Тернопільська міська рада інформує

  • Video
    Тернопільська міська рада інформує

Про виконання бюджету міста Тернополя (громади) за перше півріччя 2019 року

Розглянувши підсумки виконання бюджету міста (громади) за перше півріччя 2019 року, виконавчий комітет міської ради відзначає.
За звітний період із запланованих 1 311 041,7 тис.грн надходжень до бюджету міста (громади) надійшло 1 357 753,3 тис.грн доходів, з яких до загального фонду – 1 269 758,5 тис.грн. та до спеціального фонду – 87994,8 тис.грн, виконання річного плану склало 54,4 відсотки, а плану першого півріччя – 103,6 відсотки (додаток 1).
По власних доходах (без врахування міжбюджетних трансфертів) виконання плану становить 108,8 відсотків: із запланованих 725 663,8 тис.грн мобілізовано 789 842,8 тис.грн, що перевищує показник шести місяців минулого року на 160 549,5 тис.грн або на 25,5 відсотків.
В структурі дохідної частини переважали податкові надходження – 679 014,3 тис.грн або 50,0 відсотків та міжбюджетні трансферти (субвенції та дотації з державного та місцевих бюджетів) - 567 910,5 тис.грн або 41,8 відсотків.
Загальний фонд склав 93,5 відсотків в дохідній частині бюджету міської громади, його доходи виконані на 101,6 відсотки. Власні надходження загального фонду, заплановані в сумі 663 995,4 тис.грн, надійшли в сумі 701 912,8 тис.грн або 105,7 відсотків, що перевищує відповідний показник минулого року на 112 557,4 тис.грн або на 19,1 відсоток.
Найбільшу питому вагу у власних доходах бюджету в цілому та його загального фонду зокрема (55,8 та 62,8 відсотків відповідно ), займає податок на доходи фізичних осіб (ПДФО), надходження якого склали 440 510,5 тис. грн, а планове завдання забезпечено на 107,6 відсотків, внаслідок чого додатково мобілізовано 31 080,7 тис. грн. В порівнянні з першим півріччям 2018р. досягнуто приріст поступлень ПДФО на 90 354,2 тис.грн. або на 25,8 відсотків.
Вагомими дохідними джерелами загального фонду бюджету залишаються: податок на майно (плата за землю, транспортний податок та податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки), поступлення якого склали 64 207,1 тис. грн. або 9,1 відсоток у його власних надходженнях, акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів – 30471, 1 тис. грн або 4,3 відсотки, відрахування акцизного податку з виробленого в Україні та ввезеного в Україну палива – 27135,1 тис.грн або 3,9 відсотки, єдиний податок 114220,1 тис.грн або 16,3 відсотки, плата за надання інших адміністративних послуг – 9706, 8 тис. грн або 1,4 відсотки , тощо.
По основних джерелах загального фонду планові завдання забезпечено.
Так, крім ПДФО, перевиконано план по податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на 2482,8 тис.грн або на 15,1 відсотки, платі за землю - на 2269,8 тис.грн або на 5,4 відсотки, податку на прибуток комунальних підприємств - на 88,8 тис.грн або на 29,6 відсотки, збору за місця для паркування транспортних засобів – 217,0 тис.грн. або на 25,0 відсотків, туристичному збору – на 46,9 тис.грн. або на 53,7 відсотки, частині чистого прибутку комунальних унітарних підприємств - на 249,2 тис.грн. або на 92,6 відсотка. Додатково до плану залучено плати за встановлення земельного сервітуту в сумі 667,3 тис. грн, плати за розміщення тимчасово вільних коштів – 2844,8 тис.грн, та надходжень від орендної плати за користування комунальним майном на 1726,7 тис.грн, тощо.
Недовиконання запланованих показників має місце по акцизному податку з реалізації суб»єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів – на 3129,7 тис.грн, по відрахуваннях з державного бюджету частки акцизного податку з виробленого в Україні та ввезеного в України пального – 1664,9 тис.грн,по транспортному податку - 260,3 тис.грн, а також по деяких неподаткових надходженнях, поступлення яких напряму залежить від кількості одержувачів адмінпослуг та накладених адміністративних санкцій : по платі за надання інших адмінпослуг – 2493,2 тис.грн та інших на суму 380,0 тис.грн (в т.ч. адміністративний збір за держреєстрацію речових прав на нерухоме майно, державне мито, адмінштрафи за порушення законодавства у сфері обігу алкоголю та тютюну. ) .
Вагомою складовою загального фонду є міжбюджетні трансферти з державного та з місцевих бюджетів, які при плані 585313,2 тис.грн. склали 567845,8 тис.грн або 97,0 відсотків. Порівняно з відповідним періодом минулого року обсяг трансфертів зменшився на 123462,2 тис.грн або на 17,9 відсотків.

Спеціальний фонд в дохідній частині бюджету громади склав 6,5 відсотки або 87994,8 тис.грн, що на 42,5 відсотки перевищило планове завдання та дало можливість додатково залучити 26261,7 тис.грн коштів цільового призначення.
Зокрема, перевиконано план по власних надходженнях бюджетних установ на 17,4 відсотки або 4211,7 тис.грн., коштах пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту – на 60,9 відсотків або на 3595,3 тис.грн., цільовому фонду соціально-економічного розвитку громади - на 29,4 відсотків або на 985,3 тис.грн., коштах від відчуження майна, що знаходиться у комунальній власності – на 43,5 відсотків або 11230,9 тис.грн., надходженнях від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення на 272,3 відсотки або на 6262,1 тис.грн. та ін.
Доходи бюджету розвитку міста – як інвестиційної складової спеціального фонду, при плані 34064,7 тис.грн. мобілізовані в сумі 55153,0 тис.грн. або 161,9 відсотки, основним джерелом якого стали кошти від приватизації комунального майна
Кошти, які надійшли до бюджету міста (громади) за перше півріччя 2019 року, дали можливість в цілому забезпечити виконання видаткової частини бюджету до річного плану на 42,6 відсотків та спрямувати на фінансування галузей – 1 257 044,2 тис.грн, в тому числі по загальному фонду – 1 107 571,1 тис. грн і по спеціальному – 149 473,1 тис. грн.
За рахунок отриманих коштів профінансовано заклади освіти на 506 366,6тис.грн, охорони здоров’я – на 125 396,6 тис.грн, культури - на 23 591,4 тис.грн, соціального захисту – на 303 903,9 тис.грн, на утримання житлово-комунального господарства - на 120 419,3 тис.грн., фізичну культуру і спорт - на 20 736,2 тис.грн. Проведено виплату заробітної плати з нарахуваннями працівникам бюджетних установ та здійснено оплату комунальних послуг та спожитих у звітному періоді енергоносіїв, на що направлено відповідно 479 488,5тис.грн та 47 337,5 тис.грн, або 38,1 та 3,8 відсотків всіх видатків бюджету.
Протягом першого півріччя 2019 року три рази проводилися зміни до бюджету міста (громади). В результаті чого на утримання галузей громади було направлено за рахунок вільних залишків бюджетних коштів загального та спеціального фондів та за рахунок збільшення доходів загального фонду міського бюджету в тому числі за рахунок субвенцій - 62 841,8 тис.грн. з них на :
- заробітну плату з нарахуваннями – 9 702,5 тис.грн.;
- медикаменти – 3 123,0 тис.грн.;
- оплату енергоносіїв - 706,4 тис.грн.;
- капітальні видатки - 20 362,5 тис.грн.;
- інші видатки - 28 947,4тис.грн.
Кредиторська заборгованість станом на 01.07.2019р. по субвенції з державного бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг становить 907,8 тис.грн.
Виходячи з вищенаведеного та керуючись ст. 28 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, виконавчий комітет міської ради
ВИРІШИВ:
1. Звіт про виконання бюджету міста (громади) за перше півріччя 2019 року згідно з пояснювальною запискою та додатками 1-13 взяти до відома (додаються).
2. Фінансовому управлінню підготувати звіт про виконання бюджету міста Тернополя (громади) за перше півріччя 2019 року на затвердження міською радою.