Тернопільська міська рада інформує

  • Video
    Тернопільська міська рада інформує

Про перерахунок коштів

На підставі рішення міської ради від 18.12.2020 №8/2/17 «Про бюджет Тернопільської міської територіальної громади на 2021 рік», керуючись ст.28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи клопотання КП «Футбольний клуб «Тернопіль» від 30.12.2020 №71 та КП «Тернопільський міський стадіон» від 30.12.2020 № 82 виконавчий комітет міської ради
ВИРІШИВ:
1. Дозволити управлінню розвитку спорту та фізичної культури спрямувати кошти по КПКВК 1117670 «Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання» в сумі 112 000,00 (Сто дванадцять тисяч гривень 00 коп.) для забезпечення статутної діяльності комунального підприємства «Футбольний клуб «Тернопіль» та в сумі 1 000 000, 00 (Один мільйон гривень 00 коп.) для забезпечення статутної діяльності комунального підприємства «Тернопільський міський стадіон».
2. Зобов’язати управління розвитку спорту та фізичної культури перерахувати кошти, згідно з п.18 рішення міської ради від 18.12.2020 №8/2/17 «Про бюджет Тернопільської міської територіальної громади на 2021 рік» на розрахунковий рахунок комунального підприємства «Футбольний клуб «Тернопіль» №UA …ПАТ КБ «Приватбанк» МФО … та на розрахунковий рахунок «Тернопільський міський стадіон» №UA … АБ «Укргазбанк» МФО ...
3. Комунальному підприємству «Футбольний клуб «Тернопіль» використовувати кошти за призначенням, а саме:
- на виплату заробітної плати з нарахуваннями в сумі 82000,00 (Вісімдесят дві тисячі гривень 00 коп.);
- придбання програмної продукції у формі ліцензійних ключів для активації комп’ютерної програми «Система електронного документообігу АСКОД» в сумі 3 500,00 (Три тисячі п’ятсот гривень 00 коп.);
- на оплату послуг (крім комунальних) в сумі 26 500,00 (Двадцять шість тисяч п’ятсот гривень 00 коп.).
4. Комунальному підприємству «Тернопільський міський стадіон» використовувати кошти за призначенням, а саме:
- на виплату заробітної плати з нарахуваннями в сумі 800 000,00 (Вісімсот тисяч гривень 00 коп.);
- на догляд за футбольним полем – 200 000,00 (Двісті тисяч гривень 00 коп.).
5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Володимира Дідича.