Тернопільська міська рада інформує

  • Video
    Тернопільська міська рада інформує

Про виконання бюджету Тернопільської міської територіальної громади за перший квартал 2021 року

Розглянувши підсумки виконання бюджету Тернопільської міської територіальної громади (надалі бюджет громади) за перший квартал 2021 року, виконавчий комітет міської ради відзначає.
За звітний період із запланованих 557 171,2 тис.грн до бюджету громади надійшло 577 386,3 тис.грн доходів, з яких до загального фонду – 547 557,0 тис.грн. та до спеціального фонду – 29 829,3 тис.грн. Виконання річного плану склало 22,6 відсотки, а плану першого кварталу – 103,6 відсотки (додаток 1).
По власних доходах (без врахування міжбюджетних трансфертів) виконання плану становило 104,7 відсотки: із запланованих 441786,4 тис.грн надійшло 462 676,4 тис.грн, що перевищило показник першого кварталу минулого року на 65 319,9 тис.грн або на 16,4 відсотки.
В структурі дохідної частини переважали податкові надходження – 425 193,0 тис.грн або 73,6 відсотків та міжбюджетні трансферти (субвенції та дотації з державного та місцевих бюджетів – 114 709,9 тис.грн або 19,8 відсотків. Порівняно з першим кварталом минулого року податкові надходження зросли на 5,7 відсотків, а міжбюджетні трансферти зменшились на 5,7 відсотки.
В дохідній частині бюджету громади загальний фонд склав 94,8 відсотків, планове завдання по якому забезпечено на 102,7 відсотків. Власні надходження загального фонду при плані 417993,9 тис.грн склали 432847,1 тис.грн, що перевищило відповідний показник минулого року на 61 422,7 тис.грн або на 16,5 відсотки.
Найбільшу питому вагу у власних доходах бюджету громади в цілому та його загального фонду зокрема (59,2 та 63,3 відсотки ), становив податок на доходи фізичних осіб (ПДФО), який надійшов в сумі 273 993,8 тис. грн. Виконання планового завдання по ньому забезпечено на 96,5 відсотків. В порівнянні з першим кварталом 2020 р. досягнуто приріст поступлень ПДФО на 42 141,2 тис.грн або на 18,2 відсотки.
Вагомими дохідними джерелами загального фонду бюджету стали також : податок на майно (плата за землю, транспортний податок та податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки) - 32 927,3 тис.грн або 7,6 відсотки у його власних надходженнях, акцизний податок з реалізації суб»єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів – 16 722,5 тис.грн або 3,9 відсотки, відрахування акцизного податку із ввезеного в Україну та виробленого в Україні пального 16 239,7 тис.грн. або 3,8 відсотки, єдиний податок 81 705,4 тис.грн або 18,8 відсотки, плата за надання інших адміністративних послуг – 2 373,5 тис. грн або 0,5 відсотки та ін.
Перевиконання планових завдань досягнуто по податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на 355,2 тис.грн , податку на прибуток комунальних підприємств - на 2 680,7 тис.грн , туристичному збору – на 13,9 тис.грн , єдиному податку – 18 045,7 тис.грн., акцизному податку ( в цілому) - на 5 112,1 тис.грн., надходженнях від орендної плати за користування майном комунальної власності – на 13,4 тис.грн , платі за надання інших адміністративних послуг – на 773,5 тис.грн , адмінштрафах та інших санкціях - на 252,4 тис.грн., адмінштрафах за порушення законодавства в сфері виробництва та обігу алкоголю та тютюну - на 369,6 тис.грн., адміністративному збору за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень - на 103,9 тис.грн., інших надходженнях – на 53,4 тис.грн, платі за встановлення земельного сервітуту – на 358,5 тис. грн.
В той же час не забезпечено виконання плану по ПДФО, в результаті чого бюджет громади недоодержав 9 913,2 тис. грн (виконання плану склало 96,5 %), по платі за землю – 1873,6 тис.грн (виконання плану - 92,2%), по транспортному податку – 64,5 тис.грн (виконання плану – 81,8%), по збору за місця для паркування транспортних засобів – 107,6 тис.грн (виконання плану – 76,3 %), тощо.
Основними причинами невиконання цих податків є фактичний спад надходжень порівняно з І кварталом минулого року по певних платниках, збільшення податкового боргу, тощо. Слід врахувати і запровадження у січні карантину та обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19 згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020 р. № 1236, що призвело до скорочення тимчасового закриття або ж особливого режиму роботи певних закладів та установ.
Вагомою складовою частиною загального фонду є міжбюджетні трансферти з державного та з місцевих бюджетів, які при плані 115 384,7 тис.грн. надійшли у сумі 114 709,9 тис. грн або 99,4 відсотки.
Порівняно з відповідним періодом минулого року їх обсяг зменшився на 21 445,3 тис. грн або на 15,8 відсотків ( в основному, за рахунок медичної субвенції, яка надходила у 1 кварталі 2020р., а з 1.04.2020р. відмінена).
Спеціальний фонд в дохідній частині бюджету громади склав 5,2 відсотків або 29829,3 тис.грн, що на 25,4 відсотки перевищило планове завдання та дало можливість додатково залучити до бюджету громади 6 036,8 тис.грн коштів цільового призначення.
Зокрема, перевиконано план по коштах пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту на 9 194,1 тис.грн, надходженнях від відчуження майна, що знаходиться у комунальній власності - на 31,9 тис.грн та ін.
Доходи бюджету розвитку – як інвестиційної складової спеціального фонду, при плані 3 550,0 тис.грн мобілізовані в сумі 12 848,8 тис.грн .
Кошти, які надійшли до бюджету громади за І квартал 2021 року, дали можливість в цілому забезпечити виконання видаткової частини бюджету до річного плану на 17,4 відсотків та спрямувати на фінансування галузей – 506 019,5 тис.грн., в тому числі по загальному фонду – 427 924,0 тис. грн і по спеціальному – 78 095,5 тис. грн.
За рахунок отриманих коштів профінансовано заклади освіти на 278 410,4 тис.грн, охорони здоров’я – на 18 886,5 тис.грн, культури - на 18 527,9 тис.грн, соціального захисту – на 19 302,0 тис.грн, на утримання житлово-комунального господарства - на 42 070,8 тис.грн., фізичну культуру і спорт - на 13 107,0 тис.грн. Проведено виплату заробітної плати з нарахуваннями працівникам бюджетних установ та здійснено оплату комунальних послуг та спожитих у звітному періоді енергоносіїв, на що направлено відповідно 286 078,9 тис.грн та 24 421,2 тис.грн, або 56,5 та 4,8 відсотків всіх видатків бюджету.
Протягом І кварталу 2021 року один раз проводилися зміни до бюджету громади. В результаті чого на утримання галузей громади було направлено 195 761,7 тис.грн., в тому числі по загальному фонду в сумі 42 770,0 тис.грн., та по спеціальному фонду - 152 991,7 тис.грн., з них на:
- заробітну плату з нарахуваннями – 16 246,7 тис.грн.;
- оплату енергоносіїв - 335,8 тис.грн.;
- капітальні видатки -151 971,8 тис.грн.;
- інші видатки - 27 207,4 тис.грн.
Станом на 01.04.2021р. по бюджету громади числиться прострочена кредиторська заборгованість в сумі 2 579,5 тис.грн. - це кредиторська заборгованість, яка виникла по відшкодуванню компенсаційних виплат на пільгове перевезення автомобільним та електричним транспортом за 2016 рік.
Виходячи з вищенаведеного та керуючись ст. 28 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, виконавчий комітет міської ради
ВИРІШИВ:
1. Звіт про виконання бюджету міської територіальної громади за перший квартал 2021 року згідно з пояснювальною запискою та додатками 1-13 взяти до відома (додаються).
2. Фінансовому управлінню підготувати звіт про виконання бюджету міської територіальної громади за перший квартал 2021 року на затвердження міською радою.