Тернопільська міська рада інформує

  • Video
    Тернопільська міська рада інформує

Інформація про КП «Підприємство матеріально –технічного забезпечення»

 

Офіційна назва комунального підприємства

Комунальне підприємство «Підприємство матеріально –технічного забезпечення» Тернопільської міської ради

Прізвище, ім’я, по-батькові та посаду керівника комунального підприємства

Фляк Олег Олегович, директор

Юридичну та фактичну адресу комунального підприємства

Юридична адреса

46000, м. Тернопіль, вул. Гайова, 54

Фактична адреса

46000, м. Тернопіль, вул. Копєрніка, 1

Графік роботи (включаючи перерву тощо)

пн. – пт. 08.00-17.00

обід. перерва 13.00-14.00

вих. - сб, нд.

Контактний номер телефону

40-40-42

Електронну пошту комунального підприємства

kpmtz@ukr.net

Лінк (посилання) на сайт комунального підприємства;

-

Лінк (посилання) на кабінет комунального підприємства порталу Є-data

-

Інформацію про тарифи та порядок їх формування на послуги, які надаються підприємствами, товарами, які продаються та роботи, які виконуються

завантажити

цілі діяльності комунального підприємства

здійснення торгівельної, виробничо-торгівельної діяльності, організація ринкової торгівлі, задоволення потреб населення в лікарських засобах, товарах медичного призначення, предметах догляду за хворими, засобами санітарії та гігієни, надання різноманітних видів послуг та отримання прибутку в інтересах замовника

квартальна, річна фінансова звітність комунального унітарного підприємства за останні три роки, включаючи (за наявності) видатки на виконання некомерційних цілей державної політики та джерела їх фінансування

Фінансовий звіт

ІІІ 2015 ІV 2015 І 2016 ІІ 2016 ІІІ 2016 ІV 2016 І 2017 ІІ 2017 ІІІ 2017 ІV 2017 І 2018 рр.
2018р

аудиторські висновки щодо річної фінансової звітності комунального унітарного підприємства за останні три роки, якщо аудит проводився відповідно до вимоги закону або за рішенням наглядової ради комунального унітарного підприємства (у разі її утворення) або суб’єкта управління об’єктами комунальної власності, що здійснює функції з управління підприємством

Підприємство не відноситься до великих, середніх підприємств та не несе суспільного інтересу

статут комунального підприємства у чинній редакції, а також у редакціях, що діяли раніше

завантажити

біографічна довідка (включаючи професійну характеристику) керівника комунального унітарного підприємства (з урахуванням вимог законодавства про захист персональних даних)

Біографічна довідка

завантажити

Професійна характеристика

завантажити

біографічні довідки (включаючи професійні характеристики) членів наглядової ради (у разі її утворення) комунального унітарного підприємства (з урахуванням вимог законодавства про захист персональних даних), принципи їх добору, їхнє членство у наглядових радах інших суб’єктів господарювання, а також зазначається, хто із членів наглядової ради комунального унітарного підприємства є незалежним

-

річні звіти керівника та наглядової ради (у разі її утворення) комунального унітарного підприємства

Пояснення до звіту про виконання фінансового плану

2015 2016 2017 рр.

структура, принципи формування і розмір винагороди керівника та членів наглядової ради комунального унітарного підприємства, включаючи компенсаційні пакети і додаткові блага, які вони отримують (або на отримання яких мають право) під час виконання посадових обов’язків, а також у зв’язку із звільненням

1. Оклад згідно контракту - 10800,00 ( десять тисяч вісімсот ) гривень 00 копійок.

2. За якісне виконання обов’язків, відповідно до особистого вкладу в результати роботи підприємства в межах коштів,передбачених на оплату праці проводиться преміювання керівника за підсумками роботи за квартал у розмір до трьох посадових окладів керівника підприємства.

3. Пропозиція про преміювання керівника подається начальником управління торгівлі,побуту та захисту прав споживачів Тернопільської міської ради.

рішення суб’єкта управління об’єктами комунальної власності щодо комунального унітарного підприємства

-

опис істотних передбачуваних факторів ризику, що можуть вплинути на операції та результати діяльності комунального унітарного підприємства, та заходи щодо управління такими ризиками;

Найбільш істотними факторами ризику, що впливають та в подальшому можуть вплинути на результати діяльності Підприємства є зовнішні фактори: зниження рівня розрахунків споживачів, зниження платоспроможності населення

відомості про договори, учасником яких є комунальне підприємство, інформація про які підлягає оприлюдненню відповідно до Закону України "Про відкритість використання публічних коштів"

договори, учасником яких є комунальне підприємство, інформація про які підлягає оприлюдненню не заключались

інформацію про операції та зобов’язання комунального унітарного підприємства з державним та/або місцевим бюджетом, державними та/або місцевими установами, підприємствами та організаціями, включаючи договірні зобов’язання комунального унітарного підприємства (фінансові та нефінансові), що виникають у результаті державно-приватного партнерства

-