Тернопільська міська рада інформує

  • Video
    Звіт міського голови Тернополя Сергія Надала за 2021 рік

Про виконання бюджету Тернопільської міської територіальної громади за 2021 рік

Розглянувши підсумки виконання бюджету міської територіальної громади за 2021 рік, виконавчий комітет міської ради відзначає.
За звітний період із запланованих 3 581 128,2 тис.грн до бюджету громади надійшло 3 670 584,4 тис.грн доходів, з яких до загального фонду – 3 520 837,6 тис.грн та до спеціального фонду – 149 746,8 тис.грн, виконання річного плану склало 102,5 відсотки (додаток 1).
По власних доходах (без врахування міжбюджетних трансфертів) виконання плану становило 104,3 відсотки: із запланованих 2 091 117,5 тис.грн до бюджету громади надійшло 2 181 982,1 тис.грн, що перевищило показник минулого року на 447 741,2 тис.грн або на 25,8 відсотків.
В структурі дохідної частини переважали податкові надходження – 1 993 558,3 тис.грн або 54,3 відсотки, неподаткові надходження становили 155 838,1 тис.грн або 4,2 відсотків, міжбюджетні трансферти (субвенції та дотації з державного та місцевих бюджетів) – 1 488 602,3 тис.грн або 40,6 відсотки, та 0,9 відсотки - доходи від операцій з капіталом і цільові фонди в сумі відповідно 23 713, 2 тис.грн та 8 872,5 тис.грн.
Переважну частку в доходах бюджету - 95,9 відсотки, склав загальний фонд, надходження якого при плані 3 452 435,0 тис.грн становили 3 520 837,6 тис.грн або 102 відсотки.
Власні доходи загального фонду (без урахування трансфертів) при плані 1 962 924,3 тис.грн склали 2 032 712,7 тис.грн або 103,6 відсотків від запланованих, що більше за показник 2020-го року, на 414 074,4 тис.грн або на 25,6 відсотків.
Основну питому вагу власних надходжень загального фонду сформували податкові надходження, 64,4 відсотки яких належить податку на доходи фізичних осіб (ПДФО). При плані 1 289 281,8 тис.грн ПДФО поступило в сумі 1 308 873,7 тис.грн або 101,5 відсотки. Порівняно з 2020р. досягнуто приріст ПДФО в сумі 269 846,2 тис.грн. або 26,0 відсотків.
Іншими дохідними джерелами загального фонду стали : податок на майно (плата за землю, транспортний податок та податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки) – 168 491,1 тис.грн або 8,3 відсотки у його власних надходженнях, акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів – 74 772,3 тис.грн або 3,7 відсотки, єдиний податок – 337 684,9 тис.грн або 16,6 відсотків, тощо.
По переважній більшості доходів загального фонду забезпечено виконання запланованих показників. Так, крім ПДФО, додатково до плану надійшло єдиного податку в сумі 8 292,6 тис.грн., акцизного податку з роздрібної торгівлі підакцизними товарами - 3 142,0 тис.грн., податку на нерухоме майно відмінне від земельного податку - 12 418,9 тис.грн., податку на прибуток комунальних підприємств – 8 135,3 тис.грн, плати за встановлення земельного сервітуту – 1059,1 тис.грн, адміністративних штрафів і інших санкцій – 4 040,6 тис.грн та ін.
Вагомою складовою дохідної частини загального фонду стали міжбюджетні трансферти з державного та з місцевих бюджетів, які при плані 1 489 510,7 тис.грн надійшли у сумі 1 488 124,9 тис.грн або 99,9 відсотків.
Порівняно з попереднім роком обсяг трансфертів загального фонду збільшився на 780 767,8 тис.грн або на 110,4 відсотки (передусім, за рахунок збільшення субвенцій з державного бюджету з 630 662,8 тис.грн у 2020 році до 1 437 072,2 тис.грн у 2021році або у 2,3 рази).
Спеціальний фонд в доходах бюджету громади становив 4,1 відсоток або 149 746,8 тис.грн, що на 16,4 відсотків або на 21 053,5 тис.грн перевищило планове завдання. Практично по всіх складових спеціального фонду планові завдання перевиконано, зокрема, по власних надходженнях бюджетних установ - на 9 461,3 тис.грн., по коштах пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту – на 9 016,4 тис.грн, по надходженнях цільового фонду соціально-економічного розвитку - на 803,5 тис.грн., по коштах від відчуження майна, що знаходиться у комунальній власності – на 1 212,5 тис.грн., по надходженнях від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення - на 450,6 тис.грн та по екологічному податку - на 243,5 тис.грн.
Доходи бюджету розвитку спеціального фонду громади при плані 64 199,1 тис.грн склали 74 856,0 тис.грн або 116,6 відсотки.
Кошти, які надійшли до бюджету громади за 2021 рік, дали можливість в цілому забезпечити виконання видаткової частини бюджету до річного плану на 88,2 відсотків та спрямувати на фінансування галузей – 3 490 438,5 тис.грн, в тому числі по загальному фонду – 2 895 956,1 тис. грн і по спеціальному – 594 482,4 тис. грн.
За рахунок отриманих коштів профінансовано заклади освіти на 1 395 214,7 тис.грн, охорони здоров’я – на 98 962,1 тис.грн, культури - на 35 165,4 тис.грн, соціального захисту – на 119 033,9 тис.грн, на утримання житлово-комунального господарства - на 346 276,2 тис.грн., фізичну культуру і спорт - на 97 295,7 тис.грн. Проведено виплату заробітної плати з нарахуваннями працівникам бюджетних установ та здійснено оплату комунальних послуг та спожитих у звітному періоді енергоносіїв, на що направлено відповідно 1 309 257,1тис.грн та 118 402,2 тис.грн, або 37,5 та 3,4 відсотків всіх видатків бюджету.
Протягом 2021 року вісімнадцять раз проводилися зміни до бюджету міської територіальної громади. В результаті чого на утримання галузей громади було направлено 1 220 809,14155 тис.грн., з них:
за рахунок місцевого бюджету на :
- заробітну плату з нарахуваннями – 19 394,6 тис.грн.;
- оплату енергоносіїв - 30 659,882 тис.грн.;
- капітальні видатки - 191 928,054 тис.грн.;
- інші видатки - 51 092,60555 тис.грн.
за рахунок субвенції з державного бюджету на:
- утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури
- 750 000,0 тис.грн.;
- будівельно – ремонтні роботи палацу спорту - 141 575,0 тис.грн.;
- реконструкція шляхопроводу через залізничну колію, субвенція з державного
бюджету - 10 000,0 тис.грн.;
- влаштування та реконструкція відпочинково – рекреаційної зони в районі
«Дальнього» пляжу - 12 270,282 тис.грн.;
-капітальний ремонт спортивного майданчика ТЗОШ І-Ш ступенів №25
– 1300,0 тис.грн.;
-капітальний ремонт під»їзних шляхів Тернопільської міської комунальної
лікарні швидкої допомоги - 3 441,718 тис.грн.;
-придбання Монітору радону та торону (вимірювання в повітрі) для
комунального підприємства «Тернопільський міський лікувально –
діагностичний центр» - 360,0 тис.грн.;
-на реалізацію інфраструктурних проектів та розвиток об»єктів соціально –
культурної сфери (УЖКГ) - 5 000,0 тис.грн.;
-реконструкція приймального відділення комунального некомерційного
підприємства «Тернопільська міська комунальна лікарня швидкої допомоги»
-3787,0 тис.грн.
Станом на 01.01.2022р. по бюджету громади числиться прострочена кредиторська заборгованість в сумі 2 579,5 тис.грн., це кредиторська заборгованість, яка виникла в 2016 році із-за недопоступлення субвенції з державного бюджету на відшкодування компенсаційних виплат на пільгове перевезення автомобільним та електричним транспортом.
Виходячи з вищенаведеного та керуючись ст. 28 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні ”, виконавчий комітет міської ради
ВИРІШИВ:
Звіт про виконання бюджету Тернопільської міської територіальної громади за 2021 рік згідно з пояснювальною запискою та додатками 1-13 взяти до відома (додаються).
Фінансовому управлінню підготувати звіт про виконання бюджету Тернопільської міської територіальної громади за 2021 рік на затвердження міською радою.