Тернопільська міська рада інформує

  • Video
    Звіт міського голови Тернополя Сергія Надала за 2021 рік

Про виконання місцевого бюджету Тернопільської міської територіальної громади за перше півріччя 2020 року

Розглянувши підсумки виконання бюджету Тернопільської міської територіальної громади (надалі бюджет громади) за перше півріччя 2020 року, виконавчий комітет міської ради відзначає.
За звітний період із запланованих 1 153 949,1 тис.грн до бюджету громади надійшло 1 068 454,5 тис.грн доходів, з яких до загального фонду – 1 021 910,7 тис.грн. та до спеціального фонду – 46 543,8 тис.грн. Виконання річного плану доходів склало 46,7 відсотків, плану першого півріччя - 92,6 відсотки (додаток 1).
По власних доходах (без врахування міжбюджетних трансфертів) виконання плану становить 90,2 відсотки: із запланованих 863 700,1 тис.грн мобілізовано 778 690,9 тис.грн, що менше планового завдання на 85 009,2 тис.грн.
Переважну частку - 95,6 відсотків дохідної частини бюджету громади, склав загальний фонд, план по якому забезпечено на 91,7 відсотків.
Власні надходження загального фонду виконані на 88,9 відсотки (при плані 824 400,7 тис.грн склали 732 515,7 тис.грн), тобто втрати бюджету склали 91885,0 тис.грн.
Основну складову загального фонду сформували податкові надходження, найбільшим з яких (64,0 відсотки у його власних доходах) залишається податок на доходи фізичних осіб (ПДФО).
При плані 533 688,3 тис.грн ПДФО надійшов у сумі 470 230,9 тис.грн або 88,1 відсоток від плану. В порівнянні з першим півріччям 2019 р. досягнуто приріст ПДФО в сумі 29 720,3 тис.грн або 6,7 відсотків.
Вагомими дохідними джерелами загального фонду бюджету залишаються також : податок на майно (плата за землю, транспортний податок та податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки), поступлення якого склали 57 771,6 тис.грн або 7,9 відсотки у його власних надходженнях, акцизний податок з реалізації суб»єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів – 27 968,9 тис.грн або 3,8 відсотки, єдиний податок 130 318,1 тис.грн або 17,8 відсотки, плата за надання інших адміністративних послуг –5 210,9 тис. грн або 0,7 відсотки та ін.
Слід зазначити, що невиконання запланованих показників має місце по переважній більшості доходів бюджету, у тому числі, по його основних бюджетоутворюючих податках. Насамперед, це спричинено несприятливим впливом на економіку низки карантинних заходів, запроваджених з другої половини березня у зв»язку із пандемією коронавірусу, що призвело до зниження ділової активності, зупинки діяльності або переводу на особливий режим роботи певних підприємств, установ та організацій, скорочення персоналу, а також наданням пільг ( по платі за землю, податку на нерухомість , єдиному податку) з метою підтримки суб»єктів господарювання.
В результаті лише по ПДФО недоотримано 63 457,4 тис.грн, по платі за землю – 8848,4 тис.грн, по єдиному податку – 9534,2 тис.грн, по акцизному податку з роздрібного продажу підакцизних товарів – 5431,1 тис.грн, по платі за надання інших адмінпослуг – 3389,1 тис.грн, ін.
В той же час, додатково до плану надійшло податку на прибуток комунальних підприємств – 354,3 тис.грн, відрахувань з держбюджету акцизного податку з ввезеного та виробленого палива - 1951,2 тис.грн, плати за встановлення земельного сервітуту - 551,1 тис.грн, плати за оренду комунального майна – 1,1 тис.грн.
Вагомою складовою загального фонду є міжбюджетні трансферти з державного та з місцевих бюджетів, які при плані 289 880,4 тис.грн. склали 289 395,0 тис.грн або 99,8 відсоток. Порівняно з відповідним періодом минулого року їх обсяг зменшився на 278 450,8 тис.грн або на 49,0 відсотків (внаслідок відміни субвенції на надання пільг, житлових субсидій населенню, на виплату допомоги сім»ям з дітьми, скорочення обсягу медичної субвенції, тощо).
Спеціальний фонд в дохідній частині бюджету громади склав 4,4 відсотки або 46 543,8 тис.грн, що на 17,3 відсотки перевищило планове завдання та дало можливість додатково залучити 6 875,8 тис.грн коштів цільового призначення.
Зокрема, перевиконано план по екологічному податку – на 119,8 тис.грн, по коштах пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту - на 13 552,6 тис.грн, по надходженнях від відчуження майна, що знаходиться у комунальній власності – на 1 411,6 тис.грн.
Разом з тим, за об»єктивних причин, пов»язаних із карантином, недоотримано власних надходжень бюджетних установ в сумі 7 746,5 тис.грн, надходжень цільового фонду соціально-економічного розвитку громади – 338,7 тис.грн, коштів від продажу землі - 152,7 тис.грн.
Кошти, які надійшли до бюджету міста (громади) за І-ше півріччя 2020 року, дали можливість в цілому забезпечити виконання видаткової частини бюджету до річного плану на 42,3 відсотки та спрямувати на фінансування галузей – 1050546,6 тис.грн., в тому числі по загальному фонду – 849039,1 тис. грн і по спеціальному – 201507,5 тис. грн.
За рахунок отриманих коштів профінансовано заклади освіти на 521748,4 тис.грн, охорони здоров’я – на 130443,2 тис.грн, культури - на 25723,6 тис.грн, соціального захисту – на 39917,7 тис.грн, на утримання житлово-комунального господарства - на 110172,6 тис.грн., фізичну культуру і спорт - на 19972,9 тис.грн. Проведено виплату заробітної плати з нарахуваннями працівникам бюджетних установ та здійснено оплату комунальних послуг та спожитих у звітному періоді енергоносіїв, на що направлено відповідно 518987,2 тис.грн та 34 271,9 тис.грн, або 49,4 та 3,3 відсотків всіх видатків бюджету.
Протягом І-шого півріччя 2020 року шість раз проводилися зміни до бюджету міста (громади). В результаті чого на утримання галузей громади було направлено 87750,0тис.грн., з них:
- заробітну плату з нарахуваннями – 5020,3 тис.грн.;
- медикаменти – 3 325,0 тис.грн.;
- капітальні видатки -19279,3 тис.грн.;
- інші видатки - 60125,4 тис.грн.
Кредиторська заборгованість станом на 01.07.2020р.по загальному і спеціальному фондах складає 29 961,0 тис.грн. Із загальної суми заборгованості 27 117,8 тис.грн. - це кредиторська заборгованість, термін сплати якої не настав (внаслідок чого не профінансовані поточні витрати бюджетних установ та виплата заробітної плати в сумі 2566,1, яка здійснюється за рахунок субвенції з державного бюджету, що надходить до 7 числа місяця, наступного за звітним) . Вказана заборгованість виникла внаслідок зменшення надходжень коштів до бюджету міста. Прострочена кредиторська заборгованість складає 2 843,2 тис.грн., з них 2 579,5 тис.грн. це кредиторська заборгованість, яка виникла в 2016 році із – за недопоступлення субвенції з державного бюджету на відшкодування компенсаційних виплат на пільгове перевезення автомобільним та електричним транспортом і 263,7 тис.грн. це прострочена заборгованість по поточних видатках звітного року.
Виходячи з вищенаведеного та керуючись ст. 28 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:

1. Звіт про виконання бюджету міської територіальної громади за перше півріччя 2020 року згідно з пояснювальною запискою та додатками 1-13 взяти до відома (додаються).
2. Фінансовому управлінню підготувати звіт про виконання бюджету міської територіальної громади за перше півріччя 2020 року на затвердження міською радою.