Тернопільська міська рада інформує

  • Video
    Звіт міського голови Тернополя Сергія Надала за 2021 рік

Рішення "Про проведення конкурсу з соціального замовлення за рахунок бюджетних коштів"

Рішення виконавчого комітету 11.07.2018 року №533

З метою організації проведення конкурсу із залучення коштів міського бюджету для надання соціальних послуг, відповідно до Закону України "Про соціальні послуги", постанови Кабінету Міністрів України від 29.04.2013 № 324 "Про затвердження Порядку здійснення соціального замовлення за рахунок бюджетних коштів", наказу Міністерства соціальної політики України від 26.03.2015 №332 "Про затвердження Методики оцінки конкурсних пропозицій учасників конкурсу із залучення бюджетних коштів для надання соціальних послуг", рішення міської ради від 24.11.2015 № 7/2/6 “Про затвердження Програми “Турбота” на 2016–2018 роки”, враховуючи висновки робочої групи з впровадження механізму соціального замовлення за рахунок бюджетних коштів, створеної розпорядженням міського голови від 03.03.2018 №45, керуючись Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”, виконавчий комітет міської ради ВИРІШИВ:

1.Управлінню соціальної політики провести конкурс для здійснення соціального замовлення за рахунок бюджетних коштів, відповідно до вимог Закону України "Про соціальні послуги", постанови Кабінету Міністрів України від 29.04.2013 №324 "Про затвердження Порядку здійснення соціального замовлення за рахунок бюджетних коштів".

2.Визначити послуги, соціальне замовлення яких здійснюватиметься:

- Денний догляд (особи з інвалідністю з дитинства після 18 років);

- Паліативний/хоспісний догляд (особи з онкологічними захворюваннями IV стадії).

3.Затвердити форму Конкурсної пропозиції згідно з додатком №1 (додається).

4.Обсяг бюджетних коштів, що залучаються для надання соціальних послуг – 100 000 (сто тисяч) гривень, а саме:

-50,0 тис. грн. – для надання послуги Денний догляд (особи з інвалідністю з дитинства після 18 років);

-50,0 тис. грн. – для надання послуги Паліативний/хоспісний догляд (особи з онкологічними захворюваннями IV стадії).

5.Встановити, що критерії діяльності недержавних суб’єктів, яким пропонується взяти участь у конкурсі, повинні відповідати критеріям діяльності суб’єктів, що надають соціальні послуги, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 14.11.2012 №1039.

6.Здійснити прийом конкурсних пропозицій з соціального замовлення за адресою: вул. Лисенка, 8, к. №14, м. Тернопіль, 46002.

7.Встановити кінцеву дату для подання учасниками конкурсу, які виявили намір взяти участь у конкурсі, Конкурсної пропозиції – 13 серпня 2018 року.

8.Розкриття конкурсних пропозицій провести 14 серпня 2018 року о 10 год.00 хв. в приміщенні управління соціальної політики (вул. Лисенка 8, к. № 15).

9.Конкурсні пропозиції оцінювати згідно з критеріями, які передбачені "Порядком здійснення соціального замовлення за рахунок бюджетних коштів", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29.04.2013 № 324, за шкалою від 0 до 10 балів, шляхом внесення їх до оціночної відомості.

Оцінка конкурсних пропозицій здійснюється згідно з Методикою оцінки конкурсних пропозицій учасників конкурсу із залучення бюджетних коштів для надання соціальних послуг, затвердженої наказом Міністерства соціальної політики України від 26.03.2015 № 332, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 28.05.2015 за № 625/27070.

10.Результати конкурсу встановити до 23 серпня 2018 року.

11.Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Бицюру Л.О.