Тернопільська міська рада інформує

  • Video
    Звіт міського голови Тернополя Сергія Надала за 2021 рік

Про виконання бюджету Тернопільської міської територіальної громади за перший квартал 2022 року

Розглянувши підсумки виконання бюджету міської територіальної громади за перший квартал 2022 року, виконавчий комітет міської ради відзначає.
Цьогоріч, починаючи з 24.02.2022р., виконання бюджету відбувалось в умовах запровадженого державою воєнного стану та прийнятих у зв»язку з ним особливостей функціонування економіки і податкового законодавства, що певною мірою відзначилось на наповненні його дохідної частини.
Так, за звітний період із запланованих 675 473,8 тис.грн до бюджету громади надійшло 668 190,0 тис.грн доходів, з яких до загального фонду – 644 188,1 тис.грн та до спеціального фонду – 24 001,9 тис.грн, виконання плану склало 98,9 відсотків (додаток 1).
По власних доходах (без врахування міжбюджетних трансфертів) планове завдання також забезпечено на 98,9 відсотки: із запланованих 538 831,2 тис.грн надійшло 532 831,5 тис.грн та перевищило відповідний показник минулого року на 70 155,1 тис.грн або на 15,1 відсотків.
Переважну частку в доходах бюджету склав загальний фонд - 96,4 відсотки, при плані 650 419,2 тис.грн його надходження склали 644 188,2 тис.грн або 99,0 відсотки.
В структурі загального фонду домінували власні доходи - 79,0 відсотків (508 829,6 тис.грн), в той час як частка міжбюджетних трансфертів ( 135 358,6 тис.грн) склала 21,0 відсоток.
Зокрема, власні доходи загального фонду при плані 513 776,6 тис.грн надійшли у розмірі 508 829,6 тис.грн від запланованих або 99,0 відсотків та перевищило відповідний показник 2021-го року на 75 982,5 тис.грн або на 17,5 відсотки.
Основну питому вагу власних надходжень загального фонду сформували податки та збори, зокрема, 65,1 відсоток - податок на доходи фізичних осіб (ПДФО).
Вагомими складовими загального фонду також стали : податок на майно (плата за землю, транспортний податок та податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки) – 33 588,7 тис.грн або 6,6 відсотки у його власних надходженнях, єдиний податок – 105 250,2 тис.грн або 20,7 відсотків, акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів – 13 978,8 тис.грн або 2,8 відсотки, відрахування з державного бюджету акцизного податку з виробленого та ввезеного пального – 12 221,0 тис.грн або 2,5 відсотків, плата за надання інших адміністративних послуг – 4 029,1 тис.грн або 0,8 відсотків, тощо.
Незважаючи на несприятливі для економіки, а відтак – для наповнення бюджету фактори, що пов»язані із воєнним станом, по багатьох доходах загального фонду бюджету вдалось забезпечити виконання запланованих показників.
Перш за все, це стосується основного бюджетонаповнюючого податку – ПДФО, який при плані 326 372,7 тис.грн надійшов в сумі 331 266,8 тис.грн або 101,5 відсотки. Порівняно з першим кварталом 2021р. досягнуто приріст ПДФО в сумі 57 273,1 тис.грн або 20,9 відсотків, що певною мірою пов»язано із збільшенням мінімальної зарплати з 6000 до 6500 грн або на 8,3 відсотки, а також частки зарахування ПДФО з 60-ти до 64-х відсотків або у 1,07 рази.
Додатково до плану надійшло також єдиного податку в сумі 6 606,4 тис.грн , адміністративних штрафів та інших санкцій – 215,0 тис.грн, плати за надання інших адміністративних послуг – 1 110,1 тис.грн та ін.
В той же час недоодержано: акцизного податку з реалізації суб»єктами господарювання роздрібного продажу підакцизних товарів – 4495,8 тис.грн (виконання – 75,7 відсотків), відрахувань з державного бюджету акцизного податку з виробленого та ввезеного пального – 8109,0 тис.грн (60,0 відсотків), податку на нерухомість - 569,8 тис.грн (96,0 відсотків), плати за землю – 2 250,3 тис.грн ( 89,7 відсотків), транспортного податку - 114,9 тис.грн (58,7 відсотків), податку на прибуток комунальних підприємств – 2 554,4 тис.грн ( 18,9 відсотків), тощо.
Спад надходжень спричинений особливостями воєнного стану: відміною з 17.03.22р. акцизу на пальне, забороною з 27.02.2022р. продажу алкоголю, погіршенням платоспроможності платників та наданою державою можливістю відтерміновувати сплату податкових зобов»язань.
Трансферти з державного та з місцевих бюджетів надійшли до загального фонду бюджету в сумі 135 358,6 тис.грн при запланованих 136 642,6 тис.грн або 99,1 відсотків.
Порівняно з відповідним періодом 2021-го року їх обсяг зріс на 20 648,7 тис.грн або на 18,0 відсотки, передусім, за рахунок збільшення освітньої субвенції з державного бюджету з 106 400,6 тис.грн до 131 690,4 тис.грн або на 23,8 відсотків.
Спеціальний фонд у доходах бюджету громади становив 3,6 відсоток і надійшов у сумі 24 001,9 тис.грн або 95,8 відсотків від плану, тобто на 1 049,2 тис.грн менше.
В основному, це пояснюється недоотриманням запланованих власних надходжень бюджетних установ ( при плані 20 278,2 тис.грн становили 10 235,6 тис.грн або 50,5 відсотки), у зв»язку із зменшенням надання обсягу платних послуг у період воєнного стану.
По переважній більшості інших доходів спеціального фонду планові показники перевиконано, насамперед, це стосується доходів від операцій з капіталом.
Так, від відчуження комунального майна при плані 400,0 тис.грн надійшло 1413,6 тис.грн. Надходження від продажу земельних ділянок за звітний період склали 5132,1 тис.грн.
Крім того, внаслідок погашення заборгованості платників пайової участі у розвитку населеного пункту, при плані 2400,0 тис.грн надійшло 5188,5 тис.грн, тобто у 2,16 рази більше.
Це дозволило збільшити дохідну частину бюджету розвитку, який за результатами першого кварталу 2022р. при плані 2 800,0 тис.грн склав 11 734,3 тис.грн.

Кошти, які надійшли до бюджету громади за І-й квартал 2022 року, дали можливість в цілому забезпечити виконання видаткової частини бюджету до річного плану на 16,9 відсотків та спрямувати на фінансування галузей – 563 297,0 тис.грн, в тому числі по загальному фонду – 533 521,6 тис. грн і по спеціальному – 29 775,4 тис. грн.
За рахунок отриманих коштів профінансовано заклади освіти на 350 753,5 тис.грн, охорони здоров’я – на 27 997,3 тис.грн, культури - на 8 071,6 тис.грн, соціального захисту – на 29 132,5 тис.грн, на утримання житлово-комунального господарства - на 44 991,9 тис.грн., фізичну культуру і спорт - на 15 370,4 тис.грн. Проведено виплату заробітної плати з нарахуваннями працівникам бюджетних установ та здійснено оплату комунальних послуг та спожитих у звітному періоді енергоносіїв, на що направлено відповідно 319 885,7тис.грн та 62 061,8 тис.грн, або 56,8 та 11,0 відсотків всіх видатків бюджету.
Протягом І-го кварталу 2022 року один раз проводилися зміни до бюджету міської територіальної громади. В результаті чого на утримання галузей громади було направлено 165 574,0 тис.грн., з них на:
- заробітну плату з нарахуваннями – 1881,7 тис.грн.;
- капітальні видатки - 126 920,5 тис.грн.;
- інші видатки - 36 771,8 тис.грн.
В І-му кварталі 2022 року виділялись кошти з резервного фонду бюджету громади в сумі 6 985 ,190 тис.грн., а саме:
-Тернопільській міській раді (заходи запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха) - закупівля паливно – мастильних матеріалів для проведення невідкладних відновлювальних робіт і заходів та забезпечення цілодобового патрулювання громади виділена сума коштів 800,0 тис.грн., фактично використано - 799,980 тис.грн.;
-Тернопільській міській раді (заходи запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха) - придбання додаткових систем сповіщення населення громади виділена сума коштів 339,6 тимс.грн., фактично використано - 339,6 тис.грн.;
-Тернопільській міській раді (заходи запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха) - придбання комплектів системи інформування населення виділена сума коштів 680,0 тис.грн., фактично використано - 680,0 тис.грн.;
-відділу охорони здоров»я та медичного забезпечення - придбання лікарських засобів і виробів медичного забезпечення виділена сума коштів 1234,5 тис.грн., фактично використано - 1234,5тис.грн.;
-відділу охорони здоров»я та медичного забезпечення - придбання медикаментів та виробів медичного призначення для невідкладної медичної допомоги виділена сума коштів 1650,0 тис.грн., фактично використано - 1014,4тис.грн.;
-управлінню освіти і науки - придбання паливно – мастильних матеріалів для обслуговування внутрішньо переміщених осіб виділена сума коштів 31,590 тис.грн., фактично використано - 31,590 тис.грн.;
-управлінню освіти і науки - придбання продуктів харчування для обслуговування внутрішньо переміщених осіб виділена сума коштів 2250,0 тис.грн., фактично використано - 0,0 тис.грн.
Станом на 01.04.2022р. по бюджету громади числиться прострочена кредиторська заборгованість в сумі 2 579,5 тис.грн., це кредиторська заборгованість, яка виникла в 2016 році із-за недопоступлення субвенції з державного бюджету на відшкодування компенсаційних виплат на пільгове перевезення автомобільним та електричним транспортом.

Виходячи з вищенаведеного та керуючись ст. 28 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні ”, виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:

Звіт про виконання бюджету Тернопільської міської територіальної громади за перший квартал 2022 року згідно з пояснювальною запискою та додатками 1-14, взяти до відома (додаються).