Тернопільська міська рада інформує

  • Video
    Тернопільська міська рада інформує

Про внесення змін в рішення міської ради від 22.11.2018 року № 7/30/29 «Про затвердження Програми «Турбота» на 2019-2021 роки»

З метою здійснення додаткових заходів щодо соціальної підтримки одиноких громадян похилого віку, осіб з інвалідністю, сімей загиблих (померлих) учасників бойових дій АТО/ООС, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, багатодітних сімей, дітей сиріт і дітей, які залишилися без батьківського піклування, інших мешканців Тернопільської громади, які опинилися у складних життєвих обставинах, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи висновки постійних комісій міської ради з гуманітарних питань, з питань бюджету та фінансів, міська рада
ВИРІШИЛА:
1.Внести зміни в рішення міської ради від 22.11.2018 року № 7/30/29 «Про затвердження Програми «Турбота» на 2019-2021 роки», а саме:
1.1. в розділі 1. Паспорт програми:
п.8. в колонці 3 замість «87282» читати «89142».
п.8.2. в колонці 3 замість «210» читати «2070».
1.2. в розділі 4. Обгрунтування шляхів і засобів розв’язання проблем, обсягів та джерел фінансування, строки та етапи виконання Програми:
- в таблиці Ресурсне забезпечення Програми «Турбота» на 2019-2021 роки»:
в колонці 2020 рік - замість цифр «35160» читати «36590», замість «70» читати «1500»;
в колонці 2021 рік - замість «18231» читати «18661», замість «70» читати «500» ;
в колонці «Усього витрат на виконання програми» - замість «87282» читати «89142», замість «210» читати «2070».
1.3. в розділі 6 . Напрямки діяльності та заходи програми:
п.13:
- колонку 2 викласти в новій редакції: «Реалізація благодійного проекту «Місто Турботи» на території Тернопільської громади за рахунок отриманих благодійних надходжень»;
- колонку 3 викласти в новій редакції: «Надання допомоги у натуральному або грошовому вигляді одиноким громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, сім’ям загиблих(померлих) учасників бойових дій АТО/ ООС, постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи, багатодітним сім’ям, дітям сиротам і дітям, які залишилися без батьківського піклування, іншим мешканцям Тернопільської громади, які опинилися у складних життєвих обставинах»;
- в колонці 8 замість цифр «70» читати «1500»;
- в колонці 9 замість цифр «70» читати «500»;
- колонку 10 викласти в новій редакції «Підвищення ефективності системи соціальної допомоги на території громади та підтримка громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах».
1.4. в рядку «Всього коштів по програмі, тис. грн.»:
- в колонці 8 замість цифр «35160» читати «36590».
- в колонці 9 замість цифр «18231» читати «18661».
- в колонці10 замість цифр «87282» читати «89142».
2.Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії міської ради з гуманітарних питань, з питань бюджету та фінансів.

Поіменне голосування