-управлінню освіти і науки - придбання паливно – мастильних матеріалів для обслуговування внутрішньо переміщених осіб виділена сума коштів 31,590 тис.грн.тис.грн., фактично використано - 31,590 тис.грн.;
-управлінню освіти і науки - придбання продуктів харчування для обслуговування внутрішньо переміщених осіб виділена сума коштів 2250,0 тис.грн., фактично використано - 0,0 тис.грн.;
-управлінню соціальної політики «Карітас» на проведення транспортних послуг доставки гум. допомоги , придбання продуктів харчування, предметів гігієни внутрішньо переміщеним особам виділена сума коштів - 1 000,0 тис.грн., фактично використано - 1 000,0 тис.грн.;
-управлінню соціальної політики для закупівлі 3-х багатофункційних пристроїв (принтерів) для роботи управління по обслуговуванню та наданню підтримки внутрішньо переміщеним особам виділена сума коштів 60,1 тис.грн., фактично використано - 60,1 тис.грн.;
-управлінню культури і мистецтв на проживання митців та оплату послуг виділено кошти в сумі 150,0 тис.грн., фактично використано - 150,0 тис.грн.
-управлінню транспортних мереж та зв»язку виділено коштів в сумі 426,3 тис.грн. на придбання дизпалива для перевезення пасажирів, 100,642 тис.грн. для пошиття 100 комплектів польових костюмів, 771,603тис.грн. на придбання дизпалива для перевезення пасажирів, 450,0 тис.грн. на придбання та встановлення камер відеоспостереження, для забезпечення безпеки мешканців громади, фактично використано - 1538,485 тис.грн.;
-управлінню транспортних мереж та зв»язку для придбання паливно – мастильних матеріалів для заправки транспортних засобів, якими забезпечуватимуться перевезення з питань тероборони, ЗСУ, а також гуманітарних вантажів виділено кошти в сумі 300,0 тис.грн., фактично використано - 300,0 тис.грн.

Станом на 01.01.2022р. По бюджету громади числиться прострочена кредиторська заборгованість в сумі 2 579,5 тис.грн., це кредиторська заборгованість, яка виникла в 2016 році із-за недопоступлення субвенції з державного бюджету на відшкодування компенсаційних виплат на пільгове перевезення автомобільним та електричним транспортом.

Виходячи з вищенаведеного та керуючись ст. 28 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:

Звіт про виконання бюджету Тернопільської міської територіальної громади за перше півріччя 2022 року згідно з пояснювальною запискою та додатками 1-14, взяти до відома (додаються).