Тернопільська міська рада інформує

 • Video
  Звіт міського голови Тернополя Сергія Надала за 2021 рік

Положення про порядок надання фінансової підтримки громадських об’єднань осіб з інвалідністю та ветеранів

Додаток 1

до наказу від «22» лютого 2018 №18

(зі змінами відповідно до наказу

від 07 лютого 2019 № 11)

 

Положення
про порядок
надання фінансової підтримки громадських об’єднань

осіб з інвалідністю та ветеранів

 1. Це Положення визначає порядок надання фінансової підтримки громадських об’єднань осіб з інвалідністю та ветеранів, які здійснюють свою діяльність на території Тернопільської міської територіальної громади за рахунок коштів, передбачених бюджетом Тернопільської громади на відповідний рік.
 2. Для отримання бюджетних коштів громадські об’єднання подають заяву на ім’я міського голови про надання фінансової підтримки.

До заяви додаються:

 • копія статуту (положення) громадського об’єднання;
 • копія довідки про взяття громадського об’єднання на облік у Державній фіскальній службі України;
 • напрямки використання, розрахунок та обґрунтування потреби в коштах;
 • звіт про використання коштів з бюджету Тернопільської громади за попередній рік (у разі їх отримання громадським об’єднанням).
 1. Кошти, передбачені бюджетом Тернопільської громади для надання фінансової підтримки громадських об’єднань, використовуються ними для:
  3.1. Здійснення діяльності громадських об’єднань, передбаченої їх статутом (положенням), (засідання ради, конференції, загальні збори, тощо).
  3.2. Оплати:
 • комунальних послуг у межах  норм споживання;
 • оренди приміщень, обладнання та інвентарю;
 • послуг з поштового зв’язку та електрозв’язку;
 • послуг з забезпечення доступу до електронної пошти та Інтернету;
 • нотаріальних послуг з оформлення установчих документів громадських об’єднань;
 • придбання канцелярських виробів і витратних матеріалів;
 • передплати періодичних, довідкових, інформаційних, аналітичних та методичних видань з питань, що відносяться до  діяльності громадських об’єднань та бухгалтерського обліку, в кількості одного видання на громадське об’єднання.
 1. Громадським об’єднанням дозволяється використовувати бюджетні кошти лише для цілей, передбачених даним Положенням та в межах бюджетних призначень на відповідний рік.
 2. Громадські об’єднання використовують бюджетні кошти на підставі плану використання бюджетних коштів, погодженого управлінням соціальної політики на відповідний рік.
 3. Невикористані громадськими об’єднаннями кошти повертаються на рахунки управління соціальної політики.
 4. Проведення операцій, пов’язаних з використанням бюджетних коштів, складання та подання фінансової звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим витрачанням здійснюється в установленому законодавством порядку.
 5. Відповідальність за правильність використання бюджетних коштів та їх цільове використання покладається на одержувачів бюджетних коштів.
 6. Розгляд поданих громадськими об’єднаннями документів здійснюється Комісією з надання фінансової підтримки громадських об’єднань осіб з інвалідністю та ветеранів (далі Комісія) протягом одного місяця з дня їх надходження.
 7. Комісія визначає право та доцільність надання фінансової підтримки, її розмір на основі:
 • подання повного пакету документів передбачених у п. 2 даного Положення;
 • кількості членів громадського об’єднання;
 • детальних розрахунків та обґрунтувань за кожним напрямом використання бюджетних коштів, поданих громадським  об’єднанням.
 1. Рішення Комісії приймається шляхом голосування та вважається прийнятим, коли за нього проголосувало більшість від присутніх на засіданні членів комісії.
 2. Засідання Комісії вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менше 2/3 її членів.
 3. Засідання Комісії скликається головою комісії або його заступником (за відсутності голови) по мірі надходження звернень від громадських об’єднань осіб з інвалідністю та ветеранів щодо фінансової підтримки.
 4. Рішення Комісії оформлюється протоколом, який підписує голова і члени комісії.
 5. За результатами розгляду Комісією звернень громадських об’єднань осіб з інвалідністю та ветеранів управління соціальної політики готує проект рішення виконавчого комітету Тернопільської міської ради про надання (відмову) фінансової підтримки, відповідно до висновку Комісії.
 6. В своїй роботі Комісія керується Положенням про порядок надання фінансової підтримки громадських об’єднань осіб з інвалідністю та ветеранів, Порядком про використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки громадських об’єднань осіб з інвалідністю, які мають статус всеукраїнських, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 14.03.2018 № 183, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішеннями Тернопільської міської ради, виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови.
 7. Подані об’єднаннями громадян документи, протоколи комісії, рішення виконавчого комітету зберігаються у секретаря комісії.

 

Начальник управління                                                              В.І. Сулима