Тернопільська міська рада інформує

  • Video
    Звіт міського голови Тернополя Сергія Надала за 2021 рік

Інформація про КП «Підприємство матеріально –технічного забезпечення»

Офіційна назва комунального підприємства

 

Комунальне підприємство «Підприємство матеріально –технічного забезпечення» 

 

Прізвище, ім’я, по-батькові та посаду керівника комунального підприємства

 

Фляк Олег Олегович, директор

 

Юридична та фактична адреса комунального підприємства

 

46000, м. Тернопіль, вул. Гайова, 54

 

Графік роботи (включаючи перерву тощо)

 

пн. – пт. 08.00-17.00, обід 13:00-14:00

 

Контактний номер телефону

 

40-40-42

(096) 789-04-36 "Шлюб за добу"

Електронна пошта комунального підприємства

 

kpmtz@ukr.net

 

Лінк (посилання) на кабінет комунального підприємства порталу Є-data

https://spending.gov.ua/14041652

Перелік послуг, які надає комунальне підприємство

 

 

а) Збір внесків за здійснення торгівлі в інших місцях крім ринків

б) Надання послуг з паркування автомобілів.

в) Надання послуг (прибирання та благоустрою) та утримання торгових місць.

г) Надання послуг з організації та проведення рееєтрації шлюбів

Інформацію про тарифи та порядок їх формування на послуги, які надаються підприємствами, товарами, які продаються та роботи, які виконуються

 

Доступно для завантаження

цілі діяльності комунального підприємства

 

здійснення торгівельної, виробничо-торгівельної діяльності, організація ринкової торгівлі, задоволення потреб населення в лікарських засобах, товарах медичного призначення, предметах догляду за хворими, засобами санітарії та гігієни, надання різноманітних видів послуг та отримання прибутку в інтересах замовника

 

Фінансовий план

 

на 2019 рік

на 2020 рік

квартальна, річна фінансова звітність комунального унітарного підприємства за останні три роки, включаючи (за наявності) видатки на виконання некомерційних цілей державної політики та джерела їх фінансування

 

ІV 2015 І 2016 ІІ 2016 ІІІ 2016 ІV 2016 І 2017 ІІ 2017 ІІІ 2017 ІV 2017 І 2018 
2018р.

2019 рік

за 6міс. 2020року 

звіт про рух грошових коштів за 2020 рік

фінансова звітніть за 2020 рік

аудиторські висновки щодо річної фінансової звітності комунального унітарного підприємства за останні три роки, якщо аудит проводився відповідно до вимоги закону або за рішенням наглядової ради комунального унітарного підприємства (у разі її утворення) або суб’єкта управління об’єктами комунальної власності, що здійснює функції з управління підприємством

 

Підприємство не відноситься до великих, середніх підприємств та не несе суспільного інтересу

 

біографічна довідка (включаючи професійну характеристику) керівника комунального унітарного підприємства (з урахуванням вимог законодавства про захист персональних даних)

 

 

Доступно для завантаження

 

біографічні довідки (включаючи професійні характеристики) членів наглядової ради (у разі її утворення) комунального унітарного підприємства (з урахуванням вимог законодавства про захист персональних даних), принципи їх добору, їхнє членство у наглядових радах інших суб’єктів господарювання, а також зазначається, хто із членів наглядової ради комунального унітарного підприємства є незалежним

 

Наглядова рада не створена, оскільки підприємство не відноситься до великих, середніх підприємств та не несе суспільного інтересу

 

річні звіти керівника та наглядової ради (у разі її утворення) комунального унітарного підприємства

 

2015 2016 2017 рр.

2019 

2020 

опис істотних передбачуваних факторів ризику, що можуть вплинути на операції та результати діяльності комунального унітарного підприємства, та заходи щодо управління такими ризиками;

 

Найбільш істотними факторами ризику, що впливають та в подальшому можуть вплинути на результати діяльності підприємства є зовнішні фактори: зниження рівня розрахунків споживачів, зниження платоспроможності населення

 

структура, принципи формування і розмір винагороди керівника та членів наглядової ради комунального унітарного підприємства, включаючи компенсаційні пакети і додаткові блага, які вони отримують (або на отримання яких мають право) під час виконання посадових обов’язків, а також у зв’язку із звільненням

 

Посадовий оклад  керівника комунального підприємства «Підприємство матеріально-технічного забезпечення » здійснюється на підставі розпорядження міського голови у відповідності до вимог постанови  КМУ від 19.05.1999 №859

За якісне  виконання обов'язків, відповідно до особистого вкладу в результати роботи підприємства в межах коштів, передбачених на оплату праці, проводиться преміювання керівника підприємства за підсумками роботи за квартал – у розмірі до трьох посадових окладів керівника підприємства. ( розпорядження міського голови №234  від 12.08.2016р)

 

Реєстр боргових зобов'язань

 

 

станом :

на 01.01. 2019 року

Дебіторська заборгованість - 58355,00 грн

Кредиторська заборгованість - 599073,32 грн

на 01.10.2020 року

Дебіторська заборгованість - 72753,00 грн

Кредиторська заборгованість - 611102,32 грн

відомості про договори, учасником яких є комунальне підприємство, інформація про які підлягає оприлюдненню відповідно до Закону України "Про відкритість використання публічних коштів"

 

 

Договори доступні на порталі Prozorro