Тернопільська міська рада інформує

  • Video
    Тернопільська міська рада інформує

Про проведення планових внутрішніх аудитів у виконавчих органах міської ради

07.06.2021р.

№114

 

Про проведення планових

внутрішніх аудитів у

виконавчих органах міської ради

 

Відповідно до вимог стандарту ISO 9001-2015, Настанови у сфері якості Тернопільської міської ради, Процедури проведення внутрішнього аудиту П-СУЯ/03, Процедури управління невідповідними послугами, проведення коригувальних дій ПСУЯ/02 та з метою виконання Програми проведення внутрішніх аудитів на 2021 рік від 26 лютого 2021 року:

1.Провести планові внутрішні аудити у виконавчих органах міської ради в період з 11 червня 2021 року по 25 червня 2021 року, згідно графіку (додається).

2.Керівникам виконавчих органів ради:

2.1. Надавати всю необхідну інформацію та документи на вимогу аудиторів, можливість спілкування з працівниками.

2.2. Підписувати план-звіти, протоколи аналізу невідповідностей (за наявності) у триденний термін після подачі аудитором.

2.3. Вжити заходів щодо усунення невідповідностей (у разі виявлення), зауважень та рекомендацій.

3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника міського голови - керуючого справами, уповноваженого з питань системи управління якістю Івана Хімейчука.

 

Міський голова                                              Сергій НАДАЛ