Тернопільська міська рада інформує

  • Video
    Звіт міського голови Тернополя Сергія Надала за 2021 рік

Інформація про КП «Місто»

 

Офіційна назва комунального підприємства

Комунальне підприємство «Місто» Тернопільської міської ради

Прізвище, ім’я, по-батькові та посаду керівника комунального підприємства

Сорівка Петро Романович, начальник комунального підприємства «Місто»

Юридичну та фактичну адресу комунального підприємства

46001, м. Тернопіль вул. Миколи Коперника, 1

Графік роботи (включаючи перерву тощо)

Пн.-Чр. – 8.00-17.15

Пт. – 8.00-16.00

Сб., Нд. – вихідні

Контактний номер телефону

т/факс (0352)25-17-12

Електронну пошту комунального підприємства

arhmisto@ukr.net

Лінк (посилання) на сайт комунального підприємства;

-

Лінк (посилання) на кабінет комунального підприємства порталу Є-data

https://spending.gov.ua/new/disposers/30938134/agreements

Інформацію про тарифи та порядок їх формування на послуги, які надаються підприємствами, товарами, які продаються та роботи, які виконуються

Доступно для завантаження

Перелік послуг, які надає КП

Виготовлення проектно-кошторисної докуметації на обєкти будівництва, підготвка матеріалів для попередніх узгоджень місця розташування тимчасових споруд та літніх майданчиків, підготовка матеріалів до видачі паспорта привязки тимчасової споруди, виготовлення викопіювань з генплану міста, технічні висновки про стан будинку, технічний висновок про стан конструкцій будинку при переплануванні квартини, розрахунок потреби площі

цілі діяльності комунального підприємства

Доступно для перегляду

Річний план закупівель

на 2020 рік

квартальна, річна фінансова звітність комунального унітарного підприємства за останні три роки, включаючи (за наявності) видатки на виконання некомерційних цілей державної політики та джерела їх фінансування

Фінансовий план

2017 2018 

2019

за 9 міс.2020

Фінансова звітність за 2020 рік

Аналіз виконання фінансового плану

2018 р. 2019,

за 9 міс.2020

Аналіз виконання фінансового плану за 1 квартал 2021 року 

Аналіз виконання фінансового плану за 2 квартал 2021 року 

Аналіз виконання фінансового плану за 3 квартал 2021 року 

аудиторські висновки щодо річної фінансової звітності комунального унітарного підприємства за останні три роки, якщо аудит проводився відповідно до вимоги закону або за рішенням наглядової ради комунального унітарного підприємства (у разі її утворення) або суб’єкта управління об’єктами комунальної власності, що здійснює функції з управління підприємством

Підприємство не відноситься до великих, середніх підприємств та не несе суспільного інтересу

статут комунального підприємства у чинній редакції, а також у редакціях, що діяли раніше

Доступно для завантаження

біографічна довідка (включаючи професійну характеристику) керівника комунального унітарного підприємства (з урахуванням вимог законодавства про захист персональних даних)

Доступно для завантаження

біографічні довідки (включаючи професійні характеристики) членів наглядової ради (у разі її утворення) комунального унітарного підприємства (з урахуванням вимог законодавства про захист персональних даних), принципи їх добору, їхнє членство у наглядових радах інших суб’єктів господарювання, а також зазначається, хто із членів наглядової ради комунального унітарного підприємства є незалежним

Наглядова рада не створена

річні звіти керівника та наглядової ради (у разі її утворення) комунального унітарного підприємства

2019

І півріччя 2020

структура, принципи формування і розмір винагороди керівника та членів наглядової ради комунального унітарного підприємства, включаючи компенсаційні пакети і додаткові блага, які вони отримують (або на отримання яких мають право) під час виконання посадових обов’язків, а також у зв’язку із звільненням

Винагорода керівника встановлюється контрактом між Тернопільською міською радою та керівником і нараховується у вигляді посадового окладу за фактично відпрацьований час. На даний час винагорода становить 9450.00 грн.

опис істотних передбачуваних факторів ризику, що можуть вплинути на операції та результати діяльності комунального унітарного підприємства, та заходи щодо управління такими ризиками;

Істотними передбачуваними факторами ризику є велика конкуренція на ринку надавачів ідентичних послуг.