Тернопільська міська рада інформує

  • Video
    Тернопільська міська рада інформує

Про виділення коштів для фінансової підтримки комунального підприємства «Тернопіль Інтеравіа»

Розглянувши клопотання комунального підприємства «Тернопіль Інтеравіа» від 09.09.2021 №58, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та рішенням виконавчого комітету від 18.08.2021 №715 «Про перерозподіл бюджетних асигнувань», виконавчий комітет міської ради
ВИРІШИВ:
1.Дозволити управлінню транспортних мереж та зв’язку перерахувати 122 200,00 грн. (сто двадцять дві тисячі двісті гривень 00 копійок), перерозподілені як «Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики" КПК 1917530 по КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» на фінансову підтримку комунального підприємства «Тернопіль Інтеравіа» для оплати послуг по встановленню камер відеоспостереження.
2.Комунальному підприємству «Тернопіль Інтеравіа» надати звіт про використання коштів вказаних в п.1 даного рішення.
3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Ігоря Крисоватого.