Тернопільська міська рада інформує

  • Video
    Тернопільська міська рада інформує

Правила врегулювання потенційних конфліктів інтересів між учасниками конкурсів з виділення фінансування та членами органів, які ухвалюють рішення та при тому не є посадовими особами органу місцевого самоврядування

ПОГОДЖЕНО

Заступник міського голови –

керуючий справами

Хімейчук І.С.

 «30»жовтня 2018 року

 

Правила врегулювання потенційних конфліктів інтересів

між учасниками конкурсів з виділення фінансування та членами органів, які ухвалюють рішення та при тому не є посадовими особами органу місцевого самоврядування

 

Поняття конфлікту інтересів

Конфлікт інтересів - це конфлікт між публічно-правовими обов’язками та приватними інтересами державної посадової особи, за якого її приватні інтереси, котрі випливають з її положення як приватної особи, здатні неправомірним чином вплинути на виконання цією державною посадовою особою її офіційних обов’язків або функцій.

 Діючий Закон України «Про запобігання корупції» (далі – Закон) виділив два його види:

- реальний конфлікт інтересів;

- потенційний конфлікт інтересів.

Реальний конфлікт інтересів – це суперечність між приватним інтересом особи та її службовими чи представницькими повноваженнями, що впливає на об’єктивність або неупередженість прийняття рішень, або на вчинення чи не вчинення дій під час виконання зазначених повноважень.

Для реального конфлікту інтересів характерна наявність трьох об’єктивних компонентів:

- приватний інтерес – це будь-який майновий чи немайновий інтерес особи, у тому числі зумовлений особистими, сімейними, дружніми чи іншими позаслужбовими стосунками з фізичними чи юридичними особами, у тому числі ті, що виникають у зв’язку з членством або діяльністю в громадських, політичних чи інших організаціях;

- службове повноваження, представницьке повноваження;

- протиріччя між ними, що впливає на об’єктивність або неупередженість рішення, діяння службової особи.

Потенційний конфлікт інтересів – наявність у особи приватного інтересу у сфері, в якій вона виконує свої службові чи представницькі повноваження, що може вплинути на об’єктивність чи неупередженість прийняття нею рішень, або на вчинення чи не вчинення дій під час виконання зазначених повноважень.

При потенційному конфлікті суперечність між приватним інтересом і службовими повноваженнями існує так само, як при реальному, різниця ж полягає в тому, що у випадку потенційного конфлікту приватний інтерес може вплинути на об’єктивність прийняття службовцем рішення чи вчинення діянь лише в майбутньому при настанні певних обставин.

Приховування особою наявного приватного інтересу розцінюється як порушення службової дисципліни і потребує вжиття відповідних заходів щодо запобігання корупції.

 Відповідальність за порушення:

- дисциплінарна, відповідно до ст.65 Закону;

- цивільно-правова, відповідно до положень Цивільного кодексу України;

- адміністративна, відповідно до ст.172-7 КУпАП; 4

- кримінальна, відповідно до Кримінального кодексу України. ІІ. Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів

Головною метою запобігання конфлікту інтересів є, насамперед, недопущення його виникнення.

Законом встановлено вимогу до осіб, уповноважених на виконання функцій місцевого самоврядування, вживати заходів, передбачених пунктом 1 частини 1 статті 28 цього Закону.

 

Правила врегулювання потенційних конфліктів інтересів  між учасниками конкурсів з виділення фінансування та членами органів, які ухвалюють рішення та при тому не є посадовими особами органу місцевого самоврядування, зокрема при роботі конкурсної комісії або будь-якого іншого органу, який приймає рішення про виділення фінансування громадській організації, іншій юридичній або фізичній особі, включає наступні пункти:

  1. Не може бути членом комісії/органу, який приймає рішення про виділення фінансування, особа, що є керівником, членом керівних органів або працівником громадської організації, юридичної особи, яка подала конкурсну пропозицію для участі в конкурсі, а також мати один із трьох можливих компонентів, які включаютться при реальному конфлікті інтересів;
  2. Члени комісії/органу, який приймає рішення про виділення фінансування, зобов'язані не допускати реального або потенційного конфлікту інтересів під час розгляду конкурсних пропозицій/заявок/будь-яких інших документів на отримання фінансування.
  3. Перед початком розгляду конкурсних пропозицій, заявок чи інших документів на отримання фінансування член комісії органу, який приймає рішення про виділення фінансування, зобов’язаний повідомити про наявність конфлікту інтересів та надати пояснення щодо обставин, які можуть перешкоджати об’єктивному виконанню ним обов’язків. 
  4. Член комісії, у якого виявлено конфлікт інтересів, не бере участь в голосуванні по конкурсних пропозицій/заявок/будь-яких інших документів на отримання фінансування, яка відноситься до даного конфлікту. 
  5. Якщо конфлікт інтересів виявлено після ухвалення комісією/органом рішення про визначення переможців, таке рішення підлягає перегляду. Індивідуальні оцінки члена конкурсної комісії/органу, в якого виявлено конфлікт інтересів, не враховуються.

У такому випадку, у випадку виникнення потенційного конфлікту інтересів  між учасниками конкурсів з виділення фінансування та членами органів, які ухвалюють рішення та при тому не є посадовими особами органу місцевого самоврядування, до заходів зовнішнього врегулювання Закон відноситься усунення особи від виконання завдання, вчинення дій, прийняття рішення чи участі в його прийнятті.