Тернопільська міська рада інформує

  • Video
    Тернопільська міська рада інформує

Про виконання бюджету міста Тернополя (громади) за перший квартал 2019 року

Розглянувши підсумки виконання бюджету міста (громади) за перший квартал 2019 року, виконавчий комітет міської ради відзначає.
За звітний період із запланованих 673 046,9 тис.грн надходжень до бюджету громади надійшло 674 738,1тис.грн доходів, з яких до загального фонду – 621 462,5 тис.грн. та до спеціального фонду – 53 275,6 тис.грн, виконання річного плану склало 26,3 відсотки, а плану першого кварталу – 100,3 відсотки (додаток 1).
По власних доходах (без врахування міжбюджетних трансфертів) виконання плану січня-березня 2019 р. становило 105,8 відсотків: при плані 353 593,5тис.грн мобілізовано 374 275,2 тис.грн, що перевищує показник першого кварталу минулого року на 69 805,8 тис.грн або на 22,9 відсотки.
В структурі дохідної частини переважали податкові надходження - 310 610,9 тис.грн або 46,0 відсотків та міжбюджетні трансферти (субвенції та дотації з державного та місцевих бюджетів) - 300 462,9 тис.грн або 44,5 відсотків.
Загальний фонд склав 92,1 відсоток в дохідній частині бюджету громади, його доходи виконані на 98,4 відсотки. Власні надходження загального фонду, заплановані в сумі 312 083,5тис.грн, надійшли в сумі 320 999,6 тис.грн або 102,9 відсотки, що перевищує відповідний показник минулого року на 38 358,1 тис.грн або на 13,6 відсотки.
Найбільшу питому вагу у власних доходах бюджету громади в цілому та його загального фонду зокрема (54,4 та 63,5 відсотки відповідно ), займає податок на доходи фізичних осіб (ПДФО), надходження якого склали 203 806,9 тис. грн, а планове завдання забезпечено на 109,6 відсотків, внаслідок чого додатково мобілізовано 17 841,7 тис. грн. В порівнянні з першим кварталом 2018р. досягнуто приріст поступлень ПДФО на 43293,6 тис.грн або на 27,0 відсотків.
Вагомими дохідними джерелами загального фонду бюджету залишаються: податок на майно (плата за землю, транспортний податок та податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки), поступлення якого склали 29 856,5 тис.грн або 9,3 відсотки у його власних надходженнях, акцизний податок з реалізації суб»єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів – 16 718,6 тис.грн або 5,2 відсотки, єдиний податок 59234,8 тис.грн або 18,4 відсотки, плата за надання інших адміністративних послуг – 5015,6 тис. грн або 1,6 відсотки та ін.
По основних джерелах загального фонду планові завдання забезпечені.
Крім ПДФО, перевиконано план по податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на 1997,3 тис.грн або на 32,3 відсотки, транспортному податку - на 137,5 тис.грн або на 45,5 відсотків, податку на прибуток комунальних підприємств - на 80,4 тис.грн або на 26,8 відсотки, частині чистого прибутку комунальних унітарних підприємств - на 251,2 тис.грн. або на 94,1 відсотка. Додатково до плану залучено плати за встановлення земельного сервітуту в сумі 261,7 тис. грн, плати за розміщення тимчасово вільних коштів – 933,5 тис.грн, тощо.
Недоодержано збору за місця для паркування транспортних засобів в сумі 22,9 тис.грн. (95,4 відсотки від плану), плати за надання інших адміністративних послуг – 284,4 тис.грн (94,6 відсотків), надходжень від орендної плати за користування майном комунальної власності – 312,4 тис.грн. (85,1 відсоток), тощо. Крім того, внаслідок невідшкодування державою в першому кварталі частини акцизного податку з ввезеного в Україну та виробленого в Україні пального, має місце невиконання плану по цих джерелах в сумі 14 000,0 тис.грн.
Вагомою складовою загального фонду є міжбюджетні трансферти з державного та з місцевих бюджетів, які при плані 319 453,4 тис.грн. склали 300 462,9 тис.грн або 94,1 відсоток. Порівняно з відповідним періодом минулого року обсяг трансфертів зменшився на 44 479,5 тис.грн або на 12,9 відсотків.
Спеціальний фонд в дохідній частині бюджету громади склав 7,9 відсотків або 53275,6 тис.грн, що на 28,3 відсотки перевищило планове завдання та дало можливість додатково залучити 11 765,6 тис.грн коштів цільового призначення.
Зокрема, перевиконано план по власних надходженнях бюджетних установ на 19,1 відсотків або 2300,5 тис.грн, коштах пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту – на 71,6 відсотки або на 2218,2 тис.грн, цільовому фонду соціально-економічного розвитку громади - на 10,0 відсотків або на 161,4 тис.грн, коштів від відчуження майна, що знаходиться у комунальній власності – на 7,8 відсотків або 1895,1 тис.грн та ін.
Доходи бюджету розвитку міста – як інвестиційної складової спеціального фонду, при плані 27 750,0 тис.грн мобілізовані в сумі 37 055,4 тис.грн або 133,5 відсотки, основним джерелом якого стали кошти від приватизації комунального майна.

Кошти, які надійшли до бюджету міста (громади) за І квартал 2019 року, дали можливість в цілому забезпечити виконання видаткової частини бюджету до річного плану на 20,1 відсотків та спрямувати на фінансування галузей – 606 698,4 тис.грн, в тому числі по загальному фонду – 559 437,5 тис. грн і по спеціальному – 47 260,9 тис. грн.
За рахунок отриманих коштів профінансовано заклади освіти на 218 395,0 тис.грн, охорони здоров’я – на 59 201,5 тис.грн, культури - на 10 875,6 тис.грн, соціального захисту – на 204 471,8 тис.грн, на утримання житлово-комунального господарства - на 36 007,3 тис.грн., фізичну культуру і спорт - на 9 150,8 тис.грн. Проведено виплату заробітної плати з нарахуваннями працівникам бюджетних установ та здійснено оплату комунальних послуг та спожитих у звітному періоді енергоносіїв, на що направлено відповідно 195 409,8тис.грн та 33 489,4 тис.грн, або 32,2 та 5,5 відсотків всіх видатків бюджету.
Протягом І кварталу 2019 року один раз проводилися зміни до бюджету міста (громади). В результаті чого на утримання галузей громади було направлено за рахунок вільних залишків бюджетних коштів загального та спеціального фондів та за рахунок збільшення доходів загального фонду міського бюджету 50 989,7 тис.грн. в т.ч. на :
- заробітну плату з нарахуваннями – 9 702,5 тис.грн.;
- медикаменти – 3 123,0 тис.грн.;
- оплату енергоносіїв - 706,4 тис.грн.;
- капітальні видатки - 12 369,1 тис.грн.;
- інші видатки - 25 088,7тис.грн.
Кредиторська заборгованість станом на 01.04.2019р. по субвенції з державного бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг становить 4013,1 тис.грн.
Виходячи з вищенаведеного та керуючись ст. 28 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, виконавчий комітет міської ради
ВИРІШИВ:
1. Звіт про виконання бюджету міста (громади) за перший квартал 2019 року згідно з пояснювальною запискою та додатками 1-13 взяти до відома (додаються).
2. Фінансовому управлінню підготувати звіт про виконання бюджету міста Тернополя (громади) за перший квартал 2019 року на затвердження міською радою.