Тернопільська міська рада інформує

  • Video
    Звіт міського голови Тернополя Сергія Надала за 2021 рік

Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2022 рік

06.01.2022р.

№3

 

Про затвердження паспортів

бюджетних програм на 2022 рік

 

На виконання ст.20 Бюджетного кодексу України, у відповідності до наказу Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 « Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 року №1103/25880 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 15 листопада 2018року):

Затвердити відповідно до рішення міської ради від 17.12.2021р. №8/11/23 “Про бюджет Тернопільської міської територіальної громади на 2022 рік ” та затвердженого додатку № 3 “Розподіл видатків місцевого бюджету на 2022 рік за головними розпорядниками коштів” паспорти бюджетних програм на 2022 рік по Тернопільській міській раді за кодами видатків:

- КПКВК 0110150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення),міської, селищної, сільської рад»;

- КПКВК 0113242«Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (Виплата допомоги на поховання непрацюючих громадян)»;

- КПКВК 018410 «Фінансова підтримка засобів масової інформації»;

- КПКВК 0117350 «Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації»;

- КПКВК 0117370 «Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій »;

- КПКВК 0117130 «Здійснення заходів із землеустрою»;

- КПКВК 0117610 «Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва»;

- КПКВК 0118110 «Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха»;

- КПКВК 0117680 «Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування »;

- КПКВК 0117693 «Інші заходи, пов’язані з економічною діяльністю»;

- КПКВК 0117691«Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади»;

- 0117321 «Будівництво освітніх установ та закладів»;

- 0117670 «Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання».

 

В.о. міського голови                                                                                 Ігор ГІРЧАК