Тернопільська міська рада інформує

  • Video
    Тернопільська міська рада інформує

Про розроблення детального плану території, що межує з земельною ділянкою полігону твердих побутових відходів (кад. ном. 6122685400:01:001:1335) за межами населеного пункту села Малашівці Тернопільської міської територіальної громади

Керуючись ст. ст. 8, 10, 19 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» (із змінами), Законом України «Про стратегічну екологічну оцінку», ст. 31 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (із змінами), постановою Кабінету Міністрів України від 25.04.2011 №555 «Про затвердження Порядку проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проектів містобудівної документації на місцевому рівні» (із змінами), Порядком розроблення, оновлення, внесення змін та затвердження містобудівної документації, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 01.09.2021 №926, розглянувши заяву гр. Довгань В.О., відповідно до Схеми планування території Тернопільської міської територіальної громади, затвердженої рішенням міської ради від 13.03.2020 №7/47/19 «Про затвердження планувальної документації «Схема планування території Тернопільської міської територіальної громади», враховуючи висновок постійної комісії міської ради з питань містобудування міська рада

ВИРІШИЛА:

1.Розробити містобудівну документацію «Детальний план території, що межує з земельною ділянкою полігону твердих побутових відходів (кад. ном. 6122685400:01:001:1335) за межами населеного пункту села Малашівці Тернопільської міської територіальної громади» (далі – Детальний план території) відповідно до державних будівельних та інших норм, стандартів і правил, генерального плану та положень затвердженої містобудівної та планувальної документації (схема території додається).

2.Визначити:

2.1.Замовником розроблення проєкту Детального плану території – виконавчий комітет міської ради за рахунок фінансових джерел не заборонених законом.

2.2.Відповідальним за розроблення та фінансування проєкту Детального плану території – громадянина Довганя Володимира Олеговича.

3.Громадянину Довганю Володимиру Олеговичу:

3.1.Визначити сертифікованих розробників проєкту Детального плану території з укладанням відповідного договору.

3.2.Скласти з розробником проєкту Детального плану території та подати на затвердження замовнику завдання на його розроблення.

3.3.Забезпечити розроблення проєкту Детального плану території:

3.3.1.Відповідно до вимог ДБН Б.1.1-14:2012 «Склад та зміст детального плану території» та Порядку розроблення, оновлення, внесення змін та затвердження містобудівної документації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.09.2021 №926.

3.3.2.З врахування інтересів власників нерухомості та дійсних землекористувачів у межах визначеної території.

3.3.3.З додатком на електронному носії у цифровому вигляді (формату DMF) з прив’язкою до місцевої системи координат контурів проектних об’єктів, вулиць, проїздів та роздруківкою їх координат.

3.3.4.Передачу замовнику розробленого у встановленому порядку проєкту Детального плану території.

3.4.Брати участь в організації та проведенні громадських слухань та стратегічної екологічної оцінки прєкту Детального плану території відповідно до вимог Законів України «Про регулювання містобудівної діяльності» та «Про стратегічну екологічну оцінку».

4.Виконавчому комітету міської ради:

4.1.Надати розробнику містобудівної документації вихідні дані на розроблення проєкту Детального плану території.

4.2.Після розроблення проєкту Детального плану території провести його громадське обговорення та слухання відповідно до вимог Законів України «Про регулювання містобудівної діяльності» та «Про стратегічну екологічну оцінку».

4.3.Подати на затвердження міської ради виготовлену містобудівну документацію Детального плану території.

5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань містобудування.