Тернопільська міська рада інформує

  • Video
    Звіт міського голови Тернополя Сергія Надала за 2021 рік

Інформація про КНП «Тернопільська міська дитяча комунальна лікарня»

 

Офіційна назва комунального підприємства

Комунальне некомерційне підприємство «Тернопільська міська дитяча комунальна лікарня»

Прізвище, ім’я, по-батькові та посаду керівника комунального підприємства

Артимович Андрій Іванович, директор

Юридичну та фактичну адресу комунального підприємства

46002, м. Тернопіль, вул. Клінічна, 1-А

Графік роботи (включаючи перерву тощо)

Адміністрація

Пн-пт – 8:00 год. – 16:00 год.

Відділення невідкладної медичної допомоги та стаціонарні відділення

цілодобово

Контактний номер телефону

(0352) 52-34-98,

факс: (0352) 52-34-98

Електронну пошту комунального підприємства

miskdut@ukr.net

Лінк (посилання) на сайт комунального підприємства;

http://tmdkl.te.ua/ua/

Лінк (посилання) на кабінет комунального підприємства порталу Є-data

https://spending.gov.ua/web/guest

для пошуку ввести ЄДРПОУ: 04528442

Інформацію про тарифи та порядок їх формування на послуги, які надаються підприємствами, товарами, які продаються та роботи, які виконуються

Доступно для завантаження

Цілі діяльності комунального підприємства

завантажити

квартальна, річна фінансова звітність комунального унітарного підприємства за останні три роки, включаючи (за наявності) видатки на виконання некомерційних цілей державної політики та джерела їх фінансування

 

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду

2017

Ікв. 2018 

Звіт про фінансовий стан за 2020 рік

аудиторські висновки щодо річної фінансової звітності комунального унітарного підприємства за останні три роки, якщо аудит проводився відповідно до вимоги закону або за рішенням наглядової ради комунального унітарного підприємства (у разі її утворення) або суб’єкта управління об’єктами комунальної власності, що здійснює функції з управління підприємством

Підприємство не відноситься до великих, середніх підприємств та не несе суспільного інтересу

статут комунального підприємства у чинній редакції, а також у редакціях, що діяли раніше

завантажити

біографічна довідка (включаючи професійну характеристику) керівника комунального унітарного підприємства (з урахуванням вимог законодавства про захист персональних даних)

завантажити

біографічні довідки (включаючи професійні характеристики) членів наглядової ради (у разі її утворення) комунального унітарного підприємства (з урахуванням вимог законодавства про захист персональних даних), принципи їх добору, їхнє членство у наглядових радах інших суб’єктів господарювання, а також зазначається, хто із членів наглядової ради комунального унітарного підприємства є незалежним

-

річні звіти керівника та наглядової ради (у разі її утворення) комунального унітарного підприємства

Звіт лікувально-профілактичного закладу

Ікв. 2018 р.

структура, принципи формування і розмір винагороди керівника та членів наглядової ради комунального унітарного підприємства, включаючи компенсаційні пакети і додаткові блага, які вони отримують (або на отримання яких мають право) під час виконання посадових обов’язків, а також у зв’язку із звільненням

-

рішення суб’єкта управління об’єктами комунальної власності щодо комунального унітарного підприємства

завантажити

опис істотних передбачуваних факторів ризику, що можуть вплинути на операції та результати діяльності комунального унітарного підприємства, та заходи щодо управління такими ризиками;

-

відомості про договори, учасником яких є комунальне підприємство, інформація про які підлягає оприлюдненню відповідно до Закону України "Про відкритість використання публічних коштів"

Договори опубліковані на сайті Prozorro

інформацію про операції та зобов’язання комунального унітарного підприємства з державним та/або місцевим бюджетом, державними та/або місцевими установами, підприємствами та організаціями, включаючи договірні зобов’язання комунального унітарного підприємства (фінансові та нефінансові), що виникають у результаті державно-приватного партнерства

-