Тернопільська міська рада інформує

  • Video
    Тернопільська міська рада інформує

Контактні дані

 

Офіційна назва комунального підприємства

Комунальне підприємство «Тернопільелектротранс»

Прізвище, ім’я, по-батькові та посаду керівника комунального підприємства

Мастюх Андрій Павлович, директор

Юридичну та фактичну адресу комунального підприємства

46027, Україна, м. Тернопіль, вул. Тролейбусна, 7

Графік роботи (включаючи перерву тощо)

понеділок – четвер з 08.00 до 17.00

у п’ятницю з 08.00 до 16.00

обідня перерва з 13.00 до 13.45

вихідні дні субота-неділя

Контактний номер телефону

43-62-88, 53-69-91

Електронну пошту комунального підприємства

ternotet01@meta.ua

Лінк (посилання) на сайт комунального підприємства;

http://elektrotrans.te.ua/

Лінк (посилання) на кабінет комунального підприємства порталу Є-data

https://spending.gov.ua/disposers?p_p_id=

searchdistribportlet_WAR_EdataPortletportlet

&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_

mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_

col_count=1

потрібно ввести ЄДРПОУ код підприємства (05447987), та вибрати розділ «Пошук за розпорядниками інформації»

Інформацію про тарифи та порядок їх формування на послуги, які надаються підприємствами, товарами, які продаються та роботи, які виконуються

Рішення виконавчого комітету від 27.09.2017р. №709 «Про встановлення тарифів на перевезення пасажирів автомобільним та електричним транспортом в м. Тернополі при впровадженні АСООП»

Послуги, які надає КП та їх вартість

цілі діяльності комунального підприємства

Підприємство створене з метою забезпечення здійснення пасажирського перевезення електричним, річковим та автомобільним транспортом населення на території міста Тернополя, Тернопільської області та України, а також здійснення іншої господарської діяльності

квартальна, річна фінансова звітність комунального унітарного підприємства за останні три роки, включаючи (за наявності) видатки на виконання некомерційних цілей державної політики та джерела їх фінансування

Звіт про фінансовий стан 2015 2016 2017 рр.

Звіт про сукупний дохід 2015 2016 2017 рр.

http://data.gov.ua/users/3266

аудиторські висновки щодо річної фінансової звітності комунального унітарного підприємства за останні три роки, якщо аудит проводився відповідно до вимоги закону або за рішенням наглядової ради комунального унітарного підприємства (у разі її утворення) або суб’єкта управління об’єктами комунальної власності, що здійснює функції з управління підприємством

Аудиторський висновок за 2018р.

статут комунального підприємства у чинній редакції, а також у редакціях, що діяли раніше

У зв’язку із частою зміною статуту номери опису Статутів є у єдиному державному реєстрі. Відповідний код потрібно ввести на сайті https://usr.minjust.gov.ua/ua/freesearch, вибравши функцію «надання адміністративних послуг». Номера описів до останніх трьох редакцій:

1) 07.12.2016 р. справа №1_46_000751_60, код 301451136070

2) 12.03.2018 р. справа №1_46_000751_60, код 343718157672

3) 04.05.2018р. справа №1_46_000751_60, код 298705168662

біографічна довідка (включаючи професійну характеристику) керівника комунального унітарного підприємства (з урахуванням вимог законодавства про захист персональних даних)

завантажити

біографічні довідки (включаючи професійні характеристики) членів наглядової ради (у разі її утворення) комунального унітарного підприємства (з урахуванням вимог законодавства про захист персональних даних), принципи їх добору, їхнє членство у наглядових радах інших суб’єктів господарювання, а також зазначається, хто із членів наглядової ради комунального унітарного підприємства є незалежним

-

річні звіти керівника та наглядової ради (у разі її утворення) комунального унітарного підприємства

-

структура, принципи формування і розмір винагороди керівника та членів наглядової ради комунального унітарного підприємства, включаючи компенсаційні пакети і додаткові блага, які вони отримують (або на отримання яких мають право) під час виконання посадових обов’язків, а також у зв’язку із звільненням

-

рішення суб’єкта управління об’єктами комунальної власності щодо комунального унітарного підприємства

-

опис істотних передбачуваних факторів ризику, що можуть вплинути на операції та результати діяльності комунального унітарного підприємства, та заходи щодо управління такими ризиками;

-

відомості про договори, учасником яких є комунальне підприємство, інформація про які підлягає оприлюдненню відповідно до Закону України "Про відкритість використання публічних коштів"

https://spending.gov.ua/disposers?p_p_id=

searchdistribportlet_WAR_EdataPortletportlet

&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_

mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_

col_count=1

потрібно ввести ЄДРПОУ код підприємства (05447987), та вибрати розділ «Пошук за розпорядниками інформації

інформацію про операції та зобов’язання комунального унітарного підприємства з державним та/або місцевим бюджетом, державними та/або місцевими установами, підприємствами та організаціями, включаючи договірні зобов’язання комунального унітарного підприємства (фінансові та нефінансові), що виникають у результаті державно-приватного партнерства

-