Тернопільська міська рада інформує

  • Video
    Звіт міського голови Тернополя Сергія Надала за 2021 рік

Про внесення змін до Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства Тернопільської міської територіальної громади на 2019-2020 роки

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи висновки постійних комісій міської ради з питань житлово-комунального господарства, екології, надзвичайних ситуацій, енергозабезпечення та енергоефективності, з питань бюджету та фінансів, міська рада

ВИРІШИЛА:

1.Внести зміни до Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства Тернопільської міської територіальної  громади на 2019-2020 роки, затвердженої рішенням міської ради від 19.12.2018 № 7/31/15, а саме:

1.1.В Розділі 1. «Паспорт Програми»:

- в п.8.1. замість слів та цифр «1141455,0 тис. грн.» читати «1099455,0 тис. грн.»;

- в п.8.2. замість слів та цифр «178000,0 тис. грн.» читати «220000,0 тис. грн.».

1.2.В Розділі 4. «Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел фінансування» таблицю «Ресурсне забезпечення» викласти в новій редакції згідно з додатком 1 (додається).

1.3.В Розділі 6. «Перелік завдань і заходів програми та результативні показники» п.1 викласти в новій редакції, а саме: «1.Показник витрат (усього витрат на виконання Програми  на 2019-2020р.р. – 1336955,0 тис. грн., з них міський бюджет – 1099455,0 тис. грн.; державний бюджет – 220000,0 тис. грн.; 17500,0 тис. грн. – інші кошти).».

1.4.В розділі 7 «Перелік завдань і заходів програми» в пункті 1 заходи «Влаштування дитячих майданчиків» та «Ремонт спортивних майданчиків», а також пункти: 2.1, 2.2, 2.3, 2.5, 5.1, 5.4, 5.14, 5.15, 6.6, 6.7 та рядки «Міський бюджет» і «Державний бюджет» викласти в новій редакції, згідно з додатком 2 (додається).

2.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань житлово-комунального господарства, екології, надзвичайних ситуацій, енергозабезпечення та енергоефективності.