Тернопільська міська рада інформує

  • Video
    Тернопільська міська рада інформує

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 11.03.2020р. №200 «Про обсяг регіонального замовлення на підготовку кваліфікованих робітників та молодших спеціалістів на 2020-2021 навчальний рік»

Враховуючи Закони України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про освіту», «Про професійно-технічну освіту», розпорядження Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 №994-р «Про схвалення методичних рекомендацій щодо формування регіонального замовлення на підготовку фахівців та робітничих кадрів», постанову Кабінету Міністрів України від 15.04.2013р. № 306 «Про затвердження Порядку формування державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів» та лист Міністерства освіти і науки України від 13.05.2020р. №1/9-248 «Про уточнення планових обсягів державного замовлення на підготовку кваліфікованих робітників на 2020 рік», з метою підготовки кваліфікованих робітників за професіями загальнодержавного значення виконавчий комітет Тернопільської міської ради
ВИРІШИВ:
1. Внести зміни до рішення виконавчого комітету Тернопільської міської ради від 11.03.2020р. №200 «Про обсяг регіонального замовлення на підготовку кваліфікованих робітників та молодших спеціалістів на 2020-2021 навчальний рік» та викласти додаток до рішення у новій редакції згідно з додатком (додається).
2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Л.О. Бицюру.