Тернопільська міська рада інформує

  • Video
    Тернопільська міська рада інформує

Про виконання місцевого бюджету Тернопільської міської територіальної громади за 9 місяців 2020 року

Розглянувши підсумки виконання бюджету Тернопільської міської територіальної громади за 9 місяців 2020 року, виконавчий комітет міської ради відзначає.
За звітний період із запланованих 1 711 736,2 тис.грн до бюджету громади надійшло 1 603 921,5 тис.грн доходів, з яких до загального фонду – 1 528 622,3 тис.грн. та до спеціального фонду – 75 299,2 тис.грн.
Виконання річного плану доходів склало 69,4 відсотків, плану 9 – ти місяців - 93,7 відсотки (додаток 1).
По власних доходах (без врахування міжбюджетних трансфертів) виконання плану становить 91,9 відсотки: із запланованих 1 340 363,0 тис.грн мобілізовано 1 232 456,9 тис.грн або на 107 906,1 тис. грн менше.
Переважну частку - 95,3 відсотків дохідної частини бюджету, склав загальний фонд, план по якому забезпечено на 92,7 відсотків.
Власні надходження загального фонду виконано на 90,5 відсотки, при плані 1 278 672,7 тис.грн вони склали 1 157 526,3 тис.грн, недоодержано 121 146,4 тис.грн. В той же час, незважаючи на негативний вплив карантинних обмежень, порівняно з 2019 роком досягнуто приріст власних надходжень загального фонду в сумі 70 640,7 тис.грн або 6,5 відсотків.
Основною складовою загального фонду стали податкові надходження, найбільшим з яких (63,4 відсотки у його власних доходах) залишається податок на доходи фізичних осіб (ПДФО).
При плані 813 477,5 тис.грн ПДФО надійшов у сумі 733 894,9 тис.грн або 90,2 відсотки від плану. В порівнянні з відповідним періодом 2019 р. його приріст становив 62 369,3 тис.грн або 9,3 відсотки.
Вагомими дохідними джерелами загального фонду також стали : податок на майно (плата за землю, транспортний податок та податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки) - 110 764,4 тис.грн або 9,5 відсотки у його власних надходженнях, акцизний податок з реалізації суб»єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів – 46 700,2 тис.грн або 4,0 відсотки, єдиний податок - 191 763,4 тис.грн або 16,6 відсотки, відрахування частини акцизного податку з виробленого і ввезеного палива – 48 382,7 тис. грн або 4,1 відсотки та ін.
Невиконання запланованих показників по переважній більшості доходів спричинено несприятливим впливом на економіку (передусім, у березні – травні, тобто у період жорсткого карантину), обмежувальних заходів у зв»язку із пандемією коронавірусу, що призвело до зниження ділової активності, зупинки діяльності або переводу на особливий режим роботи певних підприємств, установ та організацій, скорочення персоналу, а також наданням з метою фінансової підтримки суб»єктів господарювання податкових пільг (по платі за землю, податку на нерухомість, єдиному податку).
Відтак, за звітний період по ПДФО недоотримано 79 582,6 тис.грн, по платі за землю – 8178,7 тис.грн, по єдиному податку – 21 410,9 тис.грн, по акцизному податку з роздрібного продажу підакцизних товарів – 5 399,8 тис.грн, по платі за надання інших адмінпослуг – 7 277,4 тис.грн, ін.
Додатково до плану надійшло податку на прибуток комунальних підприємств – 1981,0 тис.грн, відрахувань з держбюджету акцизного податку з ввезеного та виробленого палива – 4 382,7 тис.грн, частини чистого прибутку комунальних підприємств - 385,1 тис.грн.
Слід зазначити, що з другого півріччя спостерігається певна позитивна динаміка зростання доходів. Якщо у січні – травні недоодержання запланованих власних доходів бюджету громади становило 71 646,5 тис.грн, то у червні – вересні – 36 273,5 тис.грн. Насамперед, це пов»язано з поступовим відновленням економічної та ділової активності у зв»язку із запровадженням адаптивного карантину, збільшенням мінімальної заробітної плати з 1 вересня до 5000 гривень, тощо.

Вагомою складовою загального фонду є міжбюджетні трансферти, які при плані 371 004,6 тис.грн. склали 371 096,0 тис.грн або 100,02 відсотки. Порівняно з відповідним періодом минулого року їх обсяг зменшився на 404 999,4 тис.грн внаслідок відміни субвенції на надання пільг, житлових субсидій населенню, на виплату допомоги сім»ям з дітьми, скорочення обсягу медичної субвенції, тощо.
Спеціальний фонд в дохідній частині бюджету громади склав 4,7 відсотки або 75 299,2 тис.грн, що на 21,3 відсотки перевищило планове завдання та дало можливість додатково залучити 13 240,3 тис.грн коштів цільового призначення.
Зокрема, перевиконано план по екологічному податку – на 205,95 тис.грн, по коштах пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту - на 19 497,9 тис.грн, по надходженнях від продажу земельних ділянок – на 3 179,4 тис.грн, по коштах від відчуження майна, що знаходиться у комунальній власності – на 1 296,6 тис.грн.
Разом з тим, за об»єктивних причин, пов»язаних із карантином, недоотримано власних надходжень бюджетних установ в сумі 10 623,7 тис.грн, надходжень цільового фонду соціально-економічного розвитку громади – 394,9 тис.грн, тощо.
Кошти, які надійшли до бюджету міста (громади) за 9 місяців 2020 року, дали можливість в цілому забезпечити виконання видаткової частини бюджету до річного плану на 63,0 відсотки та спрямувати на фінансування галузей – 1 580 108,1 тис.грн., в тому числі по загальному фонду – 1 210 615,0 тис. грн і по спеціальному – 369 493,1 тис. грн.
За рахунок отриманих коштів профінансовано заклади освіти на 737 314,6 тис.грн, охорони здоров’я – на 156 902,8 тис.грн, культури - на 38 570,6 тис.грн, соціального захисту – на 71 029,2 тис.грн, на утримання житлово-комунального господарства - на 215 966,6 тис.грн., фізичну культуру і спорт - на 29 904,5 тис.грн. Проведено виплату заробітної плати з нарахуваннями працівникам бюджетних установ та здійснено оплату комунальних послуг та спожитих у звітному періоді енергоносіїв, на що направлено відповідно 718 406,7 тис.грн та 39 009,5 тис.грн, або 45,5 та 2,5 відсотків всіх видатків бюджету.
Протягом 9 – ти місяців 2020 року вісім раз проводилися зміни до бюджету міста (громади). В результаті чого на утримання галузей громади було направлено 100 660,5тис.грн., з них:
- заробітну плату з нарахуваннями – 5020,3 тис.грн.;
- медикаменти – 3 325,0 тис.грн.;
- капітальні видатки -32103,4 тис.грн.;
- інші видатки - 60211,8 тис.грн.
Кредиторська заборгованість станом на 01.10.2020р.по загальному і спеціальному фондах складає 25 063,0 тис.грн. Із загальної суми заборгованості 22 483,5 тис.грн. - це кредиторська заборгованість, термін сплати якої не настав (внаслідок чого не профінансовані поточні витрати бюджетних установ та виплата заробітної плати в сумі 9 548,0 яка здійснюється за рахунок субвенції з державного бюджету, що надходить до 7 числа місяця, наступного за звітним). Вказана заборгованість виникла внаслідок зменшення надходжень коштів до бюджету громади. Прострочена кредиторська заборгованість складає 2 579,5 тис.грн., це кредиторська заборгованість, яка виникла в 2016 році із – за недопоступлення субвенції з державного бюджету на відшкодування компенсаційних виплат на пільгове перевезення автомобільним та електричним транспортом.
Виходячи з вищенаведеного та керуючись ст. 28 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, виконавчий комітет міської ради
ВИРІШИВ:
1. Звіт про виконання бюджету міської територіальної громади за 9 місяців 2020 року згідно з пояснювальною запискою та додатками 1-13 взяти до відома (додаються).
2. Фінансовому управлінню підготувати звіт про виконання бюджету міської територіальної громади за 9 місяців 2020 року на затвердження міською радою.