Тернопільська міська рада інформує

  • Video
    Звіт міського голови Тернополя Сергія Надала за 2021 рік

Про внесення змін в рішення міської ради від 19.12.2018 №7/31/26 «Про затвердження Кодексу етики депутатів Тернопільської міської ради»

З метою забезпечення ефективної депутатської діяльності, відповідно до Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад»,  враховуючи висновок постійної комісії міської ради з питань місцевого самоврядування, законності, правопорядку, регламенту та депутатської діяльності, міська рада

ВИРІШИЛА:

1.Внести зміни в Кодекс етики депутатів Тернопільської міської ради, затверджений рішенням міської ради від 19.12.2018 №7/31/26 «Про затвердження Кодексу етики депутатів Тернопільської міської ради», а саме:

1.1. доповнити пункт 2 «При прийнятті рішень депутати повинні спиратися на такі етичні принципи:» підпунктами 8, 9 з текстом наступного змісту: «8. Публічності. 9. Об’єктивності та неупередженості.»;

1.2.  в підпункті 3.1. пункту 3 «Етичні правила поведінки депутатів» слова: «незалежно від статі, політичних або релігійних уподобань» замінити на: «незалежно від соціального та майнового статусу, раси, віку і статі, етнічного походження, політичних та релігійних переконань»;

1.3. підпункт 3.1. пункту 3 «Етичні правила поведінки депутатів» доповнити абзацом наступного змісту: «- спиратися на принцип забезпечення ґендерної рівності, запобігати проявам дискримінації людини за будь-якою ознакою»;

1.4. в підпункті 3 пункту 14 «Врегулювання конфлікту інтересів» після слів: «реального» доповнити словами: «чи потенційного» і далі по тексту;

1.5. пункт 17 «Відповідальність за порушення Кодексу етики депутатами» після слів: «протоколу засідання» доповнити абзацом з текстом наступного змісту: «рекомендація депутату вжити належних заходів з метою попередження подальших випадків порушень норм і правил депутатської етики»;

1.6. в тексті Кодексу слова: «територіальної громади міста Тернополя» замінити на: «Тернопільської міської територіальної громади» у відповідних відмінках.

2.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань місцевого самоврядування, законності, правопорядку, регламенту та депутатської діяльності.

Поіменне голосування