Тернопільська міська рада інформує

  • Video
    Звіт міського голови Тернополя Сергія Надала за 2021 рік

Проєктні матеріали містобудівної документації «Детальний план території, обмеженої вул. М. Грушевського, парком ім. Т. Шевченка, вул. Білецька, вул. С. Наливайка, вул. А. Чехова, вул. С. Крушельницької, вул. Б. Хмельницького, вул. Руська, вул. Кардинала Сліпого, вул. Листопадова (мікрорайони «Історичний центр», «Новий Світ», житлового району «Центральний»)» та Звіт про стратегічну екологічну оцінку

ПОВІДОМЛЕННЯ

про оприлюднення проєкту містобудівної документації «Детальний план території, обмеженої вул. М. Грушевського, парком ім. Т. Шевченка, вул. Білецька, вул. С. Наливайка, вул. А. Чехова, вул. С. Крушельницької, вул. Б. Хмельницького, вул. Руська, вул. Кардинала Сліпого, вул. Листопадова (мікрорайони «Історичний центр», «Новий Світ», житлового району «Центральний»)» та Звіту про стратегічну екологічну оцінку.

 

1.Повна назва документа державного планування, що пропонується, та стислий виклад його змісту.

Документом державного планування у даному випадку є проєкт «Детальний план території, обмеженої вул. М. Грушевського, парком ім. Т. Шевченка, вул. Білецька, вул. С. Наливайка, вул. А. Чехова, вул. С. Крушельницької, вул. Б. Хмельницького, вул. Руська, вул. Кардинала Сліпого, вул. Листопадова (мікрорайони «Історичний центр», «Новий Світ», житлового району «Центральний»)» (далі - Детальний план території).

Підставою розробки проєкту Детального плану території є рішення виконавчого комітету Тернопільської міської ради від 09.09.2020 №635 «Про розроблення детального плану території, обмеженої вул. М. Грушевського, парк ім. Т. Шевченка, вул. Білецька, вул. С. Наливайка, вул. А. Чехова, вул. С. Крушельницької, вул. Б. Хмельницького, вул. Руська, вул. Кардинала Сліпого, вул. Листопадова (мікрорайони «Історичний центр», «Новий Світ» житлового району «Центральний»). Замовником розроблення Детального плану території визначено міську раду з залученням фінансових джерел організації, зацікавленої у розробленні містобудівної документації. Відповідальним за розроблення та фінансування Детального плану території визначено приватне підприємство «Креатор-Буд».

Відповідно до вказаного рішення, з метою розробки проекту Детального плану території, приватним підприємством «Креатор-Буд» укладено договір з ДП «Український державний науково-дослідний інститут проектування міст «Діпромісто» ім. Ю.М. Білоконя».

Детальний план території є видом містобудівної документації на місцевому рівні, призначеної для уточнення у більш крупному масштабі положень проектних рішень генерального плану міста Тернополя щодо визначення планувальної структури та функціонального призначення території, параметрів забудови та ландшафтної організації території проектування.

Детальний план розробляється з метою надання пропозицій щодо формування планувальної організації території, просторової композиції, параметрів забудови та ландшафтної організації території проектування, встановлення червоних ліній, обсягів житлового та інших видів будівництва на території проектування, визначення напрямів, черговості та обсягів будівництва, комплексного благоустрою та озеленення, забезпечення збереження природоохоронних територій, об’єктів і територій нерухомої культурної спадщини.

Детальний план території розроблений відповідно до вимог Законів України «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про стратегічну екологічну оцінку», Державних будівельних норм ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій», ДБН Б. 1.1-13:2012 «Склад та зміст містобудівної документації на державному та регіональному рівнях», ДБН Б.1.1-14:2012 «Склад та зміст детального плану території», ДСП 173-96 «Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів», а також інших нормативних документів.

2. Орган, що прийматиме рішення про затвердження документа державного планування.

Виконавчий комітет Тернопільської міської ради.

3. Передбачувана процедура громадського обговорення, у тому числі :

а) дата початку та строки здійснення процедури :

громадське обговорення починається 21-го травня 2021 року і триває до 20 червня 2020 року;

б) способи участі громадськості (надання письмових зауважень і пропозицій, громадські слухання тощо) :

пропозиції (зауваження) громадськості надаються у письмовій формі або надсилаються електронною поштою. Під час процедури громадського обговорення передбачено проведення громадських слухань;

в) дата, час і місце проведення запланованих громадських слухань :

про дату, час і місце проведення громадських слухань буде повідомлено додатково на офіційному веб-сайті Тернопільської міської ради ternopilcity.gov.ua.

г) орган, від якого можна отримати інформацію та адресу, за якою можна ознайомитися з проектом документа державного планування, звітом про стратегічну екологічну оцінку та екологічною інформацією, у тому числі пов’язаною зі здоров’ям населення, що стосується документа державного планування :

Тернопільська міська рада, управління містобудування, архітектури та кадастру Тернопільської міської ради;

г) орган, до якого подаються зауваження та пропозиції, поштова та електронна адреси  та строки подання зауважень та пропозицій:

зауваження і пропозиції надаються у період з 21-го травня 2021 року до 20 червня 2021 року у письмовій формі в управління містобудування, архітектури та кадастру Тернопільської міської ради або надсилаються електронною поштою на адресу управління містобудування, архітектури та кадастру Тернопільської міської ради (контактні дані : 46001, м. Тернопіль, вул. Коперника, 1, e-mail: arhtern@ukr.net , тел. 0674473293, 0674473280) із зазначенням прізвища, імені та по батькові, місця проживання, із особистим підписом для фізичних осіб. Юридичні особи подають пропозиції із зазначенням найменування та місцезнаходження юридичної особи. Пропозиції, подані після встановленого строку, не розглядаються.

Відповідальні особи, які забезпечують розгляд пропозицій громадськості до проекту містобудівної документації від управління містобудування, архітектури та кадастру Тернопільської міської ради: Солоніна Марія Ярославівна – начальник відділу містобудівного планування, Костишин Олександр Васильович – начальник сектору містобудівного кадастру.

Примітка: Відповідно до п.2 Порядку проведення громадських слухань: громадськість - одна чи більше фізичних або юридичних осіб, їх об’єднання, організації або групи, зареєстровані на території, на яку поширюється дія документа стратегічного планування (в даному випадку територія, обмежена вул. М. Грушевського, парком ім. Т. Шевченка, вул. Білецька, вул. С. Наливайка, вул. А. Чехова, вул. С. Крушельницької, вул. Б. Хмельницького, вул. Руська, вул. Кардинала Сліпого, вул. Листопадова (мікрорайони «Історичний центр», «Новий Світ», житлового району «Центральний») в м. Тернополі).

д) місцезнаходження наявної екологічної інформації, у тому числі пов’язаною зі здоров’ям населення, що стосується документа державного планування :

Тернопільська міська рада (офіційний веб-сайт ternopilcity.gov.ua, розділ «Містобудівна документація»), управління містобудування, архітектури та кадастру Тернопільської міської ради за адресою м. Тернопіль, вул. Коперника, 1, 2-й поверх, каб. 205.

4. Необхідність проведення транскордонних консультацій щодо проекту документа державного планування.

Транскордонні консультації в рамках зазначеної СЕО не проводяться.