Тернопільська міська рада інформує

  • Video
    Тернопільська міська рада інформує

Про виконання бюджету міста Тернополя за 2018 рік

Розглянувши підсумки виконання бюджету міста за 2018 рік, виконавчий комітет міської ради відзначає.
За звітний період із запланованих 2 429 010,9 тис.грн до бюджету міста надійшло 2 450 683,6 тис.грн доходів, з яких до загального фонду – 2 366 290,5 тис.грн. та до спеціального фонду – 84 393,1 тис.грн, виконання річного плану склало 100,9 відсотки (додаток 1).
По власних доходах (без врахування міжбюджетних трансфертів) виконання плану становило 101,8 відсотків: при плані 1 311 322,8 тис.грн мобілізовано 1 335 400,3 тис.грн, що перевищує показник минулого року на 212 414,0 тис.грн або на 18,9 відсотки.
В структурі дохідної частини переважали податкові надходження - 1 206 521,3 тис.грн або 49,2 відсотків та міжбюджетні трансферти (субвенції з державного та місцевих бюджетів) - 1 115 283,3 тис.грн або 45,5 відсотків.
Загальний фонд становив 96,5 відсотків в дохідній частині бюджету міста, його доходи виконані на 100,4 відсотки. Власні надходження загального фонду, заплановані в сумі 1 239 658,0 тис.грн, надійшли в сумі 1 251 310,1 тис.грн або 100,9 відсотки, що перевищує відповідний показник минулого року на 207 072,7 тис.грн або на 19,8 відсотки.
Порівняно із минулим звітним періодом структура загального фонду практично не зазнала змін, за винятком нового джерела доходу - плати за встановлення земельного сервітуту, надходження якої з початку року склали 106,9 тис.грн.
Найбільшу питому вагу у власних доходах міського бюджету в цілому та його загального фонду зокрема (56,3 та 60,1 відсотків відповідно ), займає податок на доходи фізичних осіб (ПДФО), фактичні надходження якого склали 751 929,6 тис. грн, а планове завдання забезпечено на 105,7 відсотків, внаслідок чого додатково мобілізовано 40 828,3 тис. грн. В порівнянні з 2017р. досягнуто приріст поступлень ПДФО на 134 680,2 тис.грн або на 21,8 відсотки.
Вагомими дохідними джерелами загального фонду бюджету міста залишаються: податок на майно (плата за землю, транспортний податок та податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки), поступлення якого склали 123 330,8 тис.грн або 9,9 відсотки у його власних надходженнях, акцизний податок (в цілому) – 128 702,8 тис. грн або 10,3 відсотків, єдиний податок – 200 108,6 тис.грн або 15,9 відсотки, плата за надання інших адміністративних послуг – 25 768,8 тис.грн або 2,1 відсотки та ін.
По основних джерелах загального фонду планові завдання забезпечені.
Так, крім ПДФО, перевиконано план по податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на 2 886,9 тис.грн або на 8,0 відсотків. Додатково до плану залучено плати за надання інших адміністративних послуг в сумі 4 270,8 тис.грн, орендної плати за користування комунальним майном – 3 280,2 тис.грн, тощо.
В той же час недоодержано плати за землю в сумі 6 933,9 тис.грн (92,2 відсотки від плану), акцизного податку з реалізації суб»єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів – 15 325,2 тис.грн ( 82,0 відсотки), податку на прибуток комунальних підприємств –236,8 тис.грн ( 60,5 відсотків), транспортного податку – 253,2 тис.грн ( 88,9 відсотків), збору за місця для паркування автотранспортних засобів – 245,7 тис.грн (87,1 відсотки), частини чистого прибутку комунальних підприємств –156,1 тис.грн ( 83,0 відсотки).
Вагомою складовою доходів загального фонду бюджету міста є міжбюджетні трансферти з державного та з місцевих бюджетів, які при плані 1 117 385,2 тис.грн склали 1 114 980,4 тис.грн.
Порівняно з відповідним періодом минулого року загальний обсяг трансфертів загального фонду зменшився на 98 073,6 тис.грн або на 8,1 відсотки.
Спеціальний фонд в дохідній частині бюджету міста склав 3,4 відсотки або 84393,1 тис.грн, що на 17,3 відсотків перевищило планове завдання та дало можливість додатково залучити 12425,4 тис.грн коштів цільового призначення.
Зокрема, перевиконано план по власних надходженнях бюджетних установ на 13,7 відсотки або 5957,4 тис.грн, коштах пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту – на 23,4 відсотки або 3379,6 тис.грн, цільовому фонду соціально-економічного розвитку міста на 12,4 відсотків або 535,3 тис.грн, надходженнях коштів від продажу земельних ділянок на 34,0 відсотки або 2041,0 тис.грн, коштів від відчуження майна, що знаходиться у комунальній власності – на 13,5 відсотків або 404,2 тис.грн.
Доходи бюджету розвитку міста – як інвестиційної складової спеціального фонду, при плані 23761,8 тис.грн мобілізовані в сумі 29586,5 тис.грн або 124,5 відсотки.
Крім власних надходжень, до спеціального фонду (бюджету розвитку) надійшло 303,0 тис.грн субвенції за рахунок залишку коштів освітньої субвенції.
Кошти, які надійшли до міського бюджету за 2018 рік, дали можливість в цілому забезпечити виконання видаткової частини бюджету до річного плану на 98,6 відсотків та спрямувати на фінансування галузей – 2 454 371,7 тис.грн, в тому числі по загальному фонду – 2 081 715,5 тис. грн і по спеціальному – 372 656,2 тис. грн.
За рахунок отриманих коштів профінансовано заклади освіти на 846 150,0 тис.грн, охорони здоров’я – на 286 579,4 тис.грн, культури - на 46 971,3 тис.грн, соціального захисту – на 684 636,9 тис.грн, на утримання житлово-комунального господарства - на 284 400,3 тис.грн., фізичну культуру і спорт - на 37 211,6 тис.грн. Проведено виплату заробітної плати з нарахуваннями працівникам бюджетних установ та здійснено оплату комунальних послуг та спожитих у звітному періоді енергоносіїв, на що направлено відповідно 771 904,3тис.грн та 88 335,8 тис.грн, або 31,5 та 3,6 відсотків всіх видатків бюджету.
Протягом 2018 року сім разів проводилися зміни до бюджету міста. В результаті чого на утримання галузей міста було направлено за рахунок вільних залишків бюджетних коштів та за рахунок збільшення доходів загального фонду міського бюджету 85 069,5 тис.грн. в т.ч. на :
- заробітну плату з нарахуваннями – 42 430,2 тис.грн.;
- медикаменти – 89,5 тис.грн.;
- оплату енергоносіїв - 7,0 тис.грн.;
- оплату стипендій учням ПТУ - 1 800,0 тис.грн.
- капітальні видатки - 28 644,9 тис.грн.;
- інші видатки - 12 097,9тис.грн.
За рахунок коштів міського бюджету додатково на утримання закладів освіти та охорони здоров»я, було спрямовано 30 059,2 тис.грн. та 18 506,4 тис.грн., із яких на оплату праці 20 678,4 тис.грн. та 13 042,9 тис.грн.
Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2019р. по субвенції з державного бюджету становить 62 290,7 тис.грн, з них по:
- наданню пільг та житлових субсидій населенню - 59601,9 тис.грн., а саме, по наданню пільг - 6812,2 тис.грн. і по наданню субсидій - 52 789,7 тис.грн;
- по наданню пільг з оплати послуг зв»язку та інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян та компенсації за пільгове перевезення окремих категорій громадян з державного бюджету – 2 688,8 тис.грн.

Виходячи з вищенаведеного та керуючись ст. 28 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, виконавчий комітет міської ради
ВИРІШИВ:
1. Звіт про виконання бюджету міста за 2018 рік згідно з пояснювальною запискою та додатками 1-13 взяти до відома (додаються).
2. Фінансовому управлінню підготувати звіт про виконання бюджету міста Тернополя за 2018 рік на затвердження міською радою.