Тернопільська міська рада інформує

  • Video
    Тернопільська міська рада інформує

Про внесення змін до Статуту комунального підприємства «Підприємство матеріально – технічного забезпечення» Тернопільської міської ради

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши клопотання комунального підприємства «Підприємство матеріально - технічного забезпечення» Тернопільської міської ради, з метою ефективного та стабільного функціонування підприємства, враховуючи рішення міської ради від 23.07.2021 №8/7/07

«Про внесення змін до рішення міської ради від 18.12.2021 №8/2/17 «Про бюджет Тернопільської міської територіальної громади на 2021 рік», висновок постійної комісії міської ради з питань економіки, промисловості, транспорту і зв’язку, контролю за використання комунального майна, зовнішніх зв’язків, підприємницької діяльності, захисту прав споживачів та туризму, міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до Статуту комунального підприємства «Підприємство матеріально - технічного забезпечення» Тернопільської міської ради (код ЄДРПОУ 14041652), затвердженого рішенням міської ради від 07.02.2020 №7/46/12 «Про внесення змін до Статуту комунального підприємства «Підприємство матеріально – технічного забезпечення» Тернопільської міської ради», а саме:

Збільшити розмір статутного капіталу комунального підприємства «Підприємство матеріально - технічного забезпечення» Тернопільської міської ради (код ЄДРПОУ 14041652) на 720 000,00 грн. (сімсот двадцять тисяч грн. 00 коп.) до 1 040 000,00 (одного мільйона сорока тисяч грн. 00 коп.).

Змінити місцезнаходження юридичної особи вул. Живова, 9м, м.Тернопіль, поштовий індекс 46008.

викласти в наступній редакції:

«п.1.2. Засновником комунального підприємства «Підприємство матеріально- технічного забезпечення» Тернопільської міської є Тернопільська міська рада (далі - Засновник), а уповноваженим ним органом – відділ торгівлі, побуту та захисту прав споживачів.

Комунальне підприємство «Підприємство матеріально-технічного забезпечення» Тернопільської міської ради підзвітне і підконтрольне Засновнику та підпорядковане відділу торгівлі, побуту та захисту прав споживачів.

Комунальне підприємство «Підприємство матеріально-технічного забезпечення» Тернопільської міської ради є юридичною особою публічного права.»;

«п.1.4. Підприємство має самостійний баланс, розрахунковий та інші рахунки в установах банку, печатку зі своєю назвою і фірмовий бланк зі своїм найменуванням.».

в тексті Статуту слова «управління торгівлі, побуту та захисту прав споживачів» замінити на «відділ торгівлі, побуту та захисту прав споживачів» у відповідних відмінках.

в п.1.1 вилучити другий абзац;

в п. 3.3 та 7.1 слово «керівник» замінити на «директор»;

в п.3.3.6. вилучити слова «За погодженням з відділом торгівлі, побуту і захисту прав споживачів»;

1.8. вилучити пункти 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 8.2, 8.3, 8.4.

2. Відповідно до п.1 даного рішення, Статут комунального підприємства «Підприємство матеріально - технічного забезпечення» Тернопільської міської ради викласти в новій редакції, згідно з додатком (додається).

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань промисловості, транспорту і зв’язку, контролю за використанням комунального майна, зовнішніх зв’язків, підприємницької діяльності, захисту прав споживачів та туризму.

 

Поіменне голосування