Тернопільська міська рада інформує

  • Video
    Звіт міського голови Тернополя Сергія Надала за 2021 рік

Про внесення змін до Регламенту Тернопільської міської ради VIII скликання та Положення про постійні комісії Тернопільської міської ради VIII скликання

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи висновок постійної комісії міської ради з питань місцевого самоврядування, законності, правопорядку, регламенту та депутатської діяльності, міська рада

ВИРІШИЛА:

1.Внести зміни до Регламенту Тернопільської міської ради VIII скликання, затвердженого рішенням міської ради від 18.11.2020 №8/1/13, а саме:

1.1. В пункті 1 Статті 4 «Відкритість і гласність роботи Ради» замість слів: «законами України» читати: «чинним законодавством»;

1.2. Пункт 2 Статті 4 «Відкритість і гласність роботи Ради» доповнити абзацом наступного змісту: «Участь членів Тернопільської міської територіальної громади, інших осіб у засіданнях Ради реалізується шляхом реєстрації в день засідання за попереднім записом та наявністю документа, що посвідчує особу. Реєстрацію присутніх представників громадськості здійснює управління організаційно-виконавчої роботи.»;

1.3. В пункті 4 Статті 4 «Відкритість і гласність роботи Ради» після слів: «засобів масової інформації» доповнити словами «(за умови наявності посвідчення журналіста)»;

1.4. В Статті 46 «Порядок проведення дистанційних пленарних засідань сесій міської ради» вилучи пункт 16;

1.5. Пункти 17-21 Статті 46 «Порядок проведення дистанційних пленарних засідань сесій міської ради» вважати пунктами 16-20.

2. Внести зміни до рішення міської ради від 18.11.2020 №8/1/5 «Про затвердження Положення про постійні комісії Тернопільської міської ради VIII скликання», а саме:

2.1. В Розділі  II «Організація роботи постійних комісій» вилучити пункти 2,4.

2.2. Пункт 3 Розділу  II «Організація роботи постійних комісій» викласти в наступній редакції: «Журналісти, за умови пред’явлення посвідчення журналіста та документа, що посвідчує особу, можуть бути присутніми на засіданнях постійних комісій міської ради».

2.3. Пункти 1-34 Розділу II «Організація роботи постійних комісій» вважати пунктами 1-32 відповідно.

3.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань місцевого самоврядування, законності, правопорядку, регламенту та депутатської діяльності.