Тернопільська міська рада інформує

  • Video
    Звіт міського голови Тернополя Сергія Надала за 2021 рік

Проєктні матеріали містобудівної документації «Генеральний план с. Кобзарівка Тернопільської міської територіальної громади»

Повідомлення

про оприлюднення проєкту містобудівної документації «Генеральний план с.Кобзарівка Тернопільської міської територіальної громади» та Звіту про стратегічну екологічну оцінку.

1.Повна назва документа державного планування, що пропонується, та стислий виклад його змісту.

Документом державного планування у даному випадку є проєкт «Генеральний план с.Кобзарівка Тернопільської міської територіальної громади» (далі - Генеральний план).

Підставою розробки проєкту Генерального плану є реалізація заходів Програми оновлення, актуалізації містобудівної, топографо-геодезичної документації та впровадження геоінформаційної системи ведення містобудівного кадастру на 2019-2021 роки, затвердженої рішенням Тернопільської міської ради від 22.11.2018 №7/30/15 (із змінами). За результатами проведеної процедури закупівлі, між Тернопільською міською радою та ДП «Український державний науково-дослідний інститут проектування міст «ДІПРОМІСТО» імені Ю.М. Білоконя» укладено Договір №152 від 24.04.2020 року на виконання послуги з розроблення Генеральних планів населених пунктів Тернопільської міської територіальної громади.

Розроблення Генерального плану населеного пункту обумовлене необхідністю вирішення поточних питань забудови села Кобзарівка, виконання його на сучасній законодавчій базі та актуалізованій картографічній основі у цифровій формі.

У проєкті визначені: перспективна чисельність населення, розміщення житлового та громадського будівництва, забезпечення інженерно-транспортною інфраструктурою, необхідними заходами підготовки та захисту території.

Генеральний план розроблений відповідно до вимог Законів України «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про стратегічну екологічну оцінку», Державних будівельних норм ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій», ДБН Б.1.1-15:2012 «Склад та зміст генерального плану населеного пункту», а також інших нормативних документів.

Розрахунки етапу Генерального плану виконані на строк до 01.01.2041 року.

2. Орган, що прийматиме рішення про затвердження документа державного планування.

Тернопільська міська рада.

3. Передбачувана процедура громадського обговорення, у тому числі :

а) дата початку та строки здійснення процедури :

громадське обговорення починається 02-го грудня 2020 року і триває до 31-го грудня 2020 року;

б) способи участі громадськості (надання письмових зауважень і пропозицій, громадські слухання тощо) :

пропозиції (зауваження) громадськості надаються у письмовій формі або надсилаються електронною поштою. Під час процедури громадського обговорення передбачено проведення громадських слухань;

в) дата, час і місце проведення запланованих громадських слухань :

проведення громадських слухань заплановано на 20 грудня 2020 року об 12-30 год. в приміщенні Будинку культури села Кобзарівка по вул. Центральній;

г) орган, від якого можна отримати інформацію та адресу, за якою можна ознайомитися з проєктом документа державного планування, звітом про стратегічну екологічну оцінку та екологічною інформацією, у тому числі пов’язаною зі здоров’ям населення, що стосується документа державного планування :

Тернопільська міська рада, управління містобудування, архітектури та кадастру;

г) орган, до якого подаються зауваження та пропозиції, поштова та електронна адреси  та строки подання зауважень та пропозицій :

зауваження і пропозиції надаються у період з 02-го грудня 2020 року до 31-го грудня 2020 року у письмовій формі в управління містобудування, архітектури та кадастру Тернопільської міської ради або надсилаються електронною поштою на адресу вказаного управління (контактні дані: вул. Коперника, 1, м. Тернопіль, 46001, e-mail: arhtern@ukr.net, тел. 0674473280) із зазначенням прізвища, імені та по батькові, місця проживання, із особистим підписом для фізичних осіб. Юридичні особи подають пропозиції із зазначенням найменування та місцезнаходження юридичної особи. Пропозиції, подані після встановленого строку, не розглядаються.

Відповідальні особи, які забезпечують розгляд пропозицій громадськості до проєкту містобудівної документації від управління містобудування, архітектури та кадастру Тернопільської міської ради: Солоніна Марія Ярославівна – начальник відділу містобудівного планування, Костишин Олександр Васильович – начальник сектору містобудівного кадастру.

Примітка: Відповідно до п.2 Порядку проведення громадських слухань: громадськість - одна чи більше фізичних або юридичних осіб, їх об’єднання, організації або групи, зареєстровані на території, на яку поширюється дія документа стратегічного планування (в даному випадку територія села Кобзарівка).

д) місцезнаходження наявної екологічної інформації, у тому числі пов’язаною зі здоров’ям населення, що стосується документа державного планування :

Тернопільська міська рада (офіційний веб-сайт ternopilcity.gov.ua, розділ «Містобудівна документація»), управління містобудування, архітектури та кадастру Тернопільської міської ради: вул. Коперника, 1, м. Тернопіль, 2-й поверх, каб. 205.

4. Необхідність проведення транскордонних консультацій щодо проєкту документа державного планування.

Транскордонні консультації в рамках зазначеної СЕО не проводяться.