Тернопільська міська рада інформує

  • Video
    Тернопільська міська рада інформує

Про встановлення плати за харчування та порядок нарахування батьківської плати в закладах дошкільної освіти Тернопільської міської ради

На виконання ст. 93 Бюджетного кодексу України, Законів України «Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України» від 24.12.2015 р. № 911-VIII, «Про дошкільну освіту», «Про Державний бюджет України на 2020 рік», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про охорону дитинства», керуючись наказом Міністерства освіти і науки України від 21.11.2002 року № 667 (зі змінами від 08.04.2016 р. № 402 (z0670-16) «Про затвердження Порядку встановлення плати для батьків за перебування дітей у державних і комунальних дошкільних та інтернатних навчальних закладах», з метою забезпечення дітей дошкільного віку повноцінним збалансованим харчуванням, виконавчий комітет міської ради
ВИРІШИВ:
1. Встановити з 01.03.2020 року плату за харчування дітей в закладах дошкільної освіти Тернопільської міської ради на одну дитину в день:
– 26 грн. 00 коп. у І молодших групах з терміном перебуванням дітей 10 год. 30 хв., 12 годин;
– 28 грн. 00 коп. у І молодших групах з цілодобовим перебуванням дітей;
– 33 грн. 00 коп. у дошкільних групах з терміном перебування дітей 10 год. 30 хв., 12 годин;
– 35 грн. 00 коп. у дошкільних групах з цілодобовим перебуванням дітей.
2. Для дітей зареєстрованих, або батьки (один із батьків) яких зареєстровані(-ий) у Тернопільській міській територіальній громаді встановити плату за харчування на одну дитину вдень:
– 18 грн. 00 коп. у І молодших групах з терміном перебуванням дітей 10 год. 30хв., 12 годин;
– 20 грн. 00 коп. у І молодших групах з цілодобовим перебуванням дітей;
– 24 грн. 00 коп. у дошкільних групах з терміном перебування дітей 10 год. 30 хв., 12 годин;
– 26 грн. 00 коп. у дошкільних групах з цілодобовим перебуванням дітей.
3. Для дітей із сімей, які належать до інших територіальних громад, встановити батьківську плату за харчування згідно з п.1 даного рішення.
4. Звільнити від плати за харчування:
– дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають під опікою і виховуються в сім’ях;
– дітей-інвалідів;
– дітей із сімей, в яких сукупний дохід на кожного члена сім’ї за попередній квартал з урахуванням індексу зростання цін не перевищував рівня забезпечення прожиткового мінімуму (гарантованого мінімуму), який встановлений Законом України «Про Державний бюджет на 2020 рік» для визначення права на звільнення від плати за харчування дитини в державних і комунальних навчальних закладах;
– дітей, із сімей, що отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям»;
– дітей працівників органів внутрішніх справ, Національної поліції України, які загинули під час виконання службових обов'язків;
– дітей, які потребують корекції фізичного або розумового розвитку в дошкільних навчальних закладах (групах) спеціального призначення (ДНЗ № 2 – 2 сурдогрупи, 2 групи ЗНМ – ЗПР, ДНЗ № 8 - 2 групи, ДНЗ № 34 - 1 група для дітей з розумовою відсталістю/затримкою психічного розвитку, НВК № 28 – 2 групи – для дітей із затримкою психічного розвитку/порушення мови);
– дітей санаторних груп з малими та затухаючими формами туберкульозу.
– дітей, батьки яких загинули під час участі в АТО (ООС);
– дітей, батьки яких отримали інвалідність під час участі в АТО (ООС);
– дітей, батьки яких є учасниками бойових дій на території проведення АТО(ООС), учасниками війни на території проведення АТО (ООС).
5. Зменшити на 50 відсотків розмір плати за харчування дітей для батьків, у сім’ях яких троє і більше дітей віком до 18 років (до 23 років, якщо дитина навчається за денною формою навчання у загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладах), і встановити батьківську плату на одну дитину в день:
–13 грн. 00 коп. у І молодших групах з терміном перебуванням дітей 10 год. 30 хв., 12 годин;
– 14 грн. 00 коп. у І молодших групах з цілодобовим перебуванням дітей;
– 16 грн. 50 коп. у дошкільних групах з терміном перебування дітей 10 год. 30 хв., 12 годин;
– 17 грн. 50 коп. у дошкільних групах з цілодобовим перебуванням дітей.
6. Для дітей зареєстрованих, або батьки (один із батьків) яких зареєстровані(-ий) у Тернопільській міській територіальній громаді та у сім’ях у яких троє і більше дітей віком до 18 років (до 23 років, якщо дитина навчається за денною формою навчання у загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладах) зменшити на 50 відсотків і встановити батьківську плату на одну дитину в день:
– 9 грн. 00 коп. у І молодших групах з терміном перебуванням дітей 10 год. 30 хв., 12 годин;
– 10 грн. 00 коп. у І молодших групах з цілодобовим перебуванням дітей;
– 12 грн. 00 коп. у дошкільних групах з терміном перебування дітей 10 год. 30 хв., 12 годин;
– 13 грн. 00 коп. у дошкільних групах з цілодобовим перебуванням дітей.
7. Для підтвердження права на отримання пільг в оплаті за харчування батьки (опікуни), діти яких навчаються у закладах дошкільної освіти, повинні подати (надати) наступні документи:
7.1. Для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування:
– заява опікуна;
– копія документа, що посвідчує опіку (рішення суду або виконавчого комітету про встановлення опіки).
7.2. Для дітей – інвалідів:
– заява одного з батьків;
– копія документа (довідки або посвідчення), що підтверджує статус дитини.
7.3. Для дітей із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям»:
– заява одного з батьків;
– довідка, що підтверджує статус малозабезпеченої родини.
7.4. Для дітей із сімей, у яких сукупний дохід на кожного члена за попередній квартал не перевищував рівня забезпечення прожиткового мінімуму (гарантованого мінімуму):
– заява одного з батьків;
– довідки про сукупний дохід кожного члена сім’ї за попередній квартал, що видані за місцем отримання доходів;
– довідка про склад сім’ї, видана відповідною експлуатуючою організацією (ЖЕК, ОСББ).
7.5. Для дітей, батьки яких є учасниками бойових дій на території проведення АТО (ООС):
– заява одного з батьків дитини;
– копія документа, що засвідчує пільгу, встановлену законодавством України для ветеранів війни - учасників бойових дій, або довідка (наказ) з військової частини, в якій дійсно один з батьків виконує службові (бойові завдання) у зоні АТО (ООС);
7.6. Діти, батьки яких отримали інвалідність під час участі в АТО (ООС):
– заява одного з батьків дитини;
– копія посвідчення інваліда війни, що отримано в наслідок служби в зоні антитерористичної операції на сході України.
7.7. Діти, батьки яких загинули під час участі в АТО (ООС):
– заява одного з батьків дитини;
– копія свідоцтва про смерть або довідки про загибель під час проведення АТО.
7.8. Для дітей пільгової категорії, зазначеної в п.2 даного рішення:
– заява одного з батьків;
– один із документів, що підтверджує реєстрацію місця проживання дитини, батьків (одного з батьків) в Тернопільській міській територіальній громаді, а саме:
1) витяг з Єдиного державного демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання/перебування особи (дитини або одного з її батьків);
2) копія одного з документів, до яких вносяться відомості про місце проживання (паспорт громадянина України, тимчасове посвідчення громадянина України, посвідка на постійне проживання, посвідка на тимчасове проживання, посвідчення біженця, посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту, посвідчення особи, якій надано тимчасовий захист) одного з батьків дитини з відміткою про реєстрацію місця проживання (під час подання документів пред'являється оригінал відповідного документа);
3) довідка про реєстрацію місця проживання/перебування особи (дитини або одного з її батьків), що видається відповідно до Правил реєстрації місця проживання та Порядку передачі органами реєстрації інформації до Єдиного державного демографічного реєстру, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 2 березня 2016 року № 207.
7.9. Для дітей, в родинах яких склалися складні життєві обставини (далі – СЖО):
– клопотання керівника закладу;
– копія свідоцтва про народження;
– заява батьків;
– акт обстеження матеріально – побутових умов життя дитини, з висновками, що підтверджують СЖО родини;
– довідка центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді про те, що родина стоїть на обліку у СЖО.
7.10. Для дітей із багатодітних сімей:
– заява батьків;
– копія свідоцтва про народження (всіх неповнолітніх дітей);
– копія посвідчення або довідки, що підтверджує статус багатодітної родини;
– довідка про склад сім’ї, видана відповідною експлуатуючою організацією (ЖЕК, ОСББ).
8. Звільнення батьків від плати або зменшення розміру плати за харчування дітей у закладах дошкільної освіти запроваджується в місячний термін після подання відповідних документів згідно з п.7 даного рішення.
9. У літній оздоровчий період (з 01 червня по 31 серпня) збільшити батьківську плату на 10 відсотків.
9.1. Встановити у літній оздоровчий період плату за харчування дітей в закладах дошкільної освіти м. Тернополя на одну дитину в день:
– 28 грн. 60 коп. у І молодших групах з терміном перебуванням дітей 10 год. 30 хв., 12 годин;
– 30 грн. 80 коп. у І молодших групах з цілодобовим перебуванням дітей;
– 36 грн. 30 коп. у дошкільних групах з терміном перебування дітей 10 год. 30 хв., 12 годин;
– 38 грн. 50 коп. у дошкільних групах з цілодобовим перебуванням дітей.
9.2. Встановити у літній оздоровчий період батьківську плату за харчування однієї дитини в день пільгової категорії зазначеної в п.2 даного рішення:
–19 грн. 80 коп. у І молодших групах з терміном перебуванням дітей 10 год. 30 хв., 12 годин;
– 22 грн. 00 коп. у І молодших групах з цілодобовим перебуванням дітей;
– 26 грн. 40 коп. у дошкільних групах з терміном перебування дітей 10 год. 30 хв., 12 годин;
– 28 грн. 60 коп. у дошкільних групах з цілодобовим перебуванням дітей.
9.3. Встановити в літній оздоровчий період батьківську плату за харчування однієї дитини в день для батьків, у сім’ях яких троє і більше дітей віком до 18 років (до 23 років, якщо дитина навчається за денною формую навчання у загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладах):
– 14 грн. 30 коп. у І молодших групах з терміном перебуванням дітей 10 год. 30 хв., 12 годин;
– 15 грн. 40 коп. у І молодших групах з цілодобовим перебуванням дітей;
– 18 грн. 15 коп. у дошкільних групах з терміном перебування дітей 10 год. 30 хв., 12 годин;
– 19 грн. 25 коп. у дошкільних групах з цілодобовим перебуванням дітей.
9.4. Для дітей зареєстрованих, або батьки (один із батьків) яких зареєстровані(-ий) у Тернопільській міській територіальній громаді та у сім’ях у яких троє і більше дітей віком до 18 років (до 23 років, якщо дитина навчається за денною формою навчання у загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладах) встановити в літній оздоровчий період батьківську плату на одну дитину в день:
– _9 грн. 90 коп. у І молодших групах з терміном перебуванням дітей 10 год. 30 хв., 12 годин;
– 11 грн. 00 коп. у І молодших групах із цілодобовим перебуванням дітей;
– 13 грн. 20 коп. у дошкільних групах з терміном перебування дітей 10 год. 30 хв., 12 годин;
– 14 грн. 30 коп. у дошкільних групах із цілодобовим перебуванням дітей.
9.5. Для дітей із сімей, які належать до інших територіальних громад встановити плату за харчування згідно з п. 9.1 даного рішення.
10. Управлінню освіти і науки (О.П. Похиляк):
10.1. Дозволити в окремих випадках неспроможності батьків або осіб, які їх замінюють тимчасово зменшувати плату чи звільняти їх від оплати за поданням керівників закладів дошкільної освіти.
10.2. Забезпечити виконання даного рішення в межах коштів, передбачених бюджетом на заклади дошкільної освіти на 2020 рік.
11. Вважати такими, що втратили чинність пункти 1-10 рішення виконавчого комітету від 20.02.2019 року № 166 «Про встановлення плати за харчування та порядок нарахування батьківської плати в закладах дошкільної освіти Тернопільської міської ради».
12. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Л.О. Бицюру.