Тернопільська міська рада інформує

  • Video
    Звіт міського голови Тернополя Сергія Надала за 2021 рік

Про внесення змін до Програми «Турбота» на 2022-2024 роки, затвердженої рішенням міської ради від 17.12.2021 № 8/11/18

Враховуючи зміни у видатках бюджету громади щодо соціального захисту громадян  та необхідність внесення змін до Програми «Турбота » на 2022-2024 роки,  керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», беручи до уваги висновки постійних комісій міської ради з гуманітарних питань, з питань бюджету та фінансів, міська рада

ВИРІШИЛА:

1.Внести зміни до Програми «Турбота» на 2022-2024 роки, затвердженої рішенням міської ради від 17.12.2021 року № 8/11/18 «Про затвердження Програми «Турбота» на 2022-2024 роки», а саме:

1.1. Розділ 1. Паспорт Програми:

1.1.1. В пункті 9.1 в колонці 3  цифру «75147» замінити цифрою «76747».

1.1.2. В пункті 9.2 в колонці 3  цифру «4500» замінити цифрою «2900».

1.2. Розділ 4. Обгрунтування шляхів і засобів  розв’язання проблем, обсягів та джерел фінансування , строки та етапи виконання Програми :

- в таблиці Ресурсне забезпечення Програми : 2022 рік - замість цифр «25788» читати «23886,5», замість «24288»   читати «23186,5», замість цифр «1500» читати «700»;

2023 рік - замість «26317» читати «28218,5», замість «24817» читати «27518,5», замість  «1500» читати «700»;

Усього витрат на виконання програми - замість «75147» читати «76747», замість «4500» читати «2900».

1.3. Розділі 6. Напрямки діяльності та заходи Програми :

1.3.1. В пункті 1 в колонці 7  цифру «1780» замінити цифрою «1200», в колонці 8  цифру «864» замінити цифрою «2200».

1.3.2. В пункті 2 в колонці 7  цифру «300» замінити цифрою «190», в колонці 8  цифру «300» замінити цифрою «170».

1.3.3. В пункті 3 в колонці 7  цифру «2250» замінити цифрою «1200», в колонці 8  цифру «2325» замінити цифрою «1300».

1.3.4. В пункті 4 в колонці 8  цифру «4700» замінити цифрою «4351».

1.3.5. В пункті 5 в колонці 7  цифру «900» замінити цифрою «100».

1.3.6. В пункті 7 в колонці 7  цифру «1560» замінити цифрою «1224», в колонці 8  цифру «3000» замінити цифрою «1300».

1.3.7. В пункті 9 в колонці 8  цифру «320» замінити цифрою «400».

1.3.8. В пункті 10 в колонці 7  цифру «500» замінити цифрою «400», в колонці 8  цифру «510» замінити цифрою «460».

1.3.9. В пункті 11 в колонці 8  цифру «9000» замінити цифрою «9500».

1.3.10. В пункті 12 в колонці 8  цифру «1800» замінити цифрою «3000».

1.3.11. В пункті 13 в колонці 7  цифру «700» замінити цифрою «800», в колонці 8  цифру «800» замінити цифрою «1000».

1.3.12. В пункті 14 в колонці 7  цифру «1500» замінити цифрою «700», в колонці 8  цифру «1500» замінити цифрою «700».

1.3.13. В пункті 15 в колонці 7  цифру «2000» замінити цифрою «3774,5», в колонці 8  цифру «0» замінити цифрою «2639,5».

1.4. Всього коштів по Програмі, тис. грн.: 2022 рік замість «25788» читати «23886,5», 2023 рік  замість «26317» читати «28218,5».

2.Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії міської ради з  гуманітарних питань, з питань бюджету та фінансів.

Поіменне голосування