Тернопільська міська рада інформує

  • Video
    Тернопільська міська рада інформує

Інформація про КП «Тернопільський міський стадіон»

 

Офіційна назва комунального підприємства

Комунальне підприємство «Тернопільський міський стадіон»

Прізвище, ім’я, по-батькові та посаду керівника комунального підприємства

Шушкевич Ігор Богданович, директор

Юридична та фактична адреса комунального підприємства

м. Тернопіль, проспект Степана Бандери, 15

Графік роботи (включаючи перерву тощо)

Пн.-Чт. з 8:00 до 17:00

Пт. з 8:00 до 16:00

Сб.,Нд. – вихідні

Перерва з 13:00 до 14:00

Контактний номер телефону

(0352) 25-27-63

Електронна пошта комунального підприємства

stadionter@ukr.net

Лінк (посилання) на сайт комунального підприємства;

 сайт відсутній

Лінк (посилання) на кабінет комунального підприємства порталу Є-data

https://spending.gov.ua/disposers?

p_p_id=searchdistribportlet_WAR_

EdataPortletportlet&p_p_lifecycle=

0&p_p_state=normal&p_p_mode=view

&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1

Інформацію про тарифи та порядок їх формування на послуги, які надаються підприємствами, товарами, які продаються та роботи, які виконуються

Формування тарифів цін відбувається на основі експертних звітів

цілі діяльності комунального підприємства

-

квартальна, річна фінансова звітність комунального унітарного підприємства за останні три роки, включаючи (за наявності) видатки на виконання некомерційних цілей державної політики та джерела їх фінансування

Звіт про фінансовий стан

Ікв.2015 ІIкв.2015 ІIIкв.2015 2015 Ікв.2016 ІIкв.2016 ІIIкв.2016 2016 Ікв.2017 ІIкв.2017 ІIIкв.2017 2017 рр.

2018 рік
Ікв. 2019р.

Звіт про сукупний дохід

Ікв.2015 ІIкв.2015 ІIIкв.2015 2015 Ікв.2016 ІIкв.2016 ІIIкв.2016 2016 Ікв.2017 ІIкв.2017 ІIIкв.2017 2017 рр.

Звіт про рух грошових коштів

2015 2016 2017 рр.

Звіт про власний капітал

2015 2016 2017 рр.

Примітки до річної фінансової звітності

2015 2016 2017 рр.

Аналіз виконання фінансового плану

2015 2016 2017

II 2018 9 міс.2018. 

за 2018 рік 

Видатків на виконання некомерційних цілей державної політики підприємство в зазначений період не отримувало

аудиторські висновки щодо річної фінансової звітності комунального унітарного підприємства за останні три роки, якщо аудит проводився відповідно до вимоги закону або за рішенням наглядової ради комунального унітарного підприємства (у разі її утворення) або суб’єкта управління об’єктами комунальної власності, що здійснює функції з управління підприємством

Підприємство не відноситься до великих, середніх підприємств та не несе суспільного інтересу

статут комунального підприємства у чинній редакції, а також у редакціях, що діяли раніше

завантажити

біографічна довідка (включаючи професійну характеристику) керівника комунального унітарного підприємства (з урахуванням вимог законодавства про захист персональних даних)

завантажити

біографічні довідки (включаючи професійні характеристики) членів наглядової ради (у разі її утворення) комунального унітарного підприємства (з урахуванням вимог законодавства про захист персональних даних), принципи їх добору, їхнє членство у наглядових радах інших суб’єктів господарювання, а також зазначається, хто із членів наглядової ради комунального унітарного підприємства є незалежним

Наглядової ради комунальне підприємство не має. Координацію діяльності КП «Тернопільський міський стадіон» здійснює виконавчий комітет Тернопільської міської ради(уповноважений орган).

річні звіти керівника та наглядової ради (у разі її утворення) комунального унітарного підприємства

Наглядова рада відсутня

структура, принципи формування і розмір винагороди керівника та членів наглядової ради комунального унітарного підприємства, включаючи компенсаційні пакети і додаткові блага, які вони отримують (або на отримання яких мають право) під час виконання посадових обов’язків, а також у зв’язку із звільненням

завантажити

рішення суб’єкта управління об’єктами комунальної власності щодо комунального унітарного підприємства

Рішення Виконавчого комітету щодо підприємства, оприлюднені на сайті міської ради

опис істотних передбачуваних факторів ризику, що можуть вплинути на операції та результати діяльності комунального унітарного підприємства, та заходи щодо управління такими ризиками;

-

відомості про договори, учасником яких є комунальне підприємство, інформація про які підлягає оприлюдненню відповідно до Закону України "Про відкритість використання публічних коштів"

КП «Тернопільський міський стадіон» здійснює процедуру закупівлі і всі вони, включаючи самі договори, є опубліковані на сайті PROZORRO за лінком:

https://prozorro.gov.ua/tender

/search/?edrpou=23590837

інформацію про операції та зобов’язання комунального унітарного підприємства з державним та/або місцевим бюджетом, державними та/або місцевими установами, підприємствами та організаціями, включаючи договірні зобов’язання комунального унітарного підприємства (фінансові та нефінансові), що виникають у результаті державно-приватного партнерства

Комунальне підприємство щорічно, вчасно та в повному обсязі виконує зобов’язання по сплаті місцевому бюджету частини чистого прибутку у відповідності до результатів роботи. Також, у відповідності до результатів, підприємство сплачує податки по зарплаті, податок на прибуток. Протермінованих заборгованостей підприємство немає.