Тернопільська міська рада інформує

  • Video
    Звіт міського голови Тернополя Сергія Надала за 2021 рік

Рішення "Про проведення конкурсу з соціального замовлення за рахунок бюджетних коштів"

Рішення виконавчого комітету 26.12.2018 року №1059

З метою організації проведення конкурсу із залучення коштів міського бюджету для надання соціальних послуг, відповідно до Закону України "Про соціальні послуги", постанови Кабінету Міністрів України від 29.04.2013 № 324 "Про затвердження Порядку здійснення соціального замовлення за рахунок бюджетних коштів", наказу Міністерства соціальної політики України від 26.03.2015 №332 "Про затвердження Методики оцінки конкурсних пропозицій учасників конкурсу із залучення бюджетних коштів для надання соціальних послуг", рішення міської ради від 22.11.2018 № 7/30/29 “Про затвердження Програми “Турбота” на 2019–2021 роки”, враховуючи протокол робочої групи з впровадження механізму соціального замовлення за рахунок бюджетних коштів від 20.12.2018 № 82, керуючись Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”, виконавчий комітет міської ради
ВИРІШИВ:
1. Управлінню соціальної політики провести конкурс для здійснення соціального замовлення за рахунок бюджетних коштів, відповідно до вимог Закону України "Про соціальні послуги", постанови Кабінету Міністрів України від 29.04.2013 №324 "Про затвердження Порядку здійснення соціального замовлення за рахунок бюджетних коштів".
2. Визначити послуги на соціальне замовлення, які здійснюватимуться:
- Денний догляд (особи з інвалідністю з дитинства після 18 років);
- Паліативний/хоспісний догляд (особи з онкологічними захворюваннями IV стадії). 
3. Затвердити форму Конкурсної пропозиції, згідно з додатком (додається).
4. Обсяг бюджетних коштів, що залучаються для надання соціальних послуг – 400 000 (чотириста тисяч) гривень, а саме:
-200,0 тис. грн. – для надання послуги Денний догляд (особи з інвалідністю з дитинства після 18 років);
-200,0 тис. грн. – для надання послуги Паліативний/хоспісний догляд (особи з онкологічними захворюваннями IV стадії).
5. Встановити, що критерії діяльності недержавних суб’єктів, яким пропонується взяти участь у конкурсі, повинні відповідати критеріям діяльності суб’єктів, що надають соціальні послуги, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 14.11.2012 №1039.
6. Здійснити прийом конкурсних пропозицій з соціального замовлення за адресою: вул. Лисенка, 8, к. №14, м. Тернопіль, 46002.
7. Встановити кінцеву дату для подання учасниками конкурсу, які виявили намір взяти участь у конкурсі, Конкурсної пропозиції – 28 січня 2019 року.
8. Розкриття конкурсних пропозицій провести 29 січня 2019 року о 10 год.00 хв. в приміщенні управління соціальної політики (вул. Лисенка 8, к. № 15).
9. Конкурсні пропозиції оцінювати згідно з критеріями, які передбачені "Порядком здійснення соціального замовлення за рахунок бюджетних коштів", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29.04.2013 № 324, за шкалою від 0 до 10 балів, шляхом внесення їх до оціночної відомості. 
Оцінка конкурсних пропозицій здійснюється згідно з Методикою оцінки конкурсних пропозицій учасників конкурсу із залучення бюджетних коштів для надання соціальних послуг, затвердженої наказом Міністерства соціальної політики України від 26.03.2015 № 332, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 28.05.2015 за № 625/27070.
10. Результати конкурсу оприлюднити до 01 лютого 2019 року.
11. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Бицюру Л.О.