Тернопільська міська рада інформує

  • Video
    Звіт міського голови Тернополя Сергія Надала за 2021 рік

Про проведення перерахунку

  В п.1 рішення внесено зміни відповідно до рішення ВК від 16.12.2020р. № 123

  В п.1 рішення внесено зміни відповідно до рішення ВК від 20.11.2020р. № 7

  В п.1 рішення внесено зміни відповідно до рішення ВК від 15.10.2020р. № 805

  В п.1 рішення внесено зміни відповідно до рішення ВК від 30.09.2020р. № 743

  В п.1 рішення внесено зміни відповідно до рішення ВК від 16.09.2020р. № 640

  В п.1 рішення внесено зміни відповідно до рішення ВК від 05.08.2020р. № 561

  В п.1 рішення внесено зміни відповідно до рішення ВК від 08.07.2020р. № 496  

  В п.1 рішення внесено зміни відповідно до рішення ВК від 27.05.2020р. № 391

  В п.1 рішення внесено зміни відповідно до рішення ВК від 29.04.2020р. № 345

  В п.1 рішення внесено зміни відповідно до рішення ВК від 01.04.2020р. № 281

  В п.1 рішення внесено зміни відповідно до рішення ВК від 26.02.2020р. № 166

  В п.1 рішення внесено зміни відповідно до рішення ВК від 29.01.2020р. № 64

З метою забезпечення законних прав та інтересів споживачів теплової енергії, послуг з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води в умовах невідповідності законодавства України фактичним правовідносинам при переході до нових договірних відносин у сфері комунальних послуг та спричиненої цим неможливості проводити коригування тарифів на вказані послуги у встановленому порядку, виконавчий комітет міської ради

  ВИРІШИВ:

  В п.1 рішення внесено зміни відповідно до рішення ВК від 16.12.2020р. № 123

  В п.1 рішення внесено зміни відповідно до рішення ВК від 20.11.2020р. № 7

  В п.1 рішення внесено зміни відповідно до рішення ВК від 15.10.2020р. № 805

  В п.1 рішення внесено зміни відповідно до рішення ВК від 30.09.2020р. № 743

  В п.1 рішення внесено зміни відповідно до рішення ВК від 16.09.2020р. № 640

  В п.1 рішення внесено зміни відповідно до рішення ВК від 05.08.2020р. № 561

  В п.1 рішення внесено зміни відповідно до рішення ВК від 08.07.2020р. № 496

  В п.1 рішення внесено зміни відповідно до рішення ВК від 27.05.2020р. № 391

  В п.1 рішення внесено зміни відповідно до рішення ВК від 29.04.2020р. № 345

  В п.1 рішення внесено зміни відповідно до рішення ВК від 01.04.2020р. № 281

  В п.1 рішення внесено зміни відповідно до рішення ВК від 26.02.2020р. № 166

  В п.1 рішення внесено зміни відповідно до рішення ВК від 29.01.2020р. № 64

1. Комунальному підприємству теплових мереж «Тернопільміськтепло-комуненерго» Тернопільської міської ради проводити нарахування плати за фактично відпущену теплову енергію, надані послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води для споживачів тарифних категорій «населення» та «управителі багатоквартирних будинків» за жовтень, листопад та грудень 2019 року, січень 2020 року, лютий 2020 року, березень 2020 року, квітень 2020 року, травень 2020 року, червень 2020 року, липень 2020 року,  серпень 2020 року, вересень 2020 року, жовтень 2020 року, листопад 2020 року, грудень 2020 року за діючими тарифами відповідно до встановленого законом порядку та з застосуванням коригуючого коефіцієнту для врахування фактичної ціни природного газу (з урахуванням тарифів на послуги з транспортування та розподілу природного газу), ціни електричної енергії (з урахуванням вартості послуг з постачання, тарифів на послуги з передачі і розподілу електричної енергії), тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення, екологічного податку у кожному з вказаних розрахункових періодів.

2. Для проведення перерахунку:

2.1. Визначити коефіцієнт перерахунку (Кт) вартості теплової енергії у розрахунковому періоді для споживачів зазначених у пункті 1 цього рішення тарифних категорій за формулою

Кт = Впт / Вст

де Впт - річна планована вартість теплової енергії (без ПДВ) у структурі встановлених рішенням виконавчого комітету від 5 листопада 2018 року № 826 «Про встановлення тарифів на теплову енергію» тарифів на теплову енергію, у якій вартості природного газу (з урахуванням тарифів на послуги з транспортування та розподілу), електричної енергії (з урахуванням вартості послуг з постачання, тарифів на послуги з передачі і розподілу електричної енергії), води для технологічних потреб та водовідведення,  екологічного податку перераховані на фактичну ціну природного газу (з урахуванням тарифів на послуги з транспортування та розподілу), фактичну ціну електричної енергії (з урахуванням вартості послуг з постачання, тарифів на послуги з передачі і розподілу електричної енергії), фактичні тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення, фактичний екологічний податок у розрахунковому періоді;

Вст - річна планована вартість теплової енергії (без ПДВ) у структурі встановлених рішенням виконавчого комітету від 5 листопада 2018 року № 826 «Про встановлення тарифів на теплову енергію» тарифів на теплову енергію.

2.2. Визначити коефіцієнти перерахунку (Кп) вартості послуг з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води у розрахунковому періоді для споживачів зазначених у пункті 1 цього рішення тарифних категорій за формулою

Кп = Впп / Всп

де Впп - річна планована вартість послуг з централізованого опалення/централізованого постачання гарячої води (без ПДВ) у структурі встановлених рішенням виконавчого комітету від 5 листопада 2018 року № 827 «Про встановлення тарифів на послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води» тарифів на послуги з централізованого опалення/централізованого постачання гарячої води, у якій вартість теплової енергії перерахована з врахуванням  коефіцієнта, визначеного згідно підпункту 2.1. пункту 2 цього рішення;

Вст - річна планована вартість послуг з централізованого опалення/централізованого постачання гарячої води (без ПДВ) у структурі встановлених рішенням виконавчого комітету від 5 листопада 2018 року № 827 «Про встановлення тарифів на послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води» тарифів на послуги з централізованого опалення/централізованого постачання гарячої води.

2.3. Визначити суму перерахунку (Ст/Сп) для споживача за формулою

Ст  = (1 – Кт) х Пт,

де Кт – коефіцієнт перерахунку;

Пт – плата за теплову енергію, визначена за розрахунковий місяць згідно з діючим тарифом;

Сп  = (1 – Кп) х Пп,

де Кп – коефіцієнт перерахунку;

Пп – плата за послугу з централізованого опалення/централізованого постачання гарячої води, визначена за розрахунковий місяць згідно з діючим тарифом.

2.4. Коефіцієнти Кт та Кп заокруглювати до чотирьох знаків після коми.

3. За відсутності у споживача заборгованості за теплову енергію, послуги з централізованого опалення, централізованого постачання гарячої води сума перерахунку зараховується в рахунок майбутніх платежів.

За наявності у споживача заборгованості за теплову енергію, послуги з централізованого опалення, централізованого постачання гарячої води сума перерахунку зараховується в рахунок погашення існуючої заборгованості.

4. Рішення набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування в засобах масової інформації.

5. Відділу зв’язків з громадськістю та засобами масової інформації міської ради опублікувати дане рішення в засобах масової інформації.

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради В. Стемковського.