Тернопільська міська рада інформує

  • Video
    Звіт міського голови Тернополя Сергія Надала за 2021 рік

Положення про порядок розгляду електронних петицій, адресованих Тернопільській міській раді та її виконавчим органам

Додаток до рішення міської ради №8/6/20

від 28.05.2021 року

 

Положення про порядок розгляду електронних петицій, адресованих Тернопільській міській раді та її виконавчим органам

1. Загальні положення

1.1. Це Положення, відповідно до статті 231 Закону України «Про звернення громадян», визначає порядок подання та розгляду електронних петицій, адресованих Тернопільській міській раді, на підтримку якої зібрано не менш як 300 підписів громадян упродовж не більше 30 днів з дня її оприлюднення (далі - електронна петиція).

1.2. Електронна петиція - це особлива форма колективного звернення жителів Тернопільської міської територіальної громади до Тернопільської міської ради, яке здійснюється через офіційний веб-сайт, де здійснюється збір підписів на підтримку електронної петиції щодо будь-якого питання, яке відноситься до компетенції Тернопільської міської ради та її структурних підрозділів у межах повноважень, визначених Конституцією та законами України.

1.3. Автор (ініціатор) електронної петиції - громадянин України, який має зареєстроване місце проживання на території територіальної громади.

1.4. Підписант електронної петиції - громадянин України, який має зареєстроване місце проживання на території територіальної громади.

1.5. Подання та розгляд питань, порушених в електронній петиції, здійснюється Тернопільською міською радою у порядку, визначеному цим Положенням.

1.5. Координація роботи відповідальних посадових осіб за опрацювання порушених в електронній петиції питань покладається на заступника міського голови – керуючого справами Тернопільської міської ради.

2. Створення електронної петиції

2.1. Автор (ініціатор) може звертатися з Петиціями до Тернопільської міської ради через офіційний веб-сайт, який забезпечує:

- безоплатність доступу та користування інформаційно-телекомунікаційною системою, за допомогою якої здійснюється збір підписів;

- електронну реєстрацію громадян для підписання петиції;

- недопущення автоматичного введення інформації, у тому числі підписання електронної петиції, без участі громадянина;

- фіксацію дати і часу оприлюднення електронної петиції та підписання її громадянином;

- електронну ідентифікацію та автентифікацію користувачів, у тому числі з використанням інтегрованої системи електронної ідентифікації, кваліфікованих електронних підпису та печатки, а також інших засобів ідентифікації, які дають змогу однозначно встановлювати особу.

2.2. Відповідальним за процес модерування Петицій через офіційний веб-сайт є управління цифрової трансформації та комунікацій зі ЗМІ Тернопільської міської ради.

2.3 Для створення електронної петиції до Тернопільської міської ради, або для підтримки уже створеної петиції, підписант петиції повинен пройти електронну ідентифікацію та автентифікацію користувача, у тому числі з використанням інтегрованої системи електронної ідентифікації, кваліфікованих електронних підпису та печатки, а також інших засобів ідентифікації, які дають змогу однозначно встановлювати особу.

2.4. Під час створення петиції автор (ініціатор) заповнює спеціальну форму, яка розміщена на офіційному веб-сайті, у якій зазначає назву петиції, категорію та суть петиції, викладає свої пропозиції щодо вирішення порушеного питання та зазначає про очікуваний результат від реалізації електронної петиції, надає фото або відео, яке ілюструватиме петицію (за бажанням автора) та відправляє петицію на модерацію. Відповідно до ст. 231 Закону України «Про звернення громадян», прізвище, ім’я та побатькові автора петиції буде опубліковане в системі разом з назвою та змістом петиції. Неправдиві відомості, подані автором (ініціатором) Петиції є підставою для відмови в її оприлюдненні або для виключення з режиму оприлюднення.

2.5. Петиція не може містити заклики до повалення конституційного ладу, порушення територіальної цілісності України, пропаганду війни, насильства, жорстокості, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, заклики до вчинення терористичних актів, посягання на права і свободи людини, права і законні інтереси громадян, а також інформацію, яка містить ненормативну лексику, матеріали та висловлювання, які містять передвиборчу агітацію, рекламу товарів, робіт та послуг, а також конфіденційну інформацію щодо третіх осіб. У випадку присутності будь-якого з вищеперелічених елементів, така петиція не оприлюднюється та не розглядається.

2.6. Відповідальність за зміст електронної петиції несе автор (ініціатор) електронної петиції.

2.7. Текст електронної петиції оприлюднюється на офіційному веб-сайті впродовж двох робочих днів з дня надсилання її автором (ініціатором) після проходження процесу модерації - попередньої перевірки виконавчими органами Тернопільської міської ради до відання яких відносяться питання, підняті в Петиції, із залученням до перевірки управління правового забезпечення, на відповідність вимогам чинного законодавства, а також на предмет віднесення розгляду порушених у Петиції питань до компетенції органу місцевого самоврядування.

2.8. У разі невідповідності вимогам чинного законодавства або підняті питання у Петиції не відносяться до компетенції органу місцевого самоврядування, Петиція не оприлюднюється, або може бути виключена з режиму оприлюднення, про що не пізніше двох робочих днів з дня її надсилання виконавчі органи, до відання яких відносяться питання підняті в петиції, повідомляють автора (ініціатора) Петиції.

2.9. Автор (ініціатор) електронної петиції, щодо оприлюднення якої отримано відмову, може виправити петицію і надіслати її повторно в порядку, передбаченому пунктом 2.4. цього документу.

3. Збір підписів

3.1. Дата оприлюднення Петиції на офіційному веб-сайті є датою початку збору підписів на її підтримку.

3.2. Форма підписання петиції передбачає авторизацію підписантів через електронну ідентифікацію та автентифікацію користувачів, у тому числі з використанням інтегрованої системи електронної ідентифікації, кваліфікованих електронних підпису та печатки, а також інших засобів ідентифікації, які дають змогу однозначно встановлювати особу. Голоси, надіслані від однієї і тієї ж особи, та/або від осіб, які не належать до Тернопільської міської територіальної громади, не враховуються при підрахунку голосів. Після авторизації громадянин, який бажає виразити свою позицію щодо Петиції, активує позначку «Підписати петицію» під обраною ним Петицією.

3.3. Електронна петиція, адресована Тернопільській міській раді, розглядається відповідно до статті 231 Закону України «Про звернення громадян» та цього Положення, за умови збору на її підтримку впродовж не більше як 30 днів з дня її оприлюднення не менш ніж 300 підписів громадян.

3.4. Електронна петиція, яка в установлений строк не набрала необхідної кількості голосів на свою підтримку, після завершення строку збору підписів на її підтримку розглядається в порядку, встановленому Законом України «Про звернення громадян».

4. Розгляд електронної петиції

4.1. Петиція, яка впродовж установлено строку набрала необхідну кількість підписів на її підтримку, управлінням цифрової трансформації та комунікації зі ЗМІ не пізніше наступного дня після набрання необхідної кількості підписів надсилає міському голові (або уповноваженій ним особі) в системі електронного документообігу із зазначенням інформації про дату початку збору підписів, дату направлення Петиції, загальну кількість та перелік осіб, які підписали Петицію (чи посилання на джерело такої інформації в мережі Інтернет), строк збору підписів та направлення для резолюції міському голові.

4.2. Міський голова Тернополя (або уповноважена ним посадова особа) невідкладно, але не пізніше ніж через один робочий день після набрання необхідної кількості підписів на підтримку електронної петиції, надає доручення щодо її розгляду відповідним структурним підрозділам виконавчого органу Тернопільської міської ради, до предмету відання яких відноситься порушене автором (ініціатором) електронної петиції питання.

4.3. Розгляд Петиції, яка набрала необхідну кількість голосів, відповідними структурними підрозділами здійснюється невідкладно, але не пізніше десяти робочих днів з дня оприлюднення інформації про початок її розгляду.

4.4. Якщо електронна петиція містить клопотання про її розгляд на громадських слуханнях територіальної громади або її частини, автор (ініціатор) петиції має право представити електронну петицію на таких слуханнях. У такому разі строк розгляду електронної петиції продовжується на строк, необхідний для організації та проведення відповідних слухань.

4.5. Відповідний структурний підрозділ виконавчого органу Тернопільської міської ради впродовж п’яти робочих днів з дня надходження до нього доручення міського голови щодо розгляду електронної петиції надає свої пропозиції стосовно підтримки або непідтримки електронної петиції та готує відповідний проект рішення на засідання виконавчого комітету Тернопільської міської ради.

5. Реалізація електронної петиції

5.1. Тернопільський міський голова, у разі прийняття виконавчим комітетом рішення щодо підтримки електронної петиції, своїм дорученням може визначити відповідальну посадову особу або структурний підрозділ за опрацювання порушених в електронній петиції питань.

5.2. У разі, якщо реалізація петиції не потребує координації роботи структурних підрозділів Тернопільської міської ради, Тернопільський міський голова після прийняття рішення виконавчим комітетом щодо підтримки електронної петиції може одразу надавати відповідні доручення, видавати розпорядження.

5.4. Структурні підрозділи виконавчого органу Тернопільської міської ради, відповідальні за реалізацію підтриманих петицій, зобов'язані до 1 числа наступного місяця за кварталом інформувати управління цифрової трансформації та комунікації зі ЗМІ про стан виконання підтриманих петицій.

5.5. Щоквартально управління цифрової трансформації та комунікації зі ЗМІ про готує зведену інформацію про стан реалізації підтриманих петицій та подає їх на розгляд міському голові Тернополя.

5.6. Інформація про кількість підписів, одержаних на підтримку Петиції, та строки їх збору зберігається не менше трьох років з дня оприлюднення петиції.